Η Ευρώπη Ασφαλιστική αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού της Ε.Ο.Ε. για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της

Η Ευρώπη Ασφαλιστική αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού της Ε.Ο.Ε. για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ασφάλισε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, τις Εγκαταστάσεις της στην στην Αρχαία Ολυμπία, το κτήριό της στο Κολωνάκι καθώς και τα Γραφεία της στο Χαλάνδρι
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού που διενέργησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της μετά του περιεχομένου αυτής για διάστημα δώδεκα μηνών από 18.07.2018.
Ειδικότερα η Ε.Ο.Ε. ασφάλισε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, τις Εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία, το κτήριο της Ε.Ο.Ε. στο Κολωνάκι καθώς και τα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. στο Χαλάνδρι για κινδύνους έναντι Πυρκαγιάς, Σεισμού, Τρομοκρατικών ενεργειών, Στάσεων- Οχλαγωγιών-ταραχών, Κακόβουλων ενεργειών κλπ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος σχολιάζοντας την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής δήλωσε ότι:
«Είναι ιδιαίτερη τιμή και σημαντική αναγνώριση για την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η εμπιστοσύνη που της δείχνει για άλλη μία φορά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει τη θετική της πορεία διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της στους τομείς που πάνω από 45 χρόνια ειδικεύεται, δηλαδή στην ασφάλιση μεγάλων Οργανισμών του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS