Εκ βάθρων μεταρρύθμιση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας θέλει η ΔΕΗ - Γιατί κατηγορεί τη ΡΑΕ για τις εξαγωγές προϊόντων ΝΟΜΕ

Εκ βάθρων μεταρρύθμιση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας θέλει η ΔΕΗ - Γιατί κατηγορεί τη ΡΑΕ για τις εξαγωγές προϊόντων ΝΟΜΕ
Η επιχείρηση εκτιμά πως η χρήση των προϊόντων NOME για εξαγωγές έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 2 - 2,5 ευρώ ανά MWh
Ριζική αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του μηχανισμού των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ ζητεί η ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των προτάσεων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που στόχο έχουν την αποτροπή των εξαγωγών ηλεκτρισμού που προέρχεται από τις δημοπρασίες.
Η ΔΕΗ απευθύνει δριμύ κατηγορώ στη ΡΑΕ, η οποία και διενεργεί τη διαβούλευση, σημειώνοντας πως τα προτεινόμενα μέτρα υπονομεύθηκαν από την Αρχή και κατέστησαν αμελητέα, αφού εξαιρέθηκαν από αυτά οι ποσότητες ηλεκτρισμού που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και αντιστοιχούν στο 20% προβλεπόμενης ζήτησης για το 2019.
Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, η ΡΑΕ εξαίρεσε από τα προτεινόμενα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών 9,8 TWh με φυσική παράδοση το 2019, παρατείνοντας αδικαιολόγητα την ανεξέλεγκτη χρήση των προϊόντων ΝΟΜΕ για εξαγωγές.
Μάλιστα θεωρεί ότι οι εξαγωγές θα συνεχιστούν με τον ίδιο αν όχι με μεγαλύτερο ρυθμό το 2019, καθιστώντας το μηχανισμό ελέγχου που προτείνει το Χρηματιστήριο χωρίς ουσιαστικής χρησιμότητα, αφού οι ποσότητες ρεύματος που απομένουν να διατεθούν στην εσωτερική αγορά δεν είναι επαρκείς για την αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών προμηθευτών και την επίτευξη του στόχου της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ.

Πλήρης η αποτυχία των δημοπρασιών

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ έχουν αποτύχει πλήρως, αφού δεν συνέβαλαν στη μείωση του μεριδίου της και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα αυξάνουν αντί να μειώνουν το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς.
Μάλιστα η επιχείρηση σημειώνει ότι οι προτάσεις του ΕΧΕ βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση αλλά γίνονται με καθυστέρηση δυο χρόνων, γεγονός που καθιστά τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ απολύτως αποτυχημένες. Και αυτό όπως αναφέρει χαρακτηριστικά προκύπτει σαφώς από τη μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τους στόχους αύξησης του μεριδίου των ιδιωτών παρόχων, την ώρα που η ίδια η ΔΕΗ υφίσταται σημαντική οικονομική ζημία με αντανακλάσεις στη ρευστότητα της.
Προς επιβεβαίωση των προαναφερομένων η ΔΕΗ παραθέτει μια σειρά από στοιχεία και συγκεκριμένα σύμφωνα με την επιστολή της προς τη ΡΑΕ:
•    Έγινε εκτεταμένη χρήση προϊόντων ΝΟΜΕ για εξαγωγές σε ποσοστό που κυμαίνεται από 24 - 48% το Σεπτέμβριο.  
•    Το ποσοστό των προϊόντων ΝΟΜΕ ως προς τη συνολική ζήτηση ανά μήνα είναι της τάξεως του 30%, ενώ σε μήνες χαμηλής ζήτησης φθάνει το 37%. Η σύγκριση αυτού του ποσοστού με το μερίδιο των προμηθευτών στη χονδρεμπορική αγορά (περίπου 20%) δίνει διαφορά της τάξης των 500 GWh σε μηνιαία βάση. Η ποσότητα αυτή εξάγεται.
•    Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η ποσότητα των δημοπρατούμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών προμηθευτών είναι της τάξης του 0,41% ανά μήνα, ενώ θα έπρεπε να είναι της τάξης του 1,24% προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στο τέλος εφαρμογής του μηχανισμού.
•    Καταγράφεται από την ίδια τη ΡΑΕ συστηματική μεταπώληση σημαντικών  ποσοτήτων ηλεκτρισμού στη δευτερογενή αγορά με σκοπό την εξαγωγή τους.
•    Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσότητα των προϊόντων ΝΟΜΕ που δεν διατέθηκε στην εγχώρια αγορά το οκτάμηνο του 2018 ανέρχεται σε 1,8 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 23,6% των ποσοτήτων ΝΟΜΕ και στο 67% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας το οκτάμηνο του 2018.
•    Εφόσον τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, το τελευταίο τετράμηνο του 2018 θα διατεθούν για εξαγωγές 1,8 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 34,6% της συνολικής χρήσης των προϊόντων ΝΟΜΕ.  
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ η χρήση των προϊόντων NOME για εξαγωγές προκαλεί αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 2 - 2,5 ευρώ ανά MWh επιβαρύνοντας το συνολικό κόστος της ελληνικής αγοράς προς όφελος των κατόχων προϊόντων ΝΟΜΕ και όχι προς όφελος των καταναλωτών.
Σημειώνει δε ότι εάν η ποσότητα των ΝΟΜΕ διατίθετο στην ελληνική αγορά θα οδηγούσε σε αύξηση του μεριδίου των ιδιωτών προμηθευτών μέχρι και 8%.     

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS