Μεγάλες εταιρίες στη «μάχη» για την προμήθεια της πλωτής μονάδας LNG Αλεξανδρούπολης

Μεγάλες εταιρίες στη «μάχη» για την προμήθεια της πλωτής μονάδας LNG Αλεξανδρούπολης
Εν τω μεταξύ, η Gastrade ολοκλήρωσε την προεπιλογή των εταιριών που διεκδικούν το έργο της κατασκευής των σταθερών εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων
Σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου της προμήθειας του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, αναμένεται να εκδηλωθεί σήμερα (15/2) στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διενεργεί η εταιρία Gastrade του ομίλου Κοπελούζου, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία.  
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικές εταιρίες έχουν ενδιαφερθεί για τον διαγωνισμό και οι προτάσεις που θα υποβληθούν ενδέχεται να είναι περισσότερες από δυο.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ που αφορά την προμήθεια της πλωτής μονάδας LNG της Αλεξανδρούπολης.
Το FSRU θα εγκατασταθεί στη θάλασσα της Θράκης, 17,6 χλμ ΝΔ της πόλης Αλεξανδρούπολης σε απόσταση περίπου 5,4 ν.μ. (10χλμ.) από την πλησιέστερη ακτή.
Ο αγωγός θα συνδέει το FSRU με το NNGTS κοντά στο χωριό Αμφιτρίτη, 5,5 χλμ ΒΑ από την Αλεξανδρούπολη.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το FSRU περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων PCI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων πόρων αλλά και με πιθανή συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.
Δημόσια κονδύλια θα χορηγηθούν μέσω του ελληνικού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εν μέρει μέσω εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντός της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Επτά σχήματα στη διεκδίκηση της κατασκευαστικού αντικειμένου   

Εν τω μεταξύ η Gastrade ολοκλήρωσε την προεπιλογή των εταιριών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου της κατασκευής των σταθερών εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων για τη λειτουργία του Σταθμού.
Πρόκειται για επτά consortium κατασκευαστικών και άλλων εταιριών ελληνικών αλλά και ξένων.
Στόχος της Gastrade είναι εντός του επόμενου τριμήνου να προχωρήσει στην προκήρυξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, ώστε έως το τέλος του έτους να έχει ολοκληρώσει τις αναθέσεις και το 2020 να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται για το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Σε ότι αφορά τέλος το market test για την προμήθεια με φυσικό αέριο του σταθμού της Αλεξανδρούπολης, στην πρώτη φάση του κρίθηκε ως εξαιρετικά επιτυχημένο αφού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 20 εταιρίες για τη δέσμευση 12,2 δις κ.μ., ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση.     

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS