Ψαλιδόπουλος (ΔΝΤ): Υπάρχει συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Το χρέος είναι βιώσιμο

Ψαλιδόπουλος (ΔΝΤ): Υπάρχει συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Το χρέος είναι βιώσιμο
Ιδιαίτερα αυστηρές και χωρίς βάσει ορισμένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ
Διαφορετική άποψη από αυτήν που εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε αρκετά μέρη της έκθεσής του (Άρθρο 4) διατυπώνει ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο, Μ. Ψαλιδόπουλος.
Στις διαφωνίες του κ. Ψαλιδόπουλου (τις οποίες εξέφρασε με αντίστοιχη έκθεσή του που κατατέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ στις 27 Ιουλίου 2018), περιλαμβάνεται το θέμα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους αλλά και η άρση ορισμένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας και την οποία το ΔΝΤ δεν επιθυμεί να λάβει χώρα (σ.σ.: συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξηση κατώτατου μισθού).
Στην επιστολή του προς το Ταμείο ο κ. Ψαλιδόπουλος τονίζει τα ακόλουθα: «Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία έχει περάσει από μια κατάσταση παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε μια κατάσταση σταθερής οικονομικής ανάκαμψης.
Μετά από χρόνια παρατεταμένης ύφεσης, οκτώ χρόνια προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και πολυάριθμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα, σε λίγες εβδομάδες, θα ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής ESM 2015-18.
Το πρόγραμμα επέτρεψε στη χώρα να αποκαταστήσει τις σημαντικές δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες που οδήγησαν στην κρίση του 2010, προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη και τη σταθερή πρόσβαση στην αγορά που παρατηρείται επί του παρόντος.
Οι αρχές ευχαριστούν κατ’ αρχήν το ΔΝΤ, για την τεχνική υποστήριξη που παρείχε σε αυτό το πρόγραμμα, και δεύτερον, για την κατ’ αρχήν έγκριση της Stand By Agreement (SBA)  για την Ελλάδα (Ιούλιος 2017), η οποία δεν ενεργοποιήθηκε λόγω χρονικών περιορισμών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές χαιρετίζουν την έκθεση του Ταμείου (Άρθρο 4) για την Ελλάδα.
Η έκθεση είναι χρήσιμη ως βάση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ και για την παροχή συνολικής αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης.
Οι ελληνικές αρχές χαιρετίζουν την αναγνώριση ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις.
Ωστόσο, η έκθεση υποτιμά τον αντίκτυπο αρκετών δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εστιάζοντας περισσότερο στις καθυστερήσεις, τις αδυναμίες και σε ό, τι δεν έχει εφαρμοστεί, και όχι στις οικονομικές δυνατότητες 450 νομοθετικών και υλοποιούμενων δράσεων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, συνοδευόμενη από την επιστροφή συνθήκες μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.
Οι αρχές χαιρετίζουν επίσης την πρόοδο του προσωπικού όσον αφορά την αναθεώρηση των μακροοικονομικών προοπτικών για την άμεση περίοδο μετά το πρόγραμμα.
Κατά τα τελευταία έτη, η επιτυχής δημοσιονομική εξυγίανση ενίσχυσε την αξιοπιστία, διέλυσε την οικονομική αβεβαιότητα και βελτίωσε το συνολικό μακροοικονομικό περιβάλλον.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το οποίο ανέρχεται σε -15,1% του ΑΕΠ το 2009, λόγω μιας μεγάλης διαρθρωτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, μετατράπηκε σε πλεόνασμα 0,6% το 2016 και 0,8% το 2017, το καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.
Η Ελλάδα έχει επίσης υπερέβη τους πρωτογενείς δημοσιονομικούς στόχους με ευρύ περιθώριο για τρία συναπτά έτη, υποδηλώνοντας την ικανότητα της οικονομίας να παράγει βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα.
Οι αρχές ζητούν από το ΔΝΤ να αναγνωρίσει τη σημαντική δημοσιονομική προσπάθεια και την ικανότητα της οικονομίας να παράγει σημαντικά πλεονάσματα στο ευνοϊκό περιβάλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ, το οποίο καθορίζει τους στόχους για τη δημοσιονομική πολιτική και τις δεσμεύσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ.
Οι αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επανειλημμένα δήλωσαν ότι θα απασχολούν τον σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο των νομοθετημένων μεταρρυθμίσεων, τόσο κατά τη διάρκεια όλων των αναθεωρήσεων του προγράμματος όσο και κατά την τελευταία έκθεση του άρθρου 2017, όπου το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2018 σχεδιάστηκε από το προσωπικό μόλις στο 1,5% .
Χωρίς να έχουν ληφθεί διαρθρωτικά δημοσιονομικά μέτρα από το 2017 και με χαμηλότερο αποτέλεσμα ανάπτυξης του ΑΕΠ από ό, τι προβλεπόταν τότε το ΔΝΤ, οι αρχές χαιρετίζουν την πρωτογενή αναθεώρηση του Ταμείου για το πλεόνασμα κατά 3,5% για την περίοδο 2018-2022, υποδεικνύοντας ότι οι προηγούμενες δημοσιονομικές προβλέψεις του Ταμείου ήταν σημαντικά πιο απαισιόδοξες, με περιθώριο τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ σε διαρθρωτικούς όρους.
Παρά την αναθεώρηση, οι αρχές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται πρόσθετος χώρος από το 2019 έως το 2022, ενώ η υποκείμενη γραμμή βάσης περιλαμβάνει την μονομερή εφαρμογή της προ-νομοθετικής δέσμης μέτρων.
Το Άρθρο 4 θα επωφεληθεί από την επεξεργασία των πηγών αυτών των αναθεωρήσεων, καθώς και από μια λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων στην ανάπτυξη και τη διανομή και των διαύλων διαβίβασης της προ νομοθετικής δέσμης δημοσιονομικών μέτρων, χωρίς τις οποίες οι προβλέψεις και οι προτάσεις προσωπικού που βασίζονται σε αυτές τις προβλέψεις, δεν υπάρχει αξιοπιστία.
Η προσπάθεια μεταρρύθμισης, ιδίως στους τομείς των αγορών προϊόντων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης, ήταν έντονη και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, ενώ ο τραπεζικός τομέας έχει υποστεί σημαντική αναδιάρθρωση του πλαισίου διακυβέρνησής του και τώρα εργάζεται με ευρύ και αποτελεσματικό σύνολο εργαλείων για τον καθαρισμό των ισολογισμών τους.
Έχουν εφαρμοστεί πολυάριθμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και της δημόσιας διοίκησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Οι μεταρρυθμίσεις του προγράμματος που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Όσον αφορά τη φορολογική πτυχή, τη μεταρρύθμιση του συστήματος των συντάξεων και της έμμεσης φορολογίας, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και η δημιουργία μιας ανεξάρτητης φορολογικής αρχής.

- Στον τραπεζικό τομέα, η στρατηγική επίλυσης των NPLs με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, εφαρμογή εξωδικαστικού διακανονισμού και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών.

-  Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις: δημιουργήθηκε το Ταμείο Διαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου.

- Στις αγορές εργασίας και προϊόντων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις απολύσεις, καθώς και την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθραίας και ανεπαρκούς εργασίας και του υιοθέτηση συστάσεων του ΟΟΣΑ για την οργάνωση της αγοράς προϊόντων και τον ανταγωνισμό.

Εκτός από τις περισσότερες από 450 δράσεις που εγκρίθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, η προσπάθεια μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια μέσω της ελληνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και του πλαισίου μετά το πρόγραμμα.
Η ελληνική αναπτυξιακή στρατηγική παρέχει μια συνοπτική εικόνα του μεσοπρόθεσμου στόχους που έχουν τεθεί από τις αρχές, υποστηριζόμενες από συγκεκριμένες δράσεις.
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν επίσης την κοινωνική συνοχή και ένταξη.
Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν τρεις τομείς που θα έχουν εξαιρετική προτεραιότητα, δεδομένου του σημαντικού αντικτύπου τους: δημόσια διοίκηση, επιχειρηματικό περιβάλλον και δικαστικό σύστημα.
Η έκθεση θα επωφεληθεί από έναν πιο ισορροπημένο τόνο όσον αφορά τα επιτεύγματα και τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των μεταρρυθμίσεων στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Αντί να τονίσει τι έχει γίνει και να αναλύσει τον αντίκτυπο των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, η έκθεση παρουσιάζει μια υπερβολικά αρνητική εικόνα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση στις καθυστερήσεις χωρίς να δοθεί πίστη στα επιτεύγματα.
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, η έκθεση επικεντρώνεται στο εμπόριο της Κυριακής, καθώς αποτελεί μία από τις εκατοντάδες συστάσεων στο πλαίσιο των εργαλείων I, II και III του ΟΟΣΑ, χωρίς να αναφέρει ούτε άλλες συστάσεις που έχουν εφαρμοστεί, ούτε οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη.
Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, η έκθεση δεν αναγνωρίζει τις ολοκληρωμένες εξ αυτών, όπως το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τον Αστέρα, την ιδιωτικοποίηση της ελληνικής επιχείρησης τρένων, τα περιφερειακά αεροδρόμια και τη σημαντική πρόοδο στο Ελληνικό.
Οι αρχές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η έκθεση δεν αναγνωρίζει πλήρως την πρόοδο που σημειώθηκε και για να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των ευρύτατων μεταρρυθμίσεων στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.
Στις αγορές εργασίας, η ανεργία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι μισθοί παραμένουν υποτονικοί, υπονομεύοντας την ανάκαμψη και επιδεινώνοντας τις ανισότητες.
Στην περίοδο μετά το πρόγραμμα, η ανάπτυξη πρέπει να είναι περιεκτική και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους.
Συνεπώς, ο συνετός σχηματισμός μισθών είναι ουσιαστικός, καθώς η οικονομική ανάπτυξη κερδίζει δυναμική που απαιτεί συνεργασία μεταξύ των αρχών και των κοινωνικών εταίρων κατά τον καθορισμό των κατώτατων μισθών.
Οι αρχές λαμβάνουν γνώση της άποψης του ΔΝΤ σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τους κατώτατους μισθούς, αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην άποψη αυτή και παραμένουν πεπεισμένοι για την ανάλυση που έχουν παράσχει μέχρι στιγμής.
Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι αρχές της παράτασης και της ευνοϊκής μεταχείρισης ανεστάλησαν προσωρινά το 2012 με καθορισμένο χρονικό ορίζοντα για την αποκατάσταση.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τρίτης αναθεώρησης του προγράμματος ESM, δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων με τη συναίνεση όλων των συνομιλητών, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την αξιολόγηση αυτών των αρχών.
Οι εμπειρογνώμονες τάχθηκαν υπέρ της επαναφοράς των δύο αρχών: ομόφωνα υπέρ της άρσης της αναστολής της αρχής της παράτασης και της πλειοψηφίας υπέρ της άρσης της αναστολής της αρχής της ευνοϊκής μεταχείρισης.
Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές ανεστάλησαν προσωρινά με ακριβή ημερομηνία επανένταξης, οι αρχές διαφωνούν με την άποψη ότι η επαναφορά αποτελεί αντιστροφή της πολιτικής.
Τέλος, οι αρχές χαιρετίζουν το γεγονός ότι το ΔΝΤ αναγνωρίζει τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας μεσοπρόθεσμα.
Ωστόσο, οι υποθέσεις του προσωπικού που χρησιμοποιούνται στο DSA παραμένουν υπερβολικά απαισιόδοξες όσον αφορά την ονομαστική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική πορεία και τα ποσοστά αναχρηματοδότησης της αγοράς, ιδίως λόγω του μεγάλου χάσματος παραγωγής, των χαμηλών ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας και των πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.
Σε σύγκριση με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, το βασικό σενάριο του ΔΝΤ είναι σύμφωνο με το αρνητικό σενάριο και το σενάριο μας, αποτυγχάνοντας έτσι να ενσωματώσει τη δυνατότητα καλύτερων από αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Αυτές οι ασύμμετρες παραδοχές οφείλονται σε ένα χαμηλότερο σενάριο πρωτογενών πλεονασμάτων, στην ανεπαρκή αξιολόγηση του αντίκτυπου των μεταρρυθμίσεων στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σε σημαντικά πιο απαισιόδοξους ρυθμούς αναχρηματοδότησης σε σύγκριση με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της αγοράς.
Οι επιπτώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών και στην παραγωγή πλεονασμάτων για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη στην ανάλυση.
Η λογική πίσω από αυτές τις υποθέσεις χρειάζεται μια λεπτομερή εξήγηση.
Τέλος, αν και οι αρχές της Ελλάδας αναγνωρίζουν την ανάγκη για συνετή δημοσιονομική διαχείριση προς τα εμπρός, δεν συμμερίζονται την άποψη του προσωπικού ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να θεωρούνται παράγοντας κινδύνου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS