Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% η συμμετοχή της BlackRock

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% η συμμετοχή της BlackRock
Η BlackRock μείωσε το ποσοστό της στην Εθνική Τράπεζα κάτω από το 5%
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία BlackRock, Inc., το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock, Inc. κατήλθε την 30.11.2018 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS