Πέντε οίκοι για stress tests: Δεν χρειάζονται άμεσα κεφάλαια οι τράπεζες, αργότερα

Πέντε οίκοι για stress tests: Δεν χρειάζονται άμεσα κεφάλαια οι τράπεζες, αργότερα
Δεν προχώρησαν σε αλλαγές, επί τω θετικότερω, των τιμών στόχων και των συστάσεων των μετοχών, αλλά ούτε και βελτίωσαν τις εκτιμήσεις τους για τα μεγέθη του κλάδου
Αναμενόμενο ήταν τελικά το αποτέλεσμα των stress test των ελληνικών τραπεζών για τους διεθνείς οίκους, οι οποίοι αν και είχαν ανάγει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ως κλειδί για την πορεία του κλάδου, τελικά δεν προχώρησαν σε αλλαγές, επί τω θετικότερω, των τιμών στόχων και των συστάσεων των μετοχών, αλλά ούτε και βελτίωσαν τις εκτιμήσεις τους για τα μεγέθη του κλάδου.
Ειδικότερα, η Wood τονίζει ότι τα αποτελέσματα των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες δεν περιείχαν σημαντικές εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι θα είναι διαχειρίσιμα για όλες τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς να χρειαστεί να υπάρξουν πολύ περιοριστικές ενέργειες για την κεφαλαιακή ενίσχυση.
Σε γενικές γραμμές, η Wood δεν αναμένει κάποια σημαντική αντίδραση στις τιμές των μετοχών, επιβεβαιώνοντας τις συστάσεις και τις τιμές στόχους που έχει ήδη θέσει.
Η Goldman Sachs, από τη μεριά της, επαναλαμβάνει ότι η ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών συνεχίζεται, καθώς με βάση το αποτέλεσμα των stress test που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.
Η ανακοίνωση είναι πλέον ένα σημαντικό ορόσημο που αποκλείει ορισμένους από τους κινδύνους βραχυπρόθεσμου dilution.
Η Alpha Bank (σύσταση Αγορά) είχε την καλύτερη επίδοση στο τεστ, με την Goldman Sachs να τη διατηρεί ως κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Goldman Sachs, το stress test δεν είναι ένα επίπεδο επιτυχίας ή αποτυχία, με τον SSM να αξιολογεί τις τράπεζες κατά περίπτωση.
Η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσαν ότι η άσκηση δεν ανέδειξε πιθανά κεφαλαιακά ελλείμματα βάσει, ενώ η Πειραιώς είχε μια πιο μετριοπαθή ανάγνωση, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Ίσως αυτή η επισήμανση να εγείρει κάποια ερωτήματα, αλλά προς το παρόν αποκλείονται κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε dilution στους μετόχους.
Η UBS επιβεβαιώνει ότι τα stress tests των ελληνικών τραπεζών έδειξαν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη αύξησης κεφαλαίου, ωστόσο, δεν αποκλείει αυξήσεις κεφαλαίου σε ορισμένες τράπεζες τα επόμενα τρίμηνα ή έτη.
Η UBS επαναλαμβάνει ότι από τα stress tests της ΕΚΤ προέκυψε επίπτωση ύψους 15,5 δισ. ευρώ και για τις 4 ελληνικές τράπεζες στο δυσμενές σενάριο έως το 2020.
Η επίπτωση στην κεφαλαιακή τους βάση, υπό το δυσμενές σενάριο, δεν οδηγεί σε άμεση ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για οποιαδήποτε τράπεζα.
Άλλωστε για το τεστ δεν είχε τεθεί ένα επίπεδο επιτυχίας ή αποτυχίας.
Τα αποτελέσματα, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες εποπτείας, θα διατεθούν στο πλαίσιο εποπτείας και αξιολόγησης (SREP) αργότερα εντός του έτους.
Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αρχές δεν θα απαιτήσουν άμεσα κάποια ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών και θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα ως εισροή στις απαιτήσεις P2G.
Όπως αναφέρει η BofA, η η υπομονή των ρυθμιστικών αρχών μπορεί να είναι θετική για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα (και οι δύο με συστάσεις neutral), καθώς μπορεί να επωφεληθούν τις βελτιώσεις στα χαρτοφυλάκια δανείων τους με μειωμένη εξασφάλιση.
Από την άλλη, η BofA εξακολουθεί να αξιολογεί με underperform (επιδόσεις κατώτερες της αγοράς) τις Alpha Bank και Πειραιώς, καθώς οι προσπάθειες "καθαρισμού" των προβληματικών δανείων θα είναι κοστοβόρα.
Μακροπρόθεσμα, η αξιολόγηση του κλάδου παραμένει μετριοπαθής, καθώς οι προκλήσεις μείωσης των επισφαλών δανείων είναι υψηλές και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη μείωση των NPEs είναι υψηλοί, μεταξύ 37-45%.
Τέλος, η Morgan Staney, αναφέρει ότι τα stress tests των ελληνικών τραπεζών, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου 2018, δεν ανέδειξαν καμία ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς όλες ανακοίνωσαν ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά μόνο η Alpha Bank είχε CET1 πάνω από το 8% υπό το δυσμενές σενάριο.
Η Εθνική Τράπεζα είχε τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επίπτωση, ήτοι 9,56 π.μ., ενώ η Alpha Bank τη μικρότερη, δηλαδή 8,56 π.μ.
Όπως διαπιστώνει η Morgan Stanley, οι πρόσφατες επιδόσεις των τιμών των τραπεζικών μετοχών υποδηλώνουν ότι το θετικό αποτέλεσμα των stress tests ήταν σημαντικά προεξοφλημένο στην ελληνική αγορά.
Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 10-21%, με την αποτίμησή τους να διαμορφώνεται από 0.29x σε όρους P/B με βάση την εκτίμηση του 2018 σε 0.35x.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS