Νέος οικονομικός διεθυντής στη Forthnet o Δ. Τζελέπης

Νέος οικονομικός διεθυντής στη Forthnet o Δ. Τζελέπης
Νέος οικονομικός διεθυντής στη Forthnet o Δ. Τζελέπης
H  Forthnet ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτρης Ε. Τζελέπης αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της  Εταιρείας.  
Ο  κ. Τζελέπης  διαθέτει  πολυετή εμπειρία  έχοντας  υπηρετήσει  από  διάφορες  θέσεις  σεελληνικές  και  διεθνείς  επιχειρήσεις και τραπεζικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο ΟΤΕ, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Merrill Lynch, η AXIA Ventures Group και η Procter & Gamble.
Η ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.1.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 3340/2005 και τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.7.2005
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS