Συμφωνία της Banco BMP με την Credit Agricole για την πώληση επισφαλών δανείων 8,8 δισ. ευρώ

Συμφωνία της Banco BMP με την Credit Agricole για την πώληση επισφαλών δανείων 8,8 δισ. ευρώ
Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τις ιταλικές τράπεζες
Σε συμφωνία με τη γαλλική Credit Agricole κατέληξε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας Anco BPM για την πώληση επισφαλών δανείων ύψους 8,83 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τις ιταλικές τράπεζες, καθώς η απότομη άνοδος του spread έχει οδηγήσει σε υποτίμηση τα κρατικά ομόλογα στα οποία συμμετέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που έχει επίδραση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, όπως παρατηρεί το Reuters.
Έχει επίσης συρρικνώσει τις τιμές που μπορούν να αντλήσουν για τα επισφαλή δάνεια, τα οποία ήταν ήδη αρκετά κάτω από τη λογιστική αξία.
Η συμφωνία αυτή αναμένεται να προσφέρει μια κεφαλαιακή ώθηση για να αντισταθμίσει το πλήγμα από τη μεγάλη διάθεση των επισφαλών δανείων κάτω από τη λογιστική τους αξία.


bankingnews.gr

BREAKING NEWS