UBS: Τα stress tests των ελληνικών τραπεζών δεν έδειξαν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες - Πιθανές ΑΜΚ τα επόμενα 3μηνα

UBS: Τα stress tests των ελληνικών τραπεζών δεν έδειξαν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες - Πιθανές ΑΜΚ τα επόμενα 3μηνα
Τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών υπογραμμίζουν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να είναι πολύ ευαίσθητος στις μακροοικονομικές συνθήκες
Τα stress tests των ελληνικών τραπεζών επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη αύξησης κεφαλαίου, διαπιστώνει η UBS, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις στις 5 Μαΐου 2018.
Ειδικότερα, στην σημερινή, 8 Μαΐου, 11σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greek Banks -2018 stress test results: no immediate need for capital raise for any of the four systemic banks" (Ελληνικές Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests 2018: Καμία άμεση ανάγκη αύξησης κεφαλαίου και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η UBS επαναλαμβάνει ότι από τα stress tests της ΕΚΤ προέκυψε επίπτωση ύψους 15,5 δισ. ευρώ και για τις 4 ελληνικές τράπεζες στο δυσμενές σενάριο έως το 2020.
Ωστόσο, δεν αποκλείει αυξήσεις κεφαλαίου σε ορισμένες τράπεζες τα επόμενα τρίμηνα ή έτη.
Η επίπτωση στην κεφαλαιακή τους βάση, υπό το δυσμενές σενάριο, δεν οδηγεί σε άμεση ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για οποιαδήποτε τράπεζα.
Άλλωστε για το τεστ δεν είχε τεθεί ένα επίπεδο επιτυχίας ή αποτυχίας.
Τα αποτελέσματα, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες εποπτείας, θα διατεθούν στο πλαίσιο εποπτείας και αξιολόγησης (SREP) αργότερα εντός του έτους.
Οι κεφαλαιακές επιπτώσεις στο αρνητικό σενάριο κυμαίνονται από -8,6 έως -9,6%, καθώς ενώ τα μακροοικονομικά σενάρια της δοκιμής ήταν λιγότερο αυστηρά, όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, της ανεργίας και του πληθωρισμού από ό, τι στην άσκηση του 2015, οι υποθέσεις για τη μείωση των τιμών των εμπορικών ακινήτων ήταν σημαντικά πιο μεγάλη.
Στο αρνητικό σενάριο, η εξάντληση κεφαλαίου ανερχόταν σε 8,56 π.μ. για την Alpha Bank, σε 8,68 π.μ. για της Eurobank, 9,56 π.μ. για την Εθνική Τράπεζα και 8,95 π.β. για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την άσκηση με τον υψηλότερο δείκτη CET1 (9,69%) και την Τράπεζα Πειραιώς με το χαμηλότερο (5,90%).Η Τράπεζα Πειραιώς εκτελεί το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης (όχι αύξηση κεφαλαίου), που αποτελείται κυρίως από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και θυγατρικές, καθώς και πωλήσεις NPE, για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να παραμένει υψηλότερα από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά πάσα στιγμή.
Το SREP θα είναι η επόμενη πρόκληση

Καθώς τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία με προηγούμενες εκθέσεις, η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν μετριοπαθής.
Η UBS "χαιρετίζει" την ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και το γεγονός ότι καμία από τις τράπεζες δεν κλήθηκε άμεσα να αντλήσει κεφάλαια, εκτιμάται ότι η άσκηση SREP θα αποτελέσει την επόμενη πρόκληση.
Επίσης τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να είναι πολύ ευαίσθητος στις μακροοικονομικές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχεδίων μείωσης των NPEs.
Επιπλέον, μια αύξηση κεφαλαίου στα επόμενα τρίμηνα ή χρόνια για ορισμένες τράπεζες τώρα φαίνεται πιθανότερη λόγω της διάβρωσης του κεφαλαίου στη γραμμή βάσης και στη σημαντικη εξάντληση κεφάλαιων στο αρνητικό σενάριο.

Οι 8 παρατηρήσεις για τα stress test του 2018

Τα stress test για τις ελληνικές τράπεζες το 2018 άρχισαν τον Φεβρουάριο και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαΐου.
Η μεθοδολογία ήταν πανομοιότυπη με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα φέτος στην ευρωπαϊκή δοκιμή ακραίων καταστάσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις υπό επίβλεψη του SSM τράπεζες.
Βασικές εκτιμήσεις:
- Η δοκιμή διεξήχθη σε στατικό ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι μειώσεις NPE από την αρχή του 2018 δεν λήφθηκαν υπόψη.
- Οι προσαρμογές προβλέψεων για το IFRS 9 ελήφθησαν πλήρως υπόψη, αλλά μόνο το 30%
του κεφαλαίου που επλήγη θεωρήθηκε ως ρυθμιστικό κεφάλαιο (αυτό είναι το αποτέλεσμα της 5ετούς διάρκειας στην εφαρμογή του προτύπου).
Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης κάλυψης στην εκκίνηση ήταν υψηλότερος, ως εκ τούτου πιθανώς λιγότερο αυστηρός από ό,τι στην εφαρμογή του IFRS 9.
- Δεν επιτρεπόταν καμία "θεραπεία" για τα δάνεια του Στάδιο 3 (NPEs), οδηγώντας σε υψηλότερα ΝΡΕ, προβλέψεις και χαμηλότερο NII.
- Η δοκιμή διεξήχθη σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών με βασική γραμμή και αρνητικά σενάρια.
- Ο πιο σημαντικός ήταν σαφώς ο πιστωτικός κίνδυνος.
- Σε αντίθεση με το 2015, κανένα AQR δεν συνοδεύει τη δοκιμή αντοχής.
Κατά την άσκηση του 2015, το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαιακού ελλείμματος ήταν στην πραγματικότητα αποκαλυφθέν στο AQR και όχι στο stress test.
- Δεν υπήρξαν επίπεδα επιτυχίας ή αποτυχίας, σε αντίθεση με την άσκηση του 2015
- Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν στη διαδικασία SREP, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές με ποιόν τρόπο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS