Θετικά μηνύματα από τον SSM, αποδέχεται τους στόχους μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών – Μείωση 55 δισ έως το 2021

Θετικά μηνύματα από τον SSM, αποδέχεται τους στόχους μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών – Μείωση 55 δισ έως το 2021
Ποιοι οι νέοι στόχοι μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs για το διάστημα 2019 με 2021 των ελληνικών τραπεζών;
Τους στόχους μείωσης των NPEs έως το 2021 χωρίς ουσιώδεις αλλαγές αποδέχεται o SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών στελέχη του οποίου βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και έχουν επαφές με τις διοικήσεις των τραπεζών.
Με βάση τον σχεδιασμό τα NPEs από 88 δισεκ. που έχουν υποχωρήσει θα φθάσουν στα 33 δισεκ. το 2021 ή μείωση 55 δισεκ.
Ο δείκτης NPEs ratio από 47,8% θα μειωθεί το 2021 στο 19,95% στο σύνολο των δανείων.
Με βάση τα στοιχεία α΄ 6μήνου του 2018 τα NPEs των τραπεζών ανέρχονται σε 91,5 δισεκ. ωστόσο με βάση στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018 κινούνται κάτω από 88 δισεκ. ευρώ.
Πειραιώς έχει 29,4 δισεκ. NPES
Εθνική 16 δισεκ. NPEs
Eurobank 17,3 δισεκ. NPEs
Alpha bank 28,8 δισεκ. ευρώ

Που θα είναι τα NPEs το 2021

Alpha bank 8 δισ
Eurobank 5,5 δισ
Εθνική 6 δισ
Πειραιώς 13,5 δισ
Δηλαδή συνολικά θα μειωθούν στα 33 δισεκ. ή 55 δισεκ. μείωση προβληματικών ανοιγμάτων μεταξύ 2018 και 2021.
Η μείωση των 55 δισ. ευρώ έως το 2021 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
- 30 δισ. από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
- 15 δισ. από ρευστοποιήσεις ακινήτων
- 10 δισ. από cash collections και βιώσιμες ρυθμίσεις

Πορεία μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών
Τράπεζες

NPEs 2018

NPEs 2021

NPEs2021 Ποσοστό στο σύνολο των δανείων

Πειραιώς

29,4 δισ

13,5 δισ

26%

Εθνική

16 δισ

6 δισ

18,5%

Alpha

28,8 δισ

8 δισ

20%

Eurobank

17,3 δισ

5,5 δισ

15%

Σύνολο

91,5*

33 δισ

19,95%

*Ήδη έχουν μειωθεί στα 88 δισεκ. ευρώ
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Ποιοι οι νέοι στόχοι μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs για το διάστημα 2019 με 2021

Eurobank - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση στο 15% από 40,7% της τρέχουσας περιόδου.
Εθνική - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση 18,5% με 18% από 42,1% της τρέχουσας περιόδου.
Alpha bank - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση στο 20% από 51,9% της τρέχουσας περιόδου.
Πειραιώς - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση 26%
Άρα το εύρος μείωσης είναι 15% έως 26% επί του συνόλου των δανείων των τραπεζών ή μέσος όρος 19,8% τα NPEs στο σύνολο των δανείων.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα 19,8% NPEs σημαίνει 55 δισεκ. μείωση από 88 δισεκ στα 33 δισεκ. ευρώ.
Επίσης με βάση τον μηχανισμό μείωσης των NPEs προκύπτει ότι τα 30 δισ. της μείωσης θα επιτευχθεί μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων, τα 15 δισ. μέσω διαφόρων ρευστοποιήσεων και μόνο 10 δισ. αναδιάρθρωσης δανείων με οργανικό τρόπο.
Οι διεθνείς επενδυτές ανησυχούν τόσο για την επίτευξη των στόχων στα προβληματικά δάνεια ενώ θεωρούν ότι οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε αυξήσεις κεφαλαίου.

Επιθετική μείωση από την Eurobank στα NPEs

Την επιθετικότερη μείωση των NPEs των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων σχεδιάζει η Eurobank όπως προκύπτει από τους νέους στόχους μείωσης των προβληματικών δανείων.
Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank θα συνεδριάσει στις 28 Σεπτεμβρίου για να εγκρίνει την νέα στοχοθεσία μείωσης των NPEs για το διάστημα 2019 με 2021 και ακολούθως θα τα αποστείλει στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών.
Με βάση τα πλάνα της τράπεζας από 40,7% NPEs θα μειωθούν στο 7% με 8% το 2022 με τον εξής ρυθμό
Στόχος για το 2019 είναι τα NPEs να μειωθούν στο 30%.
Στόχος για το 2020 είναι τα NPEs να μειωθούν στο 21% με 22%.
Στόχος για το 2021 είναι τα NPEs να μειωθούν στο 15%.
Στόχος για το 2022 είναι τα NPEs να μειωθούν στο 7% με 8%.
Ειδικά για το 2019 η Eurobank σχεδιάζει τιτλοποίηση στεγαστικών προβληματικών δανείων ύψους 2 δισεκ. ευρώ.
Για την τιτλοποίηση αυτή θα εκδοθούν 3 ομόλογα.
Ένα senior bond ύψους 1 δισεκ. ευρώ το οποίο θα αγοράσει η Eurobank
Ένα mezzanine bond – μεσαίο ομόλογο – ύψους 300 εκατ ευρώ περίπου που θα πουλήσει σε ξένο επενδυτή
Ένα junior bond ονομαστικής αξίας 700 εκατ και μηδενικής αξίας που επίσης θα αγοράσει ο επενδυτής.
Πρακτικά η Eurobank εκδίδει 3 ομόλογα τα οποία το κύριο ομόλογο το διακρατεί και πουλάει στον επενδυτή 2 άλλα ομόλογα mezzanine και junior ύψους 1 δισεκ. ευρώ ονομαστικής αξίας.
Ο επενδυτής θα αγοράσει το mezzanine bond με discount το οποίο υπολογίζεται τουλάχιστον σε 40% δηλαδή η Eurobank θα επωμιστεί μια ζημία 180 εκατ ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS