Intracom: Στις 14/9 η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split

Intracom: Στις 14/9 η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split
Στις 14/9 η διαπραγμάτευση των μετοχών της Intracom μετά το reverse split
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Intracom Holdings μετά το reverse split, όπως γνωστοποίησε σήμερα (6 Σεπτεμβρίου 2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Intracom ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό € 121.066.654,36 (εφεξής «η Πρώτη Εταιρική Απόφαση»), ως ακολούθως:

α) κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41, ανά μετοχή (εκ των 243.000 συνολικά ιδίων μετοχών που η Εταιρεία απέκτησε στο πλαίσιο της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και

β) κατά ποσό € 121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41, ανά μετοχή σε € 0,50, ανά μετοχή

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονοµαστικής, µετά ψήφου μετοχής, από € 0,50 σε € 1,00 µε ταυτόχρονη συνένωση των 133.000.000 υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας σε αναλογία δύο (2) υφισταμένων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 προς μία (1) νέα Κοινή Ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,00 και ανάλογη µείωση του συνολικού αριθµού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 (reverse split) και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας (εφεξής «η Δεύτερη Εταιρική Απόφαση»),

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 9.500.000,00 και έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας (εφεξής «η Τρίτη Εταιρική Απόφαση»)

Την 29/08/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ' αριθμ. 89996/29.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στις ανωτέρω εταιρικές αποφάσεις.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 06/09/2018, ενημερώθηκε για τις ως άνω Εταιρικές Πράξεις και ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες για το συνδυασμό των ως άνω Εταιρικών Πράξεων:

1. Για την ακύρωση ιδίων μετοχών & τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας (Μείωση μετοχικού κεφαλαίου)

- Ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των 25.996 ιδίων μετοχών : Δευτέρα, 10/09/2018

- Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 133.000.000 μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία (€0,50) : Δευτέρα, 10/09/2018

2. Για το Reverse split

- Ημερομηνία τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας : Δευτέρα, 10/09/2018

- Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας : Τρίτη, 11/09/2018

- Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) : Τετάρτη, 12/09/2018

- Hμερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης μετά το reverse split : Παρασκευή, 14/09/2018
Από την ίδια ημερομηνία : οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 66.500.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία και η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

3. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών

- Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην α.μ.κ. : Δευτέρα, 17/09/2018
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω α.μ.κ. και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

- Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών (record date) : Τρίτη, 18/09/2018

- Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών : Πέμπτη, 20/09/2018
Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 76.000.000, διαιρούμενο σε 76.000.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS