Τι μας έδειξε το 9μηνο 2018 της Eurobank; - Καλή προσπάθεια αλλά αύξηση cost of risk, κόπωση στα κεφάλαια, δυνατό εξωτερικό

Τι μας έδειξε το 9μηνο 2018 της Eurobank; - Καλή προσπάθεια αλλά αύξηση cost of risk, κόπωση στα κεφάλαια, δυνατό εξωτερικό
Η αύξηση του cost of risk θα είναι στοιχείο που θα αξιολογηθεί, όπως και τα ισχυρά κέρδη από το εξωτερικό αλλά και τα στάσιμα κεφάλαια...στην Eurobank
Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2018 της Eurobank;
Πρωτίστως να αναφερθεί ότι τα κέρδη της Eurobank ήταν 81 εκατ ευρώ συγκεκριμένα πέτυχε 45,1 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2018, 1,1 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 34,5 εκατ στο α΄ τρίμηνο.
Τα 172 εκατ που εμφανίζονται στο 9μηνο είναι κέρδη τα οποία δεν αφορούν τους μετόχους της τράπεζας.
Σε γενικές γραμμές έδειξε η Eurobank ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια κάτω από δύσκολες συνθήκες και ειδικά η διοικητική ομάδα Καραβία, Καλαντώνη και Ιωάννου να εμφανίσουν επιδόσεις σοβαρές και αξιόπιστες.
Η αλήθεια είναι ότι το εξωτερικό συνδράμει και συμβάλλει καθοριστικά.
Ποια είναι όμως τα βασικά συμπεράσματα;
1)Τα προ προβλέψεων έσοδα στα 731 εκατ είναι σταθερά, χωρίς ουσιώδεις αυξομειώσεις ανά τρίμηνο.
2)Οι προβλέψεις στο 9μηνο ανήλθαν στα 512,8 εκατ εκ των οποίων τα 176,3 εκατ στο γ΄ τρίμηνο αυξήθηκαν σε σχέση με το β΄ τρίμηνο.
3)Το cost of risk δηλαδή το κόστος λόγω πιστωτικού κινδύνου – ένας δείκτης που οι αναλυτές παρακολουθούν με προσοχή – αυξήθηκε και αυτό δεν είναι στοιχείο που θα το πάρουν θετικά οι επενδυτές.
Το cost of risk στο 1,96% από 1,88%.
4)Τα προβληματικά ανοίγματα NPEs μειώθηκαν στο 39% του συνόλου των δανείων ή 16,1 δισεκ. από 40,7% που ήταν στο 6μηνο του 2018.
5)Με βάση την δομή των NPEs στα μικρά επιχειρηματικά φθάνει στο 61,7% που αποτελεί καθολικό πρόβλημα των τραπεζών.
Στο retail τα προβληματικά ανοίγματα ανέρχονται στο 45,9% και στα στεγαστικά 39,8%.
6)Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις ανέρχεται σε 53,7% αλλά στα στεγαστικά βρίσκεται στο 41,9% και προφανώς πρέπει να βελτιωθεί.
7)Ως προς τα κεφάλαια που είναι ο πυρήνας των τραπεζών η Eurobank εμφάνισε σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις.
Τα tangible book ανέρχονται σε 4,84 δισεκ. ωστόσο ο δείκτης common equity tier 1 από 14,8% μειώθηκε στο 14,6%.
8)Στο εξωτερικό οι επιδόσεις της Eurobank είναι πολύ καλές με τα κέρδη να αναλογούν στο 50% του ομίλου ή 40 εκατ εκ των οποίων από την Βουλγαρία 18 εκατ, από την Κύπρο 14 εκατ και από την Σερβία 5 εκατ.
9)Ως προς την ρευστότητα το ELA σχεδόν έχει μηδενιστεί στα 1,2 δισεκ. και η εξάρτηση από την ΕΚΤ στα 1,3 δισεκ ή συνολικά 2,5 δισεκ. ευρώ.

Συμπέρασμα

Οι επιδόσεις της Eurobank ήταν μια καλή προσπάθεια αλλά ακόμη χρειάζεται χρόνος.
Η αύξηση του cost of risk θα είναι στοιχείο που θα αξιολογηθεί, όπως και τα ισχυρά κέρδη από το εξωτερικό αλλά και τα στάσιμα κεφάλαια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS