Σχέδια για έκδοση ομολόγου 5 ή 3 χρόνια από το ελληνικό δημόσιο, για επαναγορά 5ετούς λήξης 2022 ή απομείωση δανείων ΔΝΤ

Σχέδια για έκδοση ομολόγου 5 ή 3 χρόνια από το ελληνικό δημόσιο, για επαναγορά 5ετούς λήξης 2022 ή απομείωση δανείων ΔΝΤ
Η πιθανότητα πάντως τα επιτόκια να υποχωρήσουν περαιτέρω είναι σημαντικά αυξημένη... εάν μάλιστα υπάρξει κάποιας μορφής εκτόνωση στην ένταση Ιταλίας και Βρυξελλών.
Σχέδια για έκδοση 3ετών ή 5ετών ομολόγων αρχίζουν να επεξεργάζονται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και στο υπουργείο οικονομικών.
Ούτως ή άλλως έκδοση ομολόγου τον Δεκέμβριο δεν μπορεί να υπάρξει οπότε στόχος είναι τέλη Ιανουαρίου ή μέσα στον Φεβρουάριο 2019 να έχει υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία με στόχο να εκδοθεί ή νέο 3ετές ομόλογο ή νέο 5ετές ομόλογο.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα το 3ετές ομόλογο θα έβγαινε σήμερα με επιτόκιο 3,35%
Το 5ετές ομόλογο είχε εκδοθεί στο 4,625% και σήμερα θα μπορούσε να εκδοθεί στο 3,70%.
Με βάση την τωρινή συγκυρία το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να εκδώσει 3ετές ή 5ετές ομόλογο με βασικό στόχο να μειώσει αισθητά το επιτόκιο που πληρώνει για 5ετή ομόλογα από 4,625% σε 3,35% π.χ. σήμερα ή 3,70%. 
Η πιθανότητα πάντως τα επιτόκια να υποχωρήσουν περαιτέρω είναι σημαντικά αυξημένη... εάν μάλιστα υπάρξει κάποιας μορφής εκτόνωση στην ένταση Ιταλίας και Βρυξελλών.
Ήδη τα επιτόκια στα 10ετή ομόλογα της Ιταλίας έχουν υποχωρήσει στο 3,09% και της Ελλάδος στο 4,12% ενώ είχαν φθάσει έως το 4,68%.
Το ελληνικό δημόσιο έχει 4 κίνητρα για να βγει ξανά στις αγορές.
1)Για λόγους πολιτικών εντυπώσεων.
2)Για να αποπληρώσει μέρος των ακριβών δανείων του ΔΝΤ που φέρουν επιτόκιο 3,5% με 3,75%.
Τα υφιστάμενα δάνεια του ΔΝΤ έχουν υποχωρήσει περίπου στα 9,8 με 10 δισεκ. ευρώ.
3)Να επαναγοράσει το ήδη υπάρχον 5ετές ομόλογο λήξης 2022 το οποίο φέρει επιτόκιο 4,625%.
4)Να συγκεντρώσει ρευστότητα για να πραγματοποιήσει νέα επαναγορά των ομολόγων που έχουν απομείνει από το PSI+ και τα οποία δεν ανταλλάγησαν στην προ καιρού διαδικασία επαναγοράς ομολόγων.
Η γενική πεποίθηση είναι ότι εάν βελτιωθεί η κατάσταση στην Ιταλία προσεχώς σημαντικά το ελληνικό δημόσιο θα εκδώσει νέο ομόλογο και το 3ετές έχει νόημα από πλευράς τιμολόγησης.
Το 5ετές ή το 7ετές επίσης κάνουν νόημα αλλά για διαφορετικούς στρατηγικούς λόγους.
Η επαναγορά του παλαιού 5ετούς λόγω ακριβούν επιτοκίου έχει λογική καθώς θα μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης του μεσοβραχυπρόθεσμου χρέους κατά 1% ή και περισσότερο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS