Σε μείωση 10% - 45% των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Axia

Σε μείωση 10% - 45% των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Axia
Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν σε μειώσεις NPEs χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στα κεφάλαιά τους, σύμφωνα με την Axia
Σε μειώσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Axia, διατηρώντας όμως τη σύσταση buy (αγορά) για τον κλάδο.
Ειδικότερα, στην τελευταία 46σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τον τίτλο "Stepping on eggshells", που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Axia μειώνει την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2 ευρώ, από 2,60 ευρώ προηγουμένως, στα 1,07 ευρώ για τη Eurobank, από 1,19 ευρώ, στα 2,34 ευρώ για την Εθνική, από 3,57 ευρώ, και στα 2,51 ευρώ για την Πειραιώς, από 4,57 ευρώ προηγουμένως.
 


Η Axia πιστεύει ότι υπάρχει διέξοδος χωρίς οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκκαθάριση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών να επηρεάσουν σημαντικά τη χαμηλή κερδοφορία.
Η ικανότητα αντιμετώπισης του όγκου των NPE ποικίλλει μεταξύ των τραπεζών ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης σε μετρητά και την παραγωγή κερδών.
Στο συντηρητικό της σενάριο, εκτιμά ότι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα έχουν καλύτερες επιδόσεις, ακολουθούμενες από την Alpha Bank και την Πειραιώς.
Επιπλέον, βλέπει τις ελληνικές τράπεζες ως μέρος μιας καλύτερης συνολικής εικόνας με ελάχιστους προφανείς κινδύνους για το περιβάλλον του πολιτικού και του τραπεζικού συστήματος σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα των 12 ή 18 μηνών.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύει ότι έχουν εισέλθει στη στιγμή της αλήθειας όπου, ειδικά μετά τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταρρυθμίσεις, οι τράπεζες δεν έχουν πλέον δικαιολογίες για να μην υλοποιήσουν το σχέδιό τους.
Η αποτίμηση αναμένεται να παραμείνει χαμηλή, καθώς η Axia βλέπει την αγορά να προσαρμόζει τις εκτιμήσεις της κερδοφορίας προς τα κάτω.
Παραμένει όμως επιφυλακτικά αισιόδοξη στο χρηματιστήριο, παρακολουθώντας προσεκτικά την πορεία των τραπεζών.
Οι τιμές των μετοχών παραμένουν υπό πίεση, αν και η ορατότητα έχει βελτιωθεί και το περιβάλλον είναι λιγότερο εχθρικό.
Εξαιρουμένων των εξωτερικών παραγόντων γύρω από τις αναδυόμενες αγορές και την Ιταλία, για παράδειγμα, οι επενδυτές τιμές των τραπεζών μετοχών είναι κατά 55% χαμηλότερα σε σχέση με την κορυφή τον Απρίλιο.Οι ανησυχίες εντοπίζονται (i) στην ικανότητα των τραπεζών να πετύχουν τους στόχους μείωσης των NPEs για το 2020 και το 2021, (ii) στην αναμενόμενη χαμηλή κερδοφορία του συστήματος, σε συνδυασμό με (iii) την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Κατά την άποψή της, η διέξοδος είναι η παραγωγή προ φόρων κερδών.
Άλλωστε, αναμένουμε οι ελληνικές τράπεζες και ο SSM να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με τους νέους στόχους για το 2020 και το 2021.
Όπως έχουν τα πράγματα, οι τράπεζες πρέπει να φτάσουν τα NPEs στα 64,6 δισ. ευρώ το 2019 έναντι 88,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.
Φυσικά, αναμένουμε ότι το στοχευόμενο ποσό των NPEs το 2020 και το 2021 να είναι χαμηλότερο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia, τα αποθέματα NPE θα ανέλθουν σε περίπου 35 δισ. ευρώ το 2021, πράγμα που συνεπάγεται μείωση κατά 60% από το επίπεδο που αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2018.
Σύμφωνα με ένα συντηρητικό σενάριο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν έναν τρόπο χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην δείκτες κεφαλαίου, που θα υποστηρίζονται από τα έσοδα προ προβλέψεων.
Πρόκειται για μια πολυετή διαδικασία με επιπτώσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς επίσης και στην την ικανότητά τους να δημιουργούν νέες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Axia, παρατηρείται ότι οι τράπεζες επιθυμούν να αποφύγουν τις ζημίες προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των μετόχων λόγω των DTC.Η λύση αυτού του προβλήματος είναι λιγότερο δύσκολο για την Εθνική και τη Eurobank, αφού παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κάλυψης σε μετρητά, από ό, τι για την Alpha, η οποία παρουσιάζει μικρότερη κάλυψη, υψηλότερα αποθέματα ΝΡΕ ακαι λλά υψηλότερη αναλογία CET1 18,5%, και την Πειραιώς, η οποία έχει χαμηλότερη κάλυψη, υψηλότερο απόθεμα NPE και CET1 στο 14%.
Τέλος, η Axia τονίζει ότι η εφαρμογή του SREP το 2019 δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.Μέρος του σκεπτικισμού των επενδυτών σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες είναι η ικανότητά τους να απορροφούν τις απώλειες.
Με κεφαλαιακούς δείκτες που κυμαίνονται από 14% έως 18,5%, πολλοί πιστεύουν ότι δεν αρκούν για την εκκαθάριση των ισολογισμών τους, χωρίς να χρειαστεί αργά ή γρήγορα να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίων.Σύμφωνα με την Axia, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ καλύτερα κεφάλαια σε σχέση με το 2017, ενώ έχουν βελτιώσει και τα επιχειρηματικά μοντέλα, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του κινδύνου.
Παρ 'όλα αυτά, περιμένει μια μικρή αύξηση στο ρυθμιστικό αντικυκλικό κεφάλαιο, για τελευταία φορά, από 0,625% έως 2,5% και η εισαγωγή ενός buffer σε σχέση με τα άλλα συστημικά ιδρύματα, στο 1,0% για όλες τις ελληνικές τράπεζες, με ετήσιες αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS