Την Eurobank θα χρησιμοποιήσουν ΕΚΤ, SSM ως το «πείραμα» για την υλοποίηση του Ιταλικού μοντέλου στην μείωση των NPEs

Την Eurobank θα χρησιμοποιήσουν ΕΚΤ, SSM ως το «πείραμα» για την υλοποίηση του Ιταλικού μοντέλου στην μείωση των NPEs
Εκτιμάται ότι μια λογική τιμή των προβληματικών στεγαστικών δανείων είναι κατά μέσο όρο 26% της ονομαστικής αξίας ή ένα εύρος 20% με 32%.
Την Eurobank φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσουν ως πείραμα και ως μέτρο σύγκρισης ο SSM και η ΕΚΤ για την υλοποίηση του Ιταλικού σχεδίου μείωσης των προβληματικών δανείων.
Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές το Ιταλικό μοντέλο που συνοπτικά περιλαμβάνει τιτλοποίηση 20 δισεκ. έκδοση τραπεζικών ομολόγων 6-7 δισεκ. που θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χρειάζεται ένα μέτρο σύγκρισης.
Το μέτρο σύγκρισης σχετίζεται με την αξία των προς τιτλοποίηση προβληματικών στεγαστικών δανείων.
Εκτιμάται ότι μια λογική τιμή των προβληματικών στεγαστικών δανείων είναι κατά μέσο όρο 26% της ονομαστικής αξίας ή ένα εύρος 20% με 32%.
Πρακτικά ένα χαρτοφυλάκιο 1 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων έχει πραγματική αξία 260 εκατ ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά θα αναλυθούν από την ΕΚΤ και τον SSM ώστε επί πραγματικών τιμών να αξιολογήσουν πόσο συμφέρουσα είναι η Ιταλική λύση για τα προβληματικά δάνεια αλλά με εγγύηση δημοσίου.
Η Eurobank θα προχωρήσει στην πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών προβληματικών δανείων ύψους 2 δισεκ. ευρώ.
Για την τιτλοποίηση αυτή θα εκδοθούν 3 ομόλογα.
Ένα senior bond ύψους 1 δισεκ. ευρώ το οποίο θα αγοράσει η Eurobank
Ένα mezzanine bond – μεσαίο ομόλογο – ύψους 300 εκατ ευρώ περίπου που θα πουλήσει σε ξένο επενδυτή
Ένα junior bond ονομαστικής αξίας 700 εκατ και μηδενικής αξίας που επίσης θα αγοράσει ο επενδυτής.
Πρακτικά η Eurobank εκδίδει 3 ομόλογα τα οποία το κύριο ομόλογο το διακρατεί και πουλάει στον επενδυτή 2 άλλα ομόλογα mezzanine και junior ύψους 1 δισεκ. ευρώ ονομαστικής αξίας.
Ο επενδυτής θα αγοράσει το mezzanine bond με discount το οποίο υπολογίζεται τουλάχιστον σε 40% δηλαδή η Eurobank θα επωμιστεί μια ζημία 120 εκατ ευρώ.

Τι κερδίζει η Eurobank;

Εάν η τράπεζα πουλούσε 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια σε σημερινές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το coverage ratio NPEs στα στεγαστικά είναι 40,7% και συμπεριλαμβάνοντας και μερικώς την αξία των collaterals θα ενέγραφε μια ζημία 900 εκατ ευρώ.
Δηλαδή εάν πουλούσε σήμερα 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα ενέγραφε μια ζημία περίπου 900 εκατ προφανώς εξέλιξη καταστροφική γιατί θα μείωνε και τα κεφάλαια της 900 εκατ.
Με την τιτλοποίηση ουσιαστικά αφαιρεί από τα χαρτοφυλάκια της 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια με ζημία μόλις 180 εκατ ευρώ την οποία σε μεγάλο βαθμό θα καλύψει μέσω του μηχανισμού της τιτλοποίησης.
Η Eurobank δεν προσθέτει κεφάλαια με την τιτλοποίηση αλλά βρήκε ένα τρόπο να πουλήσει προβληματικά στεγαστικά δάνεια με το χαμηλότερο δυνητικό κόστος με την χαμηλότερη δυνητική ζημία.
Τα 3 ομόλογα της Eurobank θα είναι ελληνικού δικαίου και όχι αγγλικού και θα επιτρέψουν στην Eurobank αντλώντας 120 εκατ από τον επενδυτή να τα χρησιμοποιήσει για νέες προβλέψεις στο μέλλον.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS