Οι 9 βασικοί ξένοι επενδυτές στις τράπεζες με υποαξία -1,3 δισ. – Ο Paulson ισοσκελίζει ζημίες με Πειραιώς 12,5 ευρώ και το Fairfax την Eurobank 2,5 ευρώ

Οι 9 βασικοί ξένοι επενδυτές στις τράπεζες με υποαξία -1,3 δισ. – Ο Paulson ισοσκελίζει ζημίες με Πειραιώς 12,5 ευρώ και το Fairfax την Eurobank 2,5 ευρώ
Με όρους επιχειρηματικής λογικής ένα deal Πειραιώς και Alpha bank είναι διάτρητο καθώς και οι δύο τράπεζες ακόμη βρίσκονται στο πυρήνα της εξυγίανσης τους....
Οι 9 μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες επένδυσαν συνολικά 2,27 δισεκ. και πλέον εμφανίζουν ζημία 1,3 δισεκ. ευρώ.
Στον συγκεντρωτικό πίνακα που παραθέτουμε παρουσιάζουμε τους 9 μεγαλύτερους ξένους επενδυτές τι επένδυσαν το 2015 και τι συνολικά στις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου, ποια η τρέχουσα αξία της επένδυσης τους και ποια η συνολική ζημία – λογιστική ζημία – έως σήμερα.
Είναι προφανές ότι το Fairfax χάνει 706 εκατ και ο Paulson περίπου 500 εκατ ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% με 6% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων – σε ευρώ – του Paulson.
Αφορμή προφανώς για την ανάλυση αυτή αποτέλεσε η νέα προσπάθεια του Paulson με το Paramount του Qatar να βρουν μια κοινή συνισταμένη ώστε να συγχωνεύσουν Πειραιώς και Alpha bank.
Για τον Paulson ο μόνος γρήγορος τρόπος για να καλύψει αυτή την ζημία των 500 εκατ ευρώ είναι όντως η συγχώνευση των δύο τραπεζών.
Όμως με όρους επιχειρηματικής λογικής ένα deal Πειραιώς και Alpha bank είναι διάτρητο καθώς και οι δύο τράπεζες ακόμη βρίσκονται στο πυρήνα της εξυγίανσης τους.
Ξεπερνώντας βασικά επιχειρήματα όπως DGCom, συγκέντρωση του κλάδου και αθέμιτος ανταγωνισμός, ανάγκη νέων κεφαλαίων κ.α. το βασικό ζήτημα είναι ότι μια τράπεζα με 118 δισεκ. ενεργητικό και πάνω από 55 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα ήταν τερατογένεση.
Για να μπορέσει το Fairfax να ξαναπάρει πίσω τα κεφάλαια του θα πρέπει η μετοχή της Eurobank να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ από 0,73 ευρώ την τρέχουσα περίοδο.
Για να μπορέσει ο Paulson να πάρει πίσω τα 500 εκατ που επένδυσε στην Πειραιώς συνολικά θα πρέπει η μετοχή να φθάσει στα 12,5 ευρώ από 2,30 ευρώ την τρέχουσα περίοδο.
Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς πρέπει να φθάσει στα 5,5 δισεκ. για να μηδενίσει τις ζημίες ο Paulson έναντι τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας 991 εκατ ευρώ.

Οι 9 βασικοί ξένοι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών και η αξία των επενδύσεων τους
Βασικοί μέτοχοι Επένδυσαν 2015 και συνολικές επενδύσεις * Τρέχουσα αξία 3/9/2018 Διαφορά
Fairfax 369 εκατ μτχ Eurobank 369 εκατ ευρώ
(Συνολική επένδυση 975 εκατ ευρώ)
269 εκατ ευρώ  -706 εκατ
Capital 182,5 εκατ μτχ Eurobank 182,5 εκατ ευρώ 132 εκατ -50 εκατ
Wellington 107 εκατ μτχ Eurobank 107 εκατ ευρώ 78 εκατ

-29 εκατ

EBRD 60 εκατ μτχ Eurobank 60 εκατ ευρώ

44 εκατ

-16 εκατ

Paulson 40 εκατ μτχ μετά RS ή 797 εκατ μτχ Πειραιώς προ RS 239 εκατ ευρώ

(Συνολικά έχει επενδύσει 500 εκατ)
91 εκατ  -409 εκατ
Paulson 111 εκατμτχ Alpha bank 222 εκατ ευρώ

170 εκατ

-52 εκατ

Blackrock 69 εκατμτχ
Alpha bank
138,8 εκατ ευρώ

105 εκατ

-34 εκατ

Paramount 45 εκατμτχ Alpha bank 90 εκατ ευρώ

68 εκατ

-22 εκατ

Σύνολο 2,27 δισ 980 εκατ. -1,3 δισ
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
* Με την έννοια συνολικές επενδύσεις σημαίνει οι συμμετοχές σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί 
Στα στοιχεία που παρουσιάζονται προκύπτουν κάποιες μικρές αποκλίσεις καθώς έχει γίνει στρογγυλοποίηση

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS