Για τον Μάιο 2019 μετατίθενται ιταλικό μοντέλο και πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs

Για τον Μάιο 2019 μετατίθενται ιταλικό μοντέλο και πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs
Θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούν και εν συνεχεία να αναλυθούν διεξοδικά και από την νέα διοίκηση του SSM που αναλαμβάνει από αρχές 2019.
Για τον Μάιο του 2019 μετατίθεται η τελική αξιολόγηση του Ιταλικού μοντέλου και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.
Ενώ είχε καλλιεργηθεί η άποψη ότι ο SSM, η ΕΕ, η ΕΚΤ και η DGcom η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πάρουν άμεσα αποφάσεις ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται η τελική αξιολόγηση των προτάσεων για συλλογική λύση στα NPEs στα προβληματικά ανοίγματα θα πραγματοποιηθεί Μάιο 2019 δηλαδή σε 5-6 μήνες από σήμερα.
Γιατί υπάρχει καθυστέρηση;
Ο βασικός λόγος είναι ο εξής.
Θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούν και εν συνεχεία να αναλυθούν διεξοδικά και από την νέα διοίκηση του SSM που αναλαμβάνει από αρχές 2019.
Να τονιστεί ότι το Ιταλικό μοντέλο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια με παράλληλη έκδοση τραπεζικών ομολόγων 6-7 δισεκ. που θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Η πρόταση λύση της ΤτΕ περιλαμβάνει την δημιουργία ενός SPV όπου θα μεταφερθούν 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ταυτόχρονα και 7,4 δισεκ,. κεφάλαια DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Θα εκδοθούν τραπεζικά ομόλογα περίπου 10 δισεκ. senior αλλά και άλλων κατηγοριών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS