PwC: Στα 41,3 δισ. δολάρια τα έσοδα για το έτος χρήσης 2017 - 2018

PwC: Στα 41,3 δισ. δολάρια τα έσοδα για το έτος χρήσης 2017 - 2018
Ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις σημαντικές αγορές -Αύξηση εσόδων κατά 7% σε τοπικό νόμισμα και 10% σε δολάρια ΗΠΑ
Το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών της PwC κατέγραψε συνολικά μικτά έσοδα 41,3 δις δολάρια ΗΠΑ για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
Με την υπέρβαση, για πρώτη φορά, του ορίου των 40 δις δολαρίων, συμπληρώθηκαν φέτος 21 χρόνια διαρκούς αύξησης των εσόδων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Σε αυτήν τνίζει ότι σε τοπικό νόμισμα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% και σε δολάρια ΗΠΑ κατά 10%.
«Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται στην επικέντρωση μας στην αγορά και τις εξελίξεις, τη σκληρή δουλειά, στον επαγγελματισμό και στην αφοσίωση των 250,000 ανθρώπων μας που συνεχώς αναπτύσσονται και καινοτομούν ώστε να απαντήσουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας ανά τον κόσμο», σχολίασε ο Bob Moritz, Πρόεδρος της PwC Global. «Επιπλέον, πυρήνα των ενεργειών μας αποτελεί ο προσανατολισμός μας στην ποιότητα και την εκπλήρωση του σκοπού μας που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων.»
«Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την PwC και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, με τον ίδιο τρόπο που μετασχηματίζει τον κόσμο του επιχειρείν παγκοσμίως.
Σε όλο το εύρος του δικτύου μας εστιάζουμε στην αξιοποίηση και εφαρμογή των καλύτερων τεχνολογικών λύσεων.
Έως το 2019, σχεδιάζουμε την επένδυση περισσότερων από 1 δις δολάρια για την υιοθέτηση της τεχνολογίας Cloud από την εταιρεία μας με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των λύσεων που προσφέρουμε.»

Επίδραση στην Κοινωνία

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων.
Ένας από τους τρόπους με τον οποίο το επιτυγχάνει αυτό η PwC είναι μέσω της συνεργασίας της με το Τ20 (δίκτυο δεξαμενών σκέψης που παρέχει προτάσεις πολιτικής στους G20) και την Global Solutions.  
Μαζί, αναδεικνύουμε την ανάγκη για δυναμικότερη σύμπλευση μεταξύ των οικονομιών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Επιπλέον, βοηθάμε στη διοργάνωση του προγράμματος Young Global Changers, το οποίο συγκεντρώνει 120 μελλοντικούς ηγέτες από 80 χώρες με στόχο την καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης.
Οι επενδύσεις μας στην κοινότητα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας.  
Μοιραζόμαστε το πολυτιμότερο αγαθό της PwC, που είναι οι δεξιότητες, οι γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων μας, και εστιάζουμε στην εκπαίδευση, την ισχυροποίηση των δυνατοτήτων των ΜΚΟ και στην υποστήριξη των κοινωνικών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.
Κατά το οικονομικό έτος 2018 θέσαμε έναν νέο φιλόδοξο παγκόσμιο στόχο: την επένδυση στο μέλλον και την ανάπτυξη για 15 εκατομμύρια ανθρώπους, ΜΚΟ, κοινωνικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βοηθώντας τους να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους έως το 2022.
Φέτος, περισσότεροι από 60.500 εργαζόμενοι της PwC πρόσφεραν περισσότερες από 850.000 ώρες, με 619.920 από αυτές να αφορούν στην προσφορά των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεισφοράς, καταφέραμε να έρθουμε κοντά με περισσότερους από 3,2 εκατομμύρια ανθρώπους, ΜΚΟ, κοινωνικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάνοντας έτσι ένα σταθερό πρώτο βήμα προς το νέο στόχο των 15 εκατομμυρίων.
Παράλληλα, κατανοούμε ότι η πιο σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση από πλευράς μας προέρχεται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων μας και τα αεροπορικά ταξίδια.
Φέτος ανακοινώνουμε μια νέα παγκόσμια δέσμευση.
Καθώς βελτιώνουμε την αποδοτικότητά μας για τη μείωση του απόλυτου ενεργειακού αποτυπώματός μας, δεσμευόμαστε για την αντιστάθμιση των εκπομπών των αεροπορικών ταξιδιών ξεκινώντας από τη χρήση 2019.
Στόχος είναι η κατανάλωση ενέργειας με προέλευση κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές και η αντιστάθμιση της χρήσης υπολειμματικής ενέργειας ως το 2022.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατά το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, τα έσοδα της PwC άγγιξαν τα 41,3 δις δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο 7% συμπληρώνοντας έτσι 21 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης.
Η αύξηση των εσόδων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της PwC είναι απόρροια των σημαντικών επενδύσεων στην ποιότητα, τις υπηρεσίες, τις νέες τεχνολογίες, και το ανθρώπινο δυναμικό.
Στην αμερικανική ήπειρο τα έσοδα σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4% με ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση από τις δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη ήταν ενισχυμένη κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τα έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 10%. Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των εσόδων κατά 12% από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Η αύξηση  των εσόδων για την Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού έφτασε το 7%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 15%, για την PwC σημειώθηκε στην Ασία.
«Η ζήτηση για τις υπηρεσίες μας συνεχίζει να μεγαλώνει σε όλες τις περιοχές και τους κλάδους, ως απόδειξη της ποιότητας της δουλειάς μας και της επένδυσης που έχουμε κάνει προβλέποντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και την απάντηση σε αυτές μέσα από την ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων υπηρεσιών.
Συνεχίζουμε τις κατακτήσεις σε στρατηγικές αγορές και σημαντικούς τομείς ανάπτυξης, όπως είναι το blockchain και η ανάλυση δεδομένων, καθώς και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για την περαιτέρω απόδοση βασικών υπηρεσιών μας, όπως είναι ο έλεγχος», σημείωσε η Carol Sawdye, Chief Operating Officer της PwC Global.

Υπηρεσίες Διασφάλισης
 
Συνεχίζεται η ανάπτυξη των Υπηρεσιών Διασφάλισης με αύξηση 4% φτάνοντας στα 17,1 δις δολάρια ΗΠΑ παρά των έντονο ανταγωνισμό στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
Η ελεγκτική μας δραστηριότητα έχει σημειώσει αύξηση σε όλες τις μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επηρεάζονται από την υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών εταιρειών. 
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, οι αναδυόμενες τεχνολογίες, το ρυθμιστικό περιβάλλον και το αυξανόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών τροφοδοτούν τη ζήτηση για τις ευρύτερες ελεγκτικές υπηρεσίες μας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα, η προηγμένη ανάλυση δεδομένων καθώς και οι λύσεις επιχειρηματικών συστημάτων.  
Οι εταιρείες αναζητούν ευρύτερες ψηφιακές λύσεις και προτάσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης.
Με 107.000 άτομα στο δυναμικό της, η PwC αποτελεί το μεγαλύτερο ελεγκτικό και λογιστικό δίκτυο στον κόσμο.
«Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, οι αβεβαιότητες που εμείς και οι πελάτες μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλαπλασιάζονται: απρόβλεπτες πολιτικές καταστάσεις, αβέβαιο εμπορικό περιβάλλον και μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο.  
Η προσπάθεια πρόβλεψης και περιορισμού των κινδύνων, είτε περιβαλλοντικών, είτε ρυθμιστικών, είτε κυβερνοχώρου, αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών διασφάλισης της PwC και μια υπηρεσία την οποία επιθυμούν ολοένα και περισσότεροι από τους πελάτες μας.
Η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης και ελέγχου αποτελεί τον κορμό της εταιρείας μας εδώ και περισσότερο από 150 χρόνια.
Είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία έχουμε οικοδομήσει την επωνυμία και τη φήμη μας, και είμαστε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας και τις κεφαλαιαγορές» σημειώνει ο James Chalmers, Assurance Leader της PwC’s Global.

Ποιότητα και Καινοτομία στο Επίκεντρο

Η ποιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας παγκοσμίως, ενώ επενδύουμε ολοένα και περισσότερους πόρους για τη διαρκή ενίσχυσή της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.
Υλοποιούμε επίσης σημαντικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση τόσο των δυνατοτήτων μας και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μας έργου όσο και όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων μας.
Όσον αφορά στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών, μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, η υπερσύγχρονη τεχνολογία ελέγχου πληροφοριών Halo χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει περισσότερες από 105 δισεκατομμύρια γραμμές δεδομένων.
Το επόμενο έτος, το δίκτυο της PwC θα έχει στη διάθεσή του το βραβευμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης  GL.ai το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ασυμβατοτήτων στα λογιστικά βιβλία και τα στοιχεία των επιχειρήσεων.      
Προς απόδειξη της δέσμευσης της PwC απέναντι στην ποιότητα και τη διαφάνεια, δημοσιεύουμε για δεύτερη φορά λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών ποιότητας της PwC καθώς και τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης επιθεώρησης ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου  (www.pwc.com/annualreview).   
Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.
Σε μια εποχή όπου παρουσιάζεται αύξηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων, το 2017 ανεβάσαμε τον πήχη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τη πλήρη συμμόρφωση ενός ελέγχου.
Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί οι προσπάθειες μας αποφέρουν καρπούς: με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των ελέγχων που κρίνεται - είτε από εξωτερική είτε από εσωτερική αξιολόγηση- ως μη σύμφωνος με τις σχετικές προδιαγραφές έχει μειωθεί, ενώ παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για επιπρόσθετες επενδύσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
Χάρη στις επιθεωρήσεις μας λαμβάνουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά με την απόδοση των ελέγχων μας, έχοντας έτσι τη δυνατότητα για διαρκή ανατροφοδότηση και βελτίωση. Μέχρι στιγμής είμαστε το μόνο μεγάλο ελεγκτικό δίκτυο που ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες της PwC αυξήθηκαν κατά 10% στα 13.8 δις δολάρια ΗΠΑ τη χρήση 2018 - ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αμέσως μετά από μια επίσης σημαντική αύξηση της χρήσης 2017.
Καταγράψαμε ιδιαίτερα υψηλή αύξηση στον τομέα των Επιχειρηματικών Συμφωνιών (Deals) αλλά και στις δραστηριότητες συμβουλευτικής στη Στρατηγική, Διαχείριση και Τεχνολογία, δείγμα της επιτυχίας μας στην παροχή αξίας για τους πελάτες μας, από την εκπόνηση στρατηγικής εως την εκτέλεση.
Βασιζόμενοι στα παραδοσιακά μας πλεονεκτήματα στον επιχειρηματικό και τεχνολογικό τομέα, οι ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της Συμβουλευτικής επιταχύνθηκαν τη χρονιά που πέρασε, με στόχο τη δημιουργία δυναμικής εμπειρίας για τον πελάτη και την προώθηση καινοτόμων λύσεων και αποτελεσμάτων.
Βρισκόμαστε στη διαδικασία ενσωμάτωσης της νέας μεθοδολογίας Business, eXperience & Technology (BXT) σε ολόκληρο το φάσμα των Συμβουλευτικών μας δραστηριοτήτων η οποία θα βοηθήσει τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δικών τους μελλοντικών πελατών.
Όπως φαίνεται, η μεθοδολογία μας κερδίζει το ενδιαφέρον της αγοράς.
Το περιοδικό Advertising Age, κατατάσσει τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της PwC μεταξύ των μεγαλύτερων ψηφιακών δικτύων στον κόσμο, και η κοινότητα των αναλυτών που επισκοπεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες έχει αποδώσει 40 νέες βαθμολογίες «Leader» στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της PwC μόνο την χρονιά που πέρασε.  
Αν και η PwC δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους, καταγράψαμε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση για τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στις οικονομικές υπηρεσίες, τις καταναλωτικές αγορές, τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, την τεχνολογία, τα ΜΜΕ και τις τηλεπικοινωνίες.

Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες
 
Τα έσοδα από τις Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες της PwC σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8% φτάνοντας στα 10.4 δις δολάρια, προερχόμενη από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των αλλαγών σε πολλά εγχώρια και διεθνή φορολογικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ.
Η αλλαγή και η πολυπλοκότητα έχουν δώσει ώθηση στη ζήτηση για ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών μας, από συμβουλευτική εγχώριας συμμόρφωσης έως της διεθνή φορολογία και το transfer pricing.
Έχουμε καταγράψει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για συμβουλευτική έμμεσης φορολογίας, όπως είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι δασμοί, χάρη στη νέα σουίτα των υπερσύγχρονων τεχνολογιών μας σε αυτό τον τομέα. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις δραστηριότητες φορολογίας επιχειρηματικών συμφωνιών, ως αποτέλεσμα της ηγετικής μας θέσης στην αγορά της συμβουλευτικής Εξαγορών & Συγχωνεύσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τα έσοδα από τις παγκόσμιες Νομικές Υπηρεσίες μας συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς επεκτείνεται η επιρροή και οι δυνατότητές μας σε αυτόν τον τομέα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους από 3.500 δικηγόρους για την εξυπηρέτηση πελατών σε περισσότερες από 90 χώρες.
Πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώσαμε επίσης τη συνεργασία μας με εξέχοντες δικηγόρους σε θέματα μετανάστευσης, γεγονός που θα πολλαπλασιάσει το εύρος και το βάθος των δυνατοτήτων μας.
Η ζήτηση για τις υπηρεσίες μας σε θέματα μετασχηματισμού τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και κινητικότητας εργατικού δυναμικού επίσης αυξήθηκε σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, με το δίκτυο Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης να στελεχώνεται αυτή τη στιγμή με περισσότερα από 10.000 άτομα.
Έχοντας περισσότερους από 50.000 επαγγελματίες στο δυναμικό της, η PwC διαθέτει το μεγαλύτερο φορολογικό και νομικό δίκτυο στον κόσμο, με στόχο την παροχή συμβουλών στους πελάτες μας σε συμμόρφωση με τον Παγκόσμιο Φορολογικό Κώδικα Δεοντολογίας μας και τη συνεισφορά στον διάλογο σχετικά με την τόσο αναγκαία αλλαγή στα φορολογικά συστήματα τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσλήψεις και αξιοποίηση ταλέντων

Κατά τη χρήση 2018 ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων μας αυξήθηκε κατά 6%, ξεπερνώντας τα 250.000 στελέχη.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο προσωπικό σημειώθηκαν στις αγορές της Ασίας (14%) και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (10%). 
Παγκοσμίως, σημειώθηκαν 64.776 προσλήψεις στις εταιρείες της PwC ανά τον κόσμο, από τους οποίους οι 27.016 ήταν απόφοιτοι και οι 32.924 έμπειροι επαγγελματίες. Κατά τη χρήση 2018, σχεδόν οι μισοί νέοι εργαζόμενοι της  PwC ήταν γυναίκες.
Επίσης, οι εταιρείες της PwC πρόσθεσαν 739 partners στο δυναμικό τους παγκοσμίως, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ.
Οι γυναίκες αποτέλεσαν το 30% των νέων partner στις εταιρείες μας κατά τη χρήση 2018.
Η αντιπροσώπευση των γυναικών στις εταιρείες μέλη της PwC έχει αυξηθεί σταδιακά από το 13% το 2006 στο 20% το 2018.
«Γνωρίζουμε ότι όταν οι άνθρωποι μας είναι ικανοποιημένοι, τότε είναι και πιο αποδοτικοί, πιο ενεργοί και πιο δημιουργικοί.  Με στόχο την προσέλκυση και συγκράτηση των πιο λαμπρών και δημιουργικών μυαλών, καλλιεργούμε μια κουλτούρα συνεχούς ανάπτυξης, ενώ αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούμε τις δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες των ανθρώπων μας.
Υιοθετώντας και επενδύοντας στην τεχνολογία, βοηθάμε τους ανθρώπους μας να αναπτύξουν την ψηφιακή τους αντίληψη και να προετοιμάσουμε αυτούς και την PwC για το μέλλον», σχολιάζει η Agnès Hussherr, Human Capital Leader της PwC Global.
«Επανεξετάζουμε την ανάπτυξη, ώστε να δώσουμε στους ανθρώπους μας μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκμάθηση τεχνολογιών, ενώ προσπαθούμε να ταιριάξουμε την περιέργεια και τα ενδιαφέροντά τους με συνεχείς ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενθαρρύνουμε πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας, εστιάζουμε περισσότερο στην ευεξία και προσπαθούμε να προσελκύσουμε διαφορετικότητα σκέψης.
Αν και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στον τομέα της διαφορετικότητας, είμαστε υπερήφανοι για τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών στην PwC και την ανέλιξή τους σε partner, καθώς και για τα 16 δίκτυα LGBT+ που έχουμε δημιουργήσει στην PwC και την ενθάρρυνση που προσφέρουμε στους συναδέλφους μας που ανήκουν σε ομάδες LGBT+ ανά τον κόσμο.».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS