Έναρξη της δημόσιας συζήτησης για την Κυκλική Οικονομία στην Ο.Κ.Ε.

Έναρξη της δημόσιας συζήτησης για την Κυκλική Οικονομία στην Ο.Κ.Ε.
Σκοπός της Ο.Κ.Ε. είναι να λάβει χώρα ένας ευρύς κοινωνικός διάλογος για την εμβάθυνση των δράσεων που συνδέονται με το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής
Ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, την εισήγηση της κυβέρνησης για την Κυκλική Οικονομία στο Προεδρείο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.). Στη συνάντηση παρευρέθηκε η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., επεσήμανε ότι η Κυκλική Οικονομία αποτελεί τμήμα της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και σωστά βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλα τα επίπεδα περιλαμβανομένου του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και αποτελεί βασικό άξονα της Κοινής Συμφωνίας του συνόλου των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας.
Το μοντέλο «προμήθεια-παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη» πρέπει να αντικατασταθεί από το μοντέλο «επαναχρησιμοποίηση-ανακατασκευή-ανακαίνιση - ανακύκλωση». Αυτό αποτελεί βαθιά τομή για την οποία απαιτείται η συμμετοχή και δέσμευση πολλών και διαφορετικών ομάδων ανθρώπων που πολλές φορές έχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα.
Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στα περιεχόμενα της δημόσιας πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία, η οποία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση, έχοντας παράλληλα και περιφερειακή διάσταση.
Η Κυκλική Οικονομία επιδιώκει και ενθαρρύνει την χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο.
Σημαντικά πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας είναι η μεγάλη υπεραξία των αντίστοιχων επενδύσεων λόγω του χαμηλού κόστους των υλών και της έντασης γνώσης που απαιτεί, η απορρόφηση/αξιοποίηση νέων επιστημόνων και η συμβατότητά της με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.
Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου ώστε η χρηματοδότηση να είναι στοχευμένη και να αποφεύγεται η απώλεια των σχετικών πόρων.
Η Ο.Κ.Ε. θα συνεργαστεί και θα συμβάλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για την Κυκλική Οικονομία, η οποία αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την Ανάπτυξη όπως συμφώνησαν οι Κοινωνικοί Εταίροι, οι παραγωγικές τάξεις και η Κοινωνία των Πολιτών στην Κοινή Δήλωσή τους για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Σκοπός της Ο.Κ.Ε. είναι να λάβει χώρα ένας ευρύς κοινωνικός διάλογος για την εμβάθυνση των δράσεων που συνδέονται με το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS