Μειώνονται τα ΝΟΜΕ και τελειώνουν οριστικά το 2019 - Διατηρείται μειούμενη μέχρι το 2020 η ΠΧΕΦΕΛ - Στα δύο η ΔΕΠΑ

Μειώνονται τα ΝΟΜΕ και τελειώνουν οριστικά το 2019 - Διατηρείται μειούμενη μέχρι το 2020 η ΠΧΕΦΕΛ - Στα δύο η ΔΕΠΑ
Θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για ένα 15ημερο στην κατεύθυνση του διαχωρισμού της ΔΕΠΑ, μία εταιρεία για την εμπορία και μία για δίκτυα
Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημοπρασίες ενέργειας (ΝΟΜΕ), καθώς και για τη χρηματοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών.
Όσον αφορά στη ΔΕΠΑ η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί για ακόμη 15 ημέρες.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης, ανά αντικείμενο συμφωνήθηκαν τα εξής:

Η ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ διασπάται στα δύο, εμπορία και δίκτυα.
Η διαπραγμάτευση παρατείνεται κατά 15 ημέρες καθώς στις 6 Ιουνίου υπογράφεται η εξαγορά του μεριδίου της Shell από την ΕΠΑ Αττικής, που αποτελεί και προυπόθεση.
Στόχος είναι να διατηρηθεί το πλειοψηφικό ποσοστό του δημοσίου στα δίκτυα, δηλαδή στο κομμάτι της ΔΕΠΑ που θα τα πάρει, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαικές αγορές.
Το ποσοστό στην εμπορία θα είναι μειοψηφικό.

Η χρέωση προμηθευτή

Η χρέωση προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) διατηρείται μέχρι το 2020 και βαίνει μειούμενη στο 50% το 2019 και στο 30% το 2020.
Σημειώνεται ότι για το 2018 θα είναι στο 65% όπως έχει ήδη αποφασισθεί.
Στόχος να υπάρχει πάντα στον ΕΛΑΠΕ ένα Μαξιλάρι της τάξης των 70 εκατ ευρώ.
Το δεδομένο αυτό λειτουργεί υπέρ της ΔΕΗ που θα μειώσει σημαντικά και σταθερά την επιβάρυνσή της σε ετήσια βάση, που έφτασε τα 325 εκατ ευρώ το 2017 καθώς και στο σύνολο των ηλεκτροπαραγωγών με φυσκό αέριο.
Επίσης δεν προβλέπεται καμμία αλλαγή στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που θα επιβαρύνει τους καταναλωτές.
Στην συνέχεια θα αντικατασταθεί η διαδικασία από τα πράσινα πιστοποιητικά που θα πωλούνται μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Τα ΝΟΜΕ

Τα ΝΟΜΕ, οι δημοπρασίες ενέργειας τελειώνουν οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2019.
Οι επιπλέον ποσότητες που δημοπρατούνται θα βαίνουν μειούμενες κατά 50% με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τους λιγίτες και με πλήρη κατάργηση των επιπλέον ποσοτήτων μετά την υπογραφή του SPA (Shareholders Purchace Agreement) για την πωλησή τους.
Mε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των λιγνιτικών θα έχει απομείνει προς δημοπράτηση το 13% στην λιγνιτική παραγωγή, όπως προβλέπει η αρχική συμφωνία.
Δεν θα υπάρξει καμμία επιπλέον συμμετοχή των ποσοτήτων στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ για τα υδροηλεκτρικά.
Οι θεσμοί δείχνουν εμπιστοσύνη στην διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών.
Mετά τον Σεπτέμβριο του 2019 θα επανεξεταστεί το ισχύον πλαίσιο και θα υποκατασταθούν τα ΝΟΜΕ από την διάθεση των προθεσμιακών προιόντων μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

www.worldenergynews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS