Η Intracom Holdings θέτει τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης

Η Intracom Holdings θέτει τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης
Η Intracom Holdings θέτει τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2017 και οι προοπτικές του Ομίλου.
Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι «o Όμιλος Intracom Holdings το 2017, απέδειξε τόσο την ανθεκτικότητά του, όσο και τις θετικές προοπτικές του για τις επόμενες χρονιές, με κέρδη προ φόρων € 4,2 εκατ. και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2017 να προσεγγίζει το € 1 δισ.».
Παρουσιάζοντας τους στόχους και τη στρατηγική για τις επόμενες χρονιές, ο κ. Δ. Κλώνης υπογράμμισε ότι: «Θέτουμε τη βάση για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης. Μορφοποιούμε ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού χαρακτήρα του Ομίλου, με άξονες δράσης την ενίσχυση της επένδυσης στην καινοτομία, την ανάληψη νέων επενδύσεων με υψηλές αποδόσεις και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας.»
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την απόφαση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, η Intracom Holdings δραστηριοποιείται πλέον στους ακόλουθους τομείς: Τεχνολογία, Κατασκευές/Υποδομές, Real Estate/ Τουριστικές Υποδομές και Ενέργεια. Αντίστοιχα, η νέα στρατηγική της Intrakat θα υλοποιηθεί σε τρεις κυρίως άξονες:
α) κατασκευές έργων υποδομής,
β) παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και συγχρηματοδοτούμενα έργα ειδικής τεχνογνωσίας που αφορούν υποδομές και
γ) υλοποίηση και λειτουργία έργων Real Estate στα οποία επενδύει η μητρική εταιρία Intracom Holdings.
Στη συνέχεια και για τις εταιρίες του Ομίλου Intracom Holdings ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε τα παρακάτω:
Ο Όμιλος Intrakat, μέσα στο 2017 ξεκίνησε την υλοποίηση του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της FRAPORT, αξίας € 357 εκατ. Επίσης, ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου ΣΔΙΤ για την Υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών, ενώ στις αρχές του 2018, η Intrakat μειοδότησε σ’ ένα σημαντικό σιδηροδρομικό έργο του ΕΡΓΟΣΕ στα Σεπόλια, ύψους € 122 εκατ. Ο Όμιλος μέσα στο 2017 υπέγραψε σημαντικές νέες συμβάσεις που ανήλθαν σε € 417 εκατ.
Αναφερόμενος στον Όμιλο της Intradevelopment, ο κ. Δ. Κλώνης τόνισε ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό πολυτελούς ξενοδοχειακής τουριστικής μονάδας στη Μυκόνο δυναμικότητας 76 δωματίων και 13 VIP βιλλών, έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και έχει προχωρήσει σε λειτουργία και εκμετάλλευση δύο πολυτελών κατοικιών επιφάνειας 1.450 τ.μ και 650 τ.μ, και τέλος λειτουργεί, στη Μύκονο επίσης, το ξενοδοχείο Branco δυναμικότητας 21 δωματίων.
Στο κέντρο της Αθήνας ο Ομιλος αναπτύσσει το Κολοκοτρώνη Boutique Ηotel 5* δυναμικότητας 46 δωματίων και έχει σε λειτουργία το ξενοδοχείο Met34 δυναμικότητας 7 πολυτελών σουιτών.
Ο Όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα τον Δημόσιο Τομέα και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις υπογράφοντας νέες συμβάσεις που προσεγγίζουν τα € 160 εκατ. Όπως επεσήμανε ο κ. Δ.Κλώνης, λίγες εταιρίες πληροφορικής συνδυάζουν όπως η Intrasoft International την ισχυρή παρουσία στο κέντρο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία και εξειδίκευση από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Σχετικά με την Intracom Defense Electronics (IDE) ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε ότι η εταιρία συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Raytheon προχωρώντας ωστόσο και στην υπογραφή νέων συμβάσεων για προϊόντα και συστήματα ιδίας ανάπτυξης. Το σύνολο των νέων συμβάσεων που υπογράφηκαν μέσα στο 2017 ανήλθε σε € 48 εκατ. Η εταιρία στοχεύει στην προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων για στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα, καθώς και στην εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε προγράμματα Επιτήρησης και Ασφαλείας.
Το 2017 τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Intracom Holdings διαμορφώθηκαν ως εξής: οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 397 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 29,3 εκατ., έναντι € 27,8 εκατ. το 2016, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε € 1 δισ. περίπου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS