Το reverse split 10 προς 1 θα βοηθήσει την μετοχή της Εθνικής; - Ποιες οι αμοιβές της διοίκησης;

Το reverse split 10 προς 1 θα βοηθήσει την μετοχή της Εθνικής; - Ποιες οι αμοιβές της διοίκησης;
Για να μπορέσει να ανακάμψει η μετοχή της Εθνικής, μόνο το reverse split δεν βοηθάει.
Στις 26 Ιουλίου 2018 συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής τράπεζας με βασικό θέμα υπό την νέα διοίκηση Μιχαηλίδη και Μυλωνά το reverse split 10 παλαιών μετοχών προς 1 νέα μετοχή.
Εφόσον ληφθεί απόφαση λόγω απαρτίας η Εθνική τράπεζα θα έχει 3 ευρώ νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από 9,147 δισεκ. θα μειωθούν στα 914 εκατ.
Με βάση τις τρέχουσες τιμές η τιμή της μετοχής στο ταμπλό θα είναι 2,56 ευρώ.
Το reverse split πραγματοποιείται με στόχο να βγάλει από την ζώνη ομηρίας κάτω από τα 0,30 ευρώ την μετοχή της Εθνικής, οπότε θεωρητικά λειτουργεί ως μηχανισμός ωραιοποίησης.
Πρακτικά όμως το reverse split έχει συνδεθεί με αυξήσεις κεφαλαίου και απώλειες στους μετόχους και έτσι εξηγείται γιατί όσες τράπεζες ανακοίνωσαν reverse split δηλαδή Πειραιώς και Εθνική τράπεζα πιέζονται.
Πάντως η Εθνική τράπεζα με τις τροποποιήσεις στο καταστατικό της ζητάει από την Γενική Συνέλευση εγκρίσεις για αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού που σημαίνει ότι όπως όλες οι τράπεζες κάποια στιγμή το 2019 θα αναζητήσουν νέα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των NPEs.
Για να μπορέσει να ανακάμψει η μετοχή της Εθνικής, μόνο το reverse split δεν βοηθάει.
Απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις από την ίδια την τράπεζα και ίσως και αυτά να μην επαρκούν εάν συνολικά ο κλάδος δεν ανακάμψει.
Ο χρόνος εξυγίανσης θα είναι μακρύς οπότε οι προσδοκίες των επενδυτών θα πρέπει να διατηρηθούν πολύ χαμηλά.

Οι αμοιβές της διοίκησης της Εθνικής τράπεζας

Οι αμοιβές της διοίκησης της Εθνικής τράπεζας κρίνονται ρεαλιστικές - αν και σε σχέση με το εξωτερικό πολύ χαμηλές - καθώς οι μικτές αμοιβές π.χ. έως 335 χιλ ευρώ για τον διευθύνοντα σύμβουλο είναι καθαρά 150 χιλιάδες ευρώ ή 10.400 ευρώ τον μήνα.
Η αλήθεια είναι ότι οι έλληνες τραπεζίτες δεν αμοίβονται καθώς οι ευθύνες και τα ρίσκα είναι τεράστια σε σχέση με τις αποδοχές τους.
Ο πρόεδρος θα λαμβάνει 256 χιλιάδες ευρώ μικτά.
Εν τω μεταξύ η Marianne Okland με 90 χιλιάδες ευρώ μικτά ή 47.556 ευρώ καθαρά είναι η τελευταία φορά που αμείβεται από την Εθνική γιατί αποχωρεί.
 

1 Εξελέγη ως μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος στις 01.11.2017, Εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. στις 27.12.2017.
2 Παραιτήθηκε στις 27.12.2017.
3 Παραιτήθηκε στις 04.05.2018.
4 Παραιτήθηκε στις 07.06.2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS