ΓΕΚ Τέρνα: Πώληση μετοχών αξίας 284,1 χιλ. ευρώ από Δ. Αντωνάκο

ΓΕΚ Τέρνα: Πώληση μετοχών αξίας 284,1 χιλ. ευρώ από Δ. Αντωνάκο
Στην πώληση μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα, συνολικής αξίας 284,1 χιλ. ευρώ, προέβη ο μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Δημήτριος Αντωνάκος
Στην πώληση μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα, συνολικής αξίας 284,1 χιλ. ευρώ, προέβη ο μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δημήτριος Αντωνάκος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (19/9/2018) εταιρεία, η εταιρεία «ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Δημήτριος Αντωνάκος, προέβη στις 18/9/2018 σε πώληση 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 284.100,01 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS