Κατ' αρχήν θετική η MIG στην πώληση του Υγεία στο CVC - Η συνολική προσφορά στα 413 εκατ. μαζί με τα δάνεια, 23 φορές το EBITDA

Κατ' αρχήν θετική η MIG στην πώληση του Υγεία στο CVC - Η συνολική προσφορά στα 413 εκατ. μαζί με τα δάνεια, 23 φορές το EBITDA
Δεσμευτική προσφορά 198 εκατ. ευρώ ή 0,92 ευρώ ανά μετοχή από την Hellenic Healthcare της CVC Capital Partners για το Υγεία
Κατ' αρχήν θετική στην πρόταση της Hellenic Healthcare, η οποία ελέγχεται από τη CVC Capital Partners, είναι η διοίκηση της MIG, καθώς το διοικητικό συμβούλιο, που συνεδρίαση, αποτίμησε την πολύ υψηλή προσφορά που υποβλήθηκε.
Η πρόταση του CVC φτάνει τα 413 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 281 εκατ. είναι η αξία της εταιρείας με βάση τα 0,92 ευρώ ανά μετοχή ή 197,97 εκατ. που προσέφερε για το 70,38% του Υγεία και 132 εκατ. ευρώ που είναι το ύψος των δανείων.
Με βάση την προσφορά του CVC αποτιμάται το Υγεία 23 φορές τα EBITDA, όταν τα EBITDA σε άλλες αντίστοιχα ομοειδής εταιρείες φτάνουν τις 10 φορές.
Η υψηλή προσφορά του CVC αποδεικνύει τη μεγάλη αξία που έχουν οι εταιρείες της MIG και ταυτόχρονα δίνουν μεγάλη ευελιξία στην Τρ. Πειραιώς, ως βασικός μέτοχος της MIG και βασικός δανειστής, να διαμορφώσει μια πιο ευέλικτη πολιτική όσον αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου MIG.
Η Τρ. Πειραιώς έχοντας πωλήσει το Υγεία και περίπου 500 εκατ. ευρώ που ριζικά αναδιαρθρώνει η Libra Group του Λογοθέτη ουσιαστικά αποδεσμεύει 1 δισ. ευρώ, πολύ σημαντική εξέλιξη για την πορεία του ομίλου της Τρ. Πειραιώς.
Παράλληλα, είναι πιθανό να μην υπάρξουν βεβιασμένες αποφάσεις για την άλλη εταιρεία που είναι προς πώληση, την Attica Συμμετοχών, αλλά να υπάρξουν εξελίξεις σε μεταγενέστερο χρόνο.
Μπορεί για τη MIG η πώληση του Υγεία να "πλήγμα", καθώς είναι ένα απο τα σημαντικότερά της περιουσιακά στοιχεία, αλλά από την άλλη θα δώσει σημαντικό χρόνο στον όμιλο ώστε να αναδιαρθρώσει τα δάνεια της μητρικής και των θυγατρικών.

Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:

Δεσμευτική προσφορά 197,97 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου της MIG στο Υγεία, ύψους 70,38%, υπέβαλε η Hellenic Healthcare, η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr (δείτε εδώ).
Ειδικότερα, το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,92 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε € 197.974.308,72 (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €281.273.841,12 για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).
Περαιτέρω παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.». Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018.
Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος.

Η ανακοίνωση της MIG


Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι την 19/5/2018 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.
Το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,92 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε € 197.974.308,72 (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €281.273.841,12 για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).
Περαιτέρω παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.». Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018.
Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος.
Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας).
Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση της.

Τι ανέφερε από τις 18 Απριλίου 2018 το www.bankingnews.gr

Υγεία: Ολοκληρώνεται το due diligence από CVC

Στην τελική ευθεία οδεύει η υπόθεση διεκδίκησης του Υγεία από τη CVC Capital Partners καθώς ολοκληρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός και νομικός έλεγχος και πρέπει να υποβληθεί στη MIG η τελική προσφορά.
Παρ ότι η διαδικασία περιβάλλεται από τη συνήθη μυστικότητα, πηγές που είναι κοντά στη διαπραγμάτευση εκτιμούν ότι τα ευρήματα του ελέγχου θα παίξουν μεν ρόλο, όχι, όμως, καθοριστικό για την διάρθρωση της προσφοράς.
Η εκτίμησή τους εδράζεται στη λογική, που διαπνέει την προσέγγιση της CVC για το Υγεία.
Το fund, όταν εκδήλωσε αρχικό ενδιαφέρον, έδωσε ένα ενδεικτικό εύρος τιμών της τάξης των 0,80 με 1,20 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το εύρος δίκαιης αποτίμησης (0,67 με 0,70 ευρώ ανά μετοχή) που είχε δοθεί μερικούς μήνες νωρίτερα λόγω της δημόσιας προσφοράς για ποσοστό ως 29,62% του Υγεία από την Apostolopoulos Holdings.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η προσέγγιση της CVC δεν έχει να κάνει τόσο με τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, όσο με τις συνέργειες, οι οποίες θα προκύψουν από την δημιουργία ομίλου κλινικών, ικανού να αποτελέσει βασικό ρυθμιστή στην αγορά του Λεκανοπεδίου.
Υπό το παραπάνω πρίσμα, η τελική προσφορά αναμένεται να συμπεριλαμβάνει την επίπτωση των ευρημάτων του ελέγχου, αλλά δεν θα καθορισθεί από αυτά. Αν οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τότε το ενδιαφέρον μετατίθεται στην αντίδραση της MIG, η οποία έχει δείξει με την ως τώρα στάση της ότι θα συζητήσει την πώληση του Υγεία, μόνο στην περίπτωση, που η προσφορά ενέχει premium, σε σχέση με την υφιστάμενη αξία.
Τους προηγούμενους μήνες, η CVC Capital Partners ολοκλήρωσε την απόκτηση της κλινικής Metropolitan, συνάπτοντας, μάλιστα, με κάποιους από τους μετόχους της (Σπυρίδης, Θεοχαράκης) μετοχική συνεργασία για τις εν Ελλάδι τοποθετήσεις στον κλάδο.
Πριν και μετά την απόκτηση της Metropolitan, βολιδοσκόπησε την Πειραιώς για την αγορά του «Ερρίκος Ντυνάν», προσφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες, 60 εκατ. ευρώ, κίνηση που δεν ευοδώθηκε καθώς η τράπεζα παρέπεμψε στη διενέργεια διαγωνισμού πώλησης.  
Ακολούθησε η συμφωνία για την εξαγορά του 97,2% της Ιασώ General με enterprise value 48 εκατ. ευρώ καθώς η CVC ανέλαβε δανεισμό 28 εκατ. ευρώ και κατέβαλε τίμημα 19,4 εκατ. ευρώ στην μαιευτική κλινική Ιασώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS