Σε ανάπτυξη ή σε ύφεση η Αμερικανική οικονομία; - Πόσο πραγματικά είναι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία;

Σε ανάπτυξη ή σε ύφεση η Αμερικανική οικονομία; - Πόσο πραγματικά είναι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία;
Το επίσημο ποσοστό ανεργίας είναι στο 3,8% και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Fed, στο 2% αν και σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς είναι 6% και 20% αντίστοιχα
Θετική είναι η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018 καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,2%. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας είναι στο 3,8% ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Fed, βρίσκεται στο 2%.
Το ερώτημα ωστόσο που απασχολεί τους οικονομικούς αναλυτές είναι κατά πόσο είναι ακριβείς αυτοί οι αριθμοί;
Ο John Williams, ιδρυτής της Σκιώδους Στατιστικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρακολουθεί τα κυβερνητικά δεδομένα των ΗΠΑ για περισσότερο από τρεις δεκαετίες θεωρεί ότι, οι υπολογισμοί της κυβέρνησης Trump δεν γίνονται με τις παραδοσιακές μεθόδους υπολογισμού, καθώς βάση αυτών ο πραγματικός πληθωρισμός πιθανόν να υπερβαίνει το 6% και το ποσοστό ανεργίας να υπερβαίνει το 20%.
Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι, ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Williams η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται σε θετική πορεία αλλά σε ύφεση για τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
Όπως υποστηρίζει ο Williams οι στατιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υπερεκτιμούν τα στοιχεία του ΑΕΠ υποτιμώντας τον υπολογισμό του αποπληθωρισμού.
"Η χειραγώγηση του ποσοστού του πληθωρισμού", υποστηρίζει ο Williams, "επιτρέπει επίσης στις αμερικανικές κυβερνήσεις να καταβάλει στους συνταξιούχους λιγότερα από όσα τους είχαν υποσχεθεί, εξαλείφοντας τις προσαρμογές κόστους ζωής εδώ και δεκαετίες".
Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ όπως μετράται από επίσημες πηγές.Τα ευρήματα του Williams, αν και αμφιλεγόμενα, επιβεβαιώνουν μια ποικιλία άλλων σημαντικών δεδομένων. Οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι εδώ και δεκαετίες. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στις Η.Π.Α. παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες δεκαετίας γεγονός που αποδεικνύει ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.
Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ο Williams είναι μια σειρά μέτρων - από την κατανάλωση πετρελαίου έως την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών μέχρι τον δείκτη Cass Freight Index - απ όπου προκύπτει ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν έχει ενισχυθεί σημαντικά, αν όχι καθόλου, από την αρχή της χιλιετίας.

www.bankingnews.gr

Γιούλα Ζαχιώτη

BREAKING NEWS