Δικαίωσε το ΣτΕ τους τραπεζουπαλλήλους που είχαν «εγκλωβιστεί» με τον νόμο Κατρούγκαλου

Δικαίωσε το ΣτΕ τους τραπεζουπαλλήλους που είχαν «εγκλωβιστεί» με τον νόμο Κατρούγκαλου
Λύνεται το πρόβλημα που κρατούσε εγκλωβισμένους στην εργασία πολυάριθμους τραπεζουπαλλήλους
Με απόφαση του ΣτΕ λύνεται το πρόβλημα που κρατούσε εγκλωβισμένους στην εργασία πολυάριθμους τραπεζουπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κατά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), είχαν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το νέο κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Τα συνδικαλιστικά όργανα προσέφυγαν στο ΣτΕ το οποίο έκανε δεκτά τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των εργαζόμενων, ότι δηλαδή  ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών του ΤΕΑΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας), του ΤΑΠΤΠ (ALPHA BANK) και του ΛΑΚ (Τράπεζα Αττικής) σύμφωνα με τις οποίες το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται ταυτοχρόνως ούτε η συμπλήρωση του προβλεπόμενου σχετικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε η αποχώρηση από την υπηρεσία.
Συνεπώς, σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση ως πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής στις 12.5.2016 (προ εφαρμογής νόμου Κατρούγκαλου) νοούνται και τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει μόνο τον απαιτούμενο από τις οικείες καταστατικές διατάξεις χρόνο ασφάλισης, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και εξακολουθούν να παραμένουν στην εργασία τους.
Υπενθυμίζεται πως στον νόμο Κατρούγκαλου αναφέρονταν πως ο ΕΦΚΑ χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή στους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31/12/1992) του πρώην ΕΤΑΤ, εφόσον αυτοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της παροχής, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, δηλαδή έως 12/5/2016.
Όσοι δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα, έχαναν την προσυνταξιοδοτική παροχή και δικαιούνταν μόνο προσαύξηση του ποσού της επικουρικής τους με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Για τις διατάξεις αυτές ακολούθησε ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, εναντίον της οποίας προσέφυγαν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των τραπεζοϋπαλλήλων.
Με την ίδια απόφαση έληξε οριστικά και το θέμα που είχε προκύψει για τους ασφαλισμένους του τ.ΤΕΑΠΕΤΕ σχετικά με τη θεμελίωση του δικαιώματος στο ως άνω Ταμείο με 30 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, καθώς με την απόφασή του το ΣτΕ ρητά έκρινε ότι θεωρείται θεμελιωμένο το δικαίωμα μεταξύ άλλων και με την ως άνω προϋπόθεση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS