Οι πιο υποτιμημένες εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ – 46 επενδυτικές επιλογές για το 2019

Οι πιο υποτιμημένες εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ – 46 επενδυτικές επιλογές για το 2019
Οι πρώτες 23 επενδυτικές επιλογές βάσει κεφαλαιοποίησης περιλαμβάνουν εταιρείες με ελκυστικό p/e, χαμηλό p/bv και καλή μερισματική απόδοση
Βάσει λογιστικών καταστάσεων και εκτιμήσεων αναλυτών που παρακολουθούν όλο το ταμπλό του ΧΑ, συνολικά 46 μετοχές είναι σε υποτιμημένα επίπεδα και προκρίνονται για τοποθετήσεις.
Το Bankingnews ζήτησε από αναλυτή που παρακολουθεί το σύνολο των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων να αναλύσει και να προτείνει μετοχές για τη νέα χρήση. Μέρος 'Α λοιπόν:
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει πολλές επιλογές για κάθε επενδυτική τακτική αφού οι μετοχές που έχουν επιλεχθεί έχουν κεφαλαιοποίηση από 2,4 δισ. ευρώ έως μόλις 2 εκατ. ευρώ ενώ και η εμπορευσιμότητα είναι από πολύ υψηλή έως περιορισμένη στο ελάχιστο.
Βάσει κεφαλαιοποίησης οι επενδυτικές επιλογές είναι οι ακόλουθες:
Ελληνικά Πετρέλαια, με κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ και εκτιμώμενα κέρδη για το 2018 385 εκατ. ευρώ που δίνουν p/e μόλις 6,3, ενώ η καθαρή θέση αντιστοιχεί σε p/bv 0,94 φορές.
Η μετοχή έχει μερισματική απόδοση 6,27% και κεφαλαιοποίηση προς πωλήσεις 0,25x.
Η Μυτιληναίος με κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ αναμένεται να εμφανίσει κέρδη 150 εκατ. ευρώ και επομένως να παίζει με p/e 7,5 φορές έχοντας μερισματική απόδοση 4,05%.
Οι πρόσφατες δηλώσεις της διοίκησης για την πορεία των κερδών και του ύψους των δανείων έδωσε σημαντική ώθηση στον τίτλο, ο οποίος όμως εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα.
Η Καρέλιας αποτελεί μία μοναδική περίπτωση για το ελληνικό χρηματιστήριο με αποτίμηση 695 εκατ. ευρώ και ελάχιστη εμπορευσιμότητα.
Είχε στο εξάμηνο ταμειακά διαθέσιμα 215 εκατ. ευρώ τα οποία μαζί με τις επενδύσεις ανέρχονται συνολικά σε 411 εκατ. ευρώ, πάνω δηλαδή από το 50% της αποτίμησης.
Επιπλέον αναμένονται κέρδη 65 εκατ. ευρώ το 2018 άρα διαπραγματεύεται με p/e 10,7 φορές και p/bv 1,35x.
Η εταιρεία δίνει μέρισμα κάθε χρόνο και εκτιμάται στο 3,65%.
Η ΕΥΔΑΠ με ταμειακά διαθέσιμα 322 εκατ. ευρώ έχει αποτίμηση 535 εκατ. ευρώ και αναμένονται κέρδη 39 εκατ. ευρώ.
Η μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 3,98% και ο δείκτης p/bv είναι μόλις στο 0,58x.
Η Autohellas με αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ παίζει με p/e 7,3 αφού τα κέρδη αναμένονται στα 39 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης p/bv είναι στο 1,14 και η μερισματική απόδοση στο 3,66%.
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η μοναδική φθηνή τράπεζα στην Ελλάδα με αποτίμηση 252 εκατ. ευρώ μερισματική απόδοση 3,76% και p/bv 0,42x.
Η Quest Συμμετοχών παρουσίασε εξαιρετικό εννεάμηνο και στη χρήση ο αναλυτής περιμένει καθαρά κέρδη 16 εκατ. ευρώ που δίνουν p/e 10,4 και p/bv 1,22.
Επιπλέον στο παρελθόν έχει ανταμείψει τους μετόχους και το ίδιο θα κάνει σύντομα με επιστροφή κεφαλαίου 0,38 ευρώ.
Η ΕΥΑΘ δεν μπορεί να λείπει από τις επενδυτικές επιλογές αφού με αποτίμηση 152 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενα κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ παίζει με μονοψήφιο p/e και αναμένεται μερισματική απόδοση 5,43%.
Επιπλέον διαπραγματεύεται λίγο κάτω από την καθαρή της θέση.
Η ΕΛΤΕΧ Άνεμος είχε εξαιρετικό εννεάμηνο και στην αποτίμηση των 143 εκατ. ευρώ θα παίζει με p/e για το 2018 10 και p/bv 0,97.
Η Alpha Αστικά Ακίνητα με αποτίμηση 96 εκατ. ευρώ είναι στο 0,74 των ιδίων κεφαλαίων αλλά η αποτίμηση είναι λίγο μεγαλύτερη από τα ταμειακά διαθέσιμα που σημαίνει πως αγοράζοντας κάποιος τη μετοχή παίρνει τα ακίνητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν δωρεάν.
Η Καράτζης αποτιμάται στα 92 εκατ. ευρώ και αναμένονται κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ.
Παίζει με p/e 11 και p/bv 0,71.
Η Πλαστικά Θράκης έχει πραγματοποιήσει σημαντική διόρθωση με την αποτίμηση να είναι στα 87,5 εκατ. ευρώ την ώρα που αναμένονται κέρδη 11,2 εκατ. ευρώ.
Με χαμηλό p/bv 0,6 και p/e 7,8 η μετοχή. Η μερισματική απόδοση είναι στο 2,38%.
Το Πλαίσιο με αποτίμηση 87 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενα κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ έχει p/bv λίγο μικρότερο από τη μονάδα και p/e 13,4 φορές.
Έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό με κεφάλαια περίπου 22 εκατ. ευρώ.
Η Flexopack έχει αποτίμηση 81 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενα κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ.
Στις 9,6 φορές ο πολλαπλασιαστής κερδών και στο 1,27 ο δείκτης p/bv.
Η Τεχνική Ολυμπιακή με αποτίμηση 54 εκατ. ευρώ δεν θα έχει κέρδη αλλά σημαντικές ζημιές το 2018.
Ωστόσο η αξία του ξενοδοχείου είναι πολλαπλάσια της αποτίμησης και ο δείκτης p/bv είναι μόλις στο 0,18 που σημαίνει ότι έχει περιθώριο να κάψει λίπος.
Η Ιντρακόμ είναι ένα turnaround στόρι με p/bv 0,2 και αποτίμηση 50 εκατ. ευρώ.
Αναμένονται μικρές ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ φέτος.
Η AS Company, ή αλλιώς η μικρή Jumbo έχει αποτίμηση 35 εκατ. ευρώ και αναμένονται κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ το 2018 άρα παίζει με p/e 8,5 φορές και p/bv 1,29 φορές.
Η Λούλης έχει αποτίμηση 34,6 εκατ. ευρώ και αναμένονται κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ.
Έχει πολύ χαμηλό p/bv 0,39 και μερισματική απόδοση 2,97%.
Η Έλτον αναμένεται φέτος να έχει κέρδη 3 εκατ. ευρώ αλλά το 2019 θα έχει αρκετά υψηλότερη κερδοφορία.
Παίζει με p/e 11,1 φορές παρά τις σημαντικές απομειώσεις και με p/bv 0,65 ενώ η μερισματική απόδοση είναι στο 3,20%.
Η Ελινόιλ έχει αποτίμηση 31 εκατ. ευρώ, αναμένονται κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ.
Άρα p/e 11,1, p/bv 0,61 και μερισματική απόδοση 4%.
Η Ελτράκ μετά τις μεγάλες διανομές στους μετόχους και τη διόρθωση της τιμής στα 29 εκατ. ευρώ παίζει στο 0,54 των ιδίων κεφαλαίων και τα κέρδη ύψους 4,4 εκατ. ευρώ δίνουν μονοψήφιο p/e.
Η Κανάκης με αποτίμηση 26,9 εκατ. ευρώ παίζει 12,2 φορές τα κέρδη του 2018 και έχει p/bv 1,38. Η μερισματική απόδοση είναι στο 7,8%.
Τέλος η Κλουκίνας-Λάππας έχει υψηλής αξίας ακίνητα και στην αποτίμηση των 22,5 εκατ. ευρώ παίζει με p/bv μόλις 0,43 και με μερισματική απόδοση 5%. Αναμένεται χαμηλή κερδοφορία για το 2018.
Η συνέχεια των επενδυτικών επιλογών σε αυριανό (11/12) θέμα.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS