Η περίπτωση της Λανακάμ και το ερώτημα πόσες άλλες υπάρχουν στο ΧΑ

Η περίπτωση της Λανακάμ και το ερώτημα πόσες άλλες υπάρχουν στο ΧΑ
Εισηγμένες που αν ρευστοποιηθεί η περιουσία οι μέτοχοι θα λάβουν περισσότερα από αυτό που δείχνει η αποτίμηση στο ταμπλό
Η ανάλυση της λογιστικής κατάστασης της Λανακάμ, δείχνει πως πρόκειται για μία εισηγμένη που θέλει κουβέντα, καθώς έχει μικρό τζίρο και ζημιές, αλλά υψηλή καθαρή θέση, μηδενικό καθαρό δανεισμό και ελάχιστες συνολικά υποχρεώσεις.
Διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ μία πώληση ακινήτου βελτίωσε αισθητά τη θέση της.
Διαπραγματεύεται με χαμηλό p/bv και σημαντικά χαμηλότερο έναντι ομοειδών με περισσότερα δάνεια και επίσης ζημιές.
Η κουβέντα που θα μπορούσε να γίνει είναι σε δύο σκέλη: Πρώτον πόσες τέτοιες εισηγμένες με περιουσία που αν ρευστοποιηθεί οι μέτοχοι θα λάβουν πολλαπλάσια αξία έναντι της αποτίμησης διαθέτει το ΧΑ και δεύτερον, τι θα μπορούσε να γίνει για να κερδίσουν οι μέτοχοι συνολικά από μία τόσο μικρή εταιρεία.
Αν μπορούσε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της ώστε να φέρει τζίρο θα μπορούσε να δει καλύτερα νούμερα.
Η διοίκηση αναφέρει πως ο τζίρος στη χρήση εκτιμάται στα 2,1 εκατ. ευρώ, αφού στο δεύτερο εξάμηνο αναμένει αύξηση πωλήσεων 10% έναντι του πρώτου και θα συμβάλει σε αυτό η νέα θυγατρική στην Κύπρο.
Όμως οι επενδυτές θα επιθυμούσαν κάτι περισσότερο από ένα τζίρο της τάξης των 2 εκατ. ευρώ.
Η λογιστική κατάσταση δείχνει πως σε αυτήν την αποτίμηση αν ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία οι μέτοχοι θα πάρουν περισσότερα.
Τα ακίνητα που διαθέτει αξίζουν 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αποτίμηση στο ταμπλό είναι στα 1,9 εκατ. ευρώ.
Στο εξάμηνο πούλησε δύο οικόπεδα προς 1,1 εκατ. ευρώ και κατέγραψε ζημιά 340 χιλ. ευρώ λόγω υψηλότερης αξίας κτήσης.
Πιο αναλυτικά στις 21/06/2018 η εταιρεία πούλησε δύο οικόπεδα στην περιοχή του Πειραιά επί των οδών Παπαστράτου, Ασκληπιού και Γραβιάς έναντι τιμήματος 1.100.000 ευρώ.
Η αξία των οικοπέδων στα βιβλία της εταιρείας (εύλογη αξία) κατά την στιγμή της πώλησης ανέρχονταν στο ποσό 1.440.000 ευρώ καταγράφοντας ζημία αξίας 340.000 ευρώ σε βάρος των αποτελεσμάτων του ά εξαμήνου 2018.
Τα οικόπεδα που διαθέτει τώρα είναι τα εξής:
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειμένου επί των οδών Ανδρομάχης, Αγνώστου Στρατιώτου, Δημοσθένους & Χίου στην Καλλιθέα με εμβαδόν 2.659,18 τ.μ και αξίας 3.530.000 ευρώ.
Β) Κείμενο εις Θεσσαλονίκη επί των οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών με εμβαδόν 1.109 τ.μ. και αξίας 1.100.000 ευρώ.
Γ) Κείμενο εις Κερατέα Αττικής (του εργοστασίου Κερατέας) με εμβαδόν 41.349 τ.μ και αξίας 2.195.000 ευρώ.
Δ) Κείμενο εις Ν.Ηράκλειο Αττικής επί της Λ. Ηρακλείου 65 με εμβαδόν 1.105,32 τ.μ. και αξίας 845.000 ευρώ.
Στο πρώτο οικόπεδο υπάρχει κτήριο με μένουσα αξία 260 χιλ. ευρώ, στο δεύτερο ακίνητο με μηδενική μένουσα αξία και στο τρίτο ακίνητο με 365 χιλ. ευρώ μένουσα αξία.
Η ακίνητη περιουσία που υπενθυμίζεται ανέρχεται στα 8,3 εκατ. ευρώ και είναι ελεύθερη βαρών.
Στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζουμε την αξία μηχανημάτων, μέσων κτλ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ήταν στα 2,3 εκατ. ευρώ με δάνεια 1 εκατ. ευρώ.
Στο εξάμηνο υπήρχαν αποθέματα 1,3 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις από πελάτες 1,2 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης είχε 35.721 μετοχές της ΕΧΑΕ που σήμερα αξίζουν 140 χιλ. ευρώ.
Υπάρχει φορολογικός έλεγχος για το 2017 που είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ελεγχθεί από τη χρήση 2008 και μετά αλλά για τις χρήσεις από 2011-16 έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο ορκωτών.
Αν δεν υπάρξει αρνητική έκπληξη που να υπερβαίνει τις προβλέψεις τότε δεν αλλάζουν τα δεδομένα της λογιστικής κατάστασης.


BREAKING NEWS