ΔΝΤ: Τεράστια ευκαιρία η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους στις αναδυόμενες οικονομίες

ΔΝΤ: Τεράστια ευκαιρία η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους στις αναδυόμενες οικονομίες
Το άρθρο του ΔΝΤ για τις θέσεις εργασίας στις αναδυόμενες οικονομίες 
Οι νέοι άνθρωποι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη μίας περιοχής, υπογραμμίζει σε άρθρο του (αρθρογράφοι οι Christine Lagarde και John Bluedorn) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και τις αναδυόμενες αγορές -όπου οι νέοι αφορούν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού.
Η νεολαία παγκοσμίως αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Περίπου 20% μεταξύ 15 έως 24 ετών στις αναδυόμενες οικονομίες δεν εργάζονται και δεν πηγαίνει στο σχολείο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τις ανεπτυγμένες οικονομίες ανέρχεται σε μόλις 10%.
«Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος αυτού του κενού είναι σημαντικό.
Η εμπιστοσύνη στην κοινωνία τείνει να είναι χαμηλότερη σε χώρες με υψηλότερα επίπεδα αεργίας των νέων, αυξάνοντας τις πιθανότητες κοινωνικών συγκρούσεων».
Νέα μελέτη του ΔΝΤ δείχνει ότι εάν η νεανική απασχόληση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ευθυγραμμιστεί με τις ανεπτυγμένες, το ποσοστό απασχόλησης θα αυξηθεί κατά 3% και η οικονομική παραγωγή θα ενισχυθεί κατά 5%.
«Η εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη λύση.
Αλλά αυτό μόνο δεν είναι αρκετό.
Πολλοί πολύ μορφωμένοι νέοι προσπαθούν να βρουν καλές θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Υπάρχουν τρεις ιδιαίτερες αξίες που πρέπει να επικεντρωθούμε.
Πρώτον, τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας:
Τα μεγάλα και επίμονα κενά μεταξύ των φύλων αποτελούν μίας από τις αιτίες ιστορικά για τα φτωχότερα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας για τη νεολαία.
Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 30% των νέων γυναικών στις οικονομίες αυτές δεν εργάζονται και δεν πηγαίνει στο σχολείο.
Δεύτερον, χρειαζόμαστε αγορές εργασίας που λειτουργούν καλύτερα, με περιορισμό των υπερβολικά αυστηρών εργασιακών κανονισμών, εξασφάλιση πληρωμών και θέσπιση ελάχιστου μισθού.
Τρίτον, χρειαζόμαστε πιο ανοικτές αγορές προϊόντων:
Οι κυβερνήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν πιο δυναμικές αγορές μέσω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας», σχολιάζει το ΔΝΤ.
Τα διαγράμματα:
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS