Είναι επενδύσιμες οι τραπεζικές μετοχές; - Ποια είναι η απάντηση στο πιο σημαντικό ερώτημα του ελληνικού χρηματιστηρίου;

Είναι επενδύσιμες οι τραπεζικές μετοχές; - Ποια είναι η απάντηση στο πιο σημαντικό ερώτημα του ελληνικού χρηματιστηρίου;
Οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες έχουν ένα προσδιοριστικό παράγοντα τις τιμές των ΑΜΚ του 2015....η αξία των ελληνικών τραπεζών πρέπει να αναζητηθεί στο 2015...
Έχοντας μόλις 7,4 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση και μόλις 235 δισεκ. ενεργητικό οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές αποτελούν το μεγάλο ερώτημα ελλήνων και ξένων επενδυτών.
Τελικά είναι επενδύσιμες οι τραπεζικές μετοχές;
Αξίζουν για αγορά οι ελληνικές τράπεζες αυτό είναι το βασικό ερώτημα και η απάντηση αυτού του ερωτήματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.
Οι ελληνικές τράπεζες με 7,4 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία όταν η Coca Cola έχει αξία 11 δισεκ. υπό νορμάλ συνθήκες θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι ακραία υποτιμημένες.
Οι τράπεζες πριν χρόνια είχαν 72 δισεκ. ευρώ αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο και σήμερα έχουν 7,4 δισεκ. δηλαδή μόλις το 10% της αξίας του παρελθόντος.
Η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών προσδιορίζεται από τις επιδόσεις τους και τα οικονομικά τους μεγέθη, από την δυναμική της προεξόφλησης των μελλοντικών γεγονότων και βεβαίως από το οικονομικό περιβάλλον που δρουν οι τράπεζες.
Ας δούμε πραγματικά γεγονότα.
Το bankingnews έγκαιρα έχει αναλύσει τι θα δείξουν οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ 6μηνο του 2018.
Π.χ. η Eurobank θα εμφανίσει εξαιρουμένων των εκτάκτων και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 75 εκατ ευρώ ή 115 με 118 εκατ εφόσον συμπεριληφθούν και οι extra δραστηριότητες.
Θα παρατηρηθεί οριακή αύξηση των προ προβλέψεων εσόδων – που αποτελεί πολύ ουσιώδη ποιοτικό δείκτη – οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να βελτιώνονται…οι προμήθειες επίσης θα δείχνουν βελτιωμένες ενώ θα υπάρχουν κάποια αμυδρά σημάδια κόπωσης στην μείωση των προβληματικών δανείων.
Επικαλούμαστε την Eurobank γιατί θα έχει καλά αποτελέσματα αλλά δεν φθάνει μόνο αυτό.
Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε εάν αυτή η βελτίωση είναι συγκυριακή ή αποτελεί τάση οπότε θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Δύο είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τις ελληνικές τράπεζες τα προ προβλέψεων έσοδα και η πορεία υλοποίησης των στόχων μείωσης των NPEs.
Όλα τα άλλα έχουν αξία δευτερεύουσα.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι καλά, σίγουρα καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν αλλά στο τέλος της διαδικασίας απογραφής το ερώτημα θα παραμείνει…ναι μεν αλλά…
Ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά θα πρέπει να αποτιμηθούν ακόμη 2-3 τρίμηνα ώστε να διαγνωστεί εάν διαμορφώνεται θετική τάση στα αποτελέσματα.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα ότι διαμορφώνεται θετική τάση και επιβεβαιώνεται αυτή η τάση στα αποτελέσματα και στα επόμενα τρίμηνα στις ελληνικές τράπεζες.
Το βασικό ζήτημα θα είναι πως τα 90 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ανοίγματα θα γίνουν 18 δισεκ. ή 9% του συνόλου ή μείωση 72 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων μεταξύ 2018 με 2022 δηλαδή 15 δισεκ. μείωση τον χρόνο για τις 4 τράπεζες.
Οι λογαριασμοί δεν βγαίνουν.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα που αφορά το σκέλος της κερδοφορίας και όχι το σκέλος της στοχοθεσίας μείωσης των NPEs.
Μια τράπεζα καταφέρνει και μειώνει τα NPEs σε ετήσια βάση 3,5 με 4 δισεκ. ή και 5 δισεκ. η μείωση αυτή θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στις τοκοφόρες δραστηριότητες της τράπεζας γιατί λογίζονται οι τόκοι των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τουλάχιστον ορισμένων.
Οπότε η τράπεζα θα πιάνει τους στόχους μείωσης των NPEs αλλά μη έχοντας χορηγήσει νέα δάνεια, οι τόκοι θα μειώνονται και οι προμήθειες που είναι το έσοδο των νέων δραστηριοτήτων και δανείων…θα εμφανίζουν σημάδια κόπωσης.
Αυτή η πρόχειρη ανάλυση δείχνει πόσο ευάλωτες είναι οι ελληνικές τράπεζες.
Εάν τώρα αναλυθεί και ο ισχυρός καταλύτης των τραπεζών δηλαδή η επίτευξη των στόχων μείωσης των NPEs τότε ένα βασικό ερώτημα γεννάται.
Οι τράπεζες έχουν δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις.
Ο δείκτης αυτός έχει μεγάλη σημασία γιατί καταδεικνύει επί ποιας τιμής της ονομαστικής αξίας και πέρα…μπορεί να πωληθεί ένα προβληματικό δάνειο.
Η αξία των εγγυήσεων είναι ένα κλασσικό επιχείρημα αλλά ακόμη η απάντηση είναι αφηρημένη.
Π.χ. εάν έχει μια τράπεζα coverage ratio NPEs 50 αυτό σημαίνει ότι εάν πουλήσει στο 30% της ονομαστικής αξίας εγγράφει ζημία 50% -30% =20% ζημία επί της αξίας του δανείου.
Αυτή η υπερ- απλουστευμένη προσέγγιση θα αναλύεται όλο και περισσότερο τους επόμενους μήνες ειδικά το 2019 και 2020.
Αυτή θα είναι η εξίσωση που θα κρίνει την χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών....επί ποιας τιμής επί των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί πουλήθηκαν προβληματικά δάνεια.
Ούτε τα κέρδη, ούτε οι προμήθειες αλλά αυτός ο δείκτης coverage ratio NPEs σε σχέση με τις πραγματικές πωλήσεις προβληματικών δανείων θα είναι ο δείκτης ορόσημο.
Το συμπέρασμα είναι το εξής.
Οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια αφενός για να μπορέσουν να πουλήσουν προβληματικά δάνεια με ζημίες αφετέρου να διαθέτουν επαρκεί κεφάλαια για να χορηγήσουν από το 2020 τα πρώτα τους δάνεια.
Το ερώτημα παραμένει είναι επενδύσιμες οι ελληνικές τράπεζες;
Θα απαντήσουμε ως εξής.
Στο β΄ 6μηνο του 2019 θα υπάρξουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα είναι περίπου στα επίπεδα του 2015 θα δούμε τιμές π.χ. Eurobank 1 ευρώ, Alpha 2 ευρώ, Πειραιώς κάτω από την τιμή του 2015 και Εθνική περίπου στις τιμές του 2015 ήταν 3 ευρώ μετά το reverse split 10 προς 1.
Οπότε όταν οι επενδυτές περιμένουν τέτοιες τιμές τα περιθώρια ανόδου στις μετοχές των τραπεζών δεν είναι μεγάλα.
Αντιθέτως είναι ελάχιστα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο σκόπιμο ράλι για να ανεβάσουν τις τιμές ώστε να πιάσουν τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015;
Δεν είναι απίθανο αλλά στο τέλος της ημέρας οι τιμές αυξήσεων του 2015 είναι αυτές που προσδιορίζουν την αξία των τραπεζών.

Συμπέρασμα

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές μέχρι την ολοκλήρωση των νέων αναπτυξιακών αυξήσεων κεφαλαίου – προσοχή όχι ανακεφαλαιοποιήσεων που καλύπτουν υπαρκτές κεφαλαιακές ζημίες ή συμπληρώνουν κεφαλαιακά ελλείμματα αλλά αυξήσεων κεφαλαίου που προσθέτουν κεφάλαια στα ήδη υφιστάμενα – και όχι απομειωμένα – κεφάλαια των τραπεζών….δεν θα είναι επενδύσιμες.
Θα είναι κατάλληλες για trading και κινήσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αλλά όχι στρατηγικά επενδύσιμες.  
Οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σίγουρα επενδύσιμες μετά την ολοκλήρωση των νέων αυξήσεων κεφαλαίου οι οποίες σημειωτέον θα καλυφθούν από παλαιούς και νέους μετόχους.
Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία….στο τέλος και ο Paulson και το Fairfax και όλοι θα ξαναβάλουν λεφτά αρκεί να ξέρουν ότι οι ισολογισμοί εξυγιαίνονται πραγματικά.
Δεν ανησυχούμε κανείς δεν θα φύγει....πλην του ΤΧΣ που θα μας αποχαιρετήσει....
 
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS