Flexopack: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού 11 εκατ. ευρώ

Flexopack: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού 11 εκατ. ευρώ
Flexopack: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού 11 εκατ. ευρώ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου αρ. 37), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.610.101 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,00 % επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως η απόφαση αυτή παρουσιάζεται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com).
Στο μοναδικό θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων Κοινών Ομολογιακών Δανείων, ποσού μέχρι έντεκα εκατομμύρια Ευρώ (11.000.000) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση.
Ο σχεδιαζόμενος προορισμός των προς σύναψη Κοινών Ομολογιακών Δανείων είναι ο ακόλουθος:
(α) ποσό 7.250.000 Ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και
(β) ποσό 3.750.000 Ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα με την αυτή ως άνω ομόφωνη απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω Δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.610.101
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,00 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.610.101
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.610.101
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS