Τριπλή εμπλοκή από SSM για προστασία Α΄ κατοικίας και DGComp για τα NPEs (Ιταλικό μοντέλο, ΤτΕ) – Σχεδιάζουν διάσπαση νόμου Κατσέλη

Τριπλή εμπλοκή από SSM για προστασία Α΄ κατοικίας και DGComp για τα NPEs (Ιταλικό μοντέλο, ΤτΕ) – Σχεδιάζουν διάσπαση νόμου Κατσέλη
Πολλές οι ενστάσεις από SSM και DGcomp για τον νέο νόμο Κατσέλη και για τις συλλογικές λύσεις των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα
Σοβαρότατα εμπόδια έχουν ανακύψει σε όλα τα μέτωπα που αφορούν τις τράπεζες καθώς τόσο από τον SSM με επίκεντρο τον διάδοχο νόμο Κατσέλη, όσο και στην DGComp για το Ιταλικό μοντέλο και την πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά ανοίγματα (NPEs).
O SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών και η DGcomp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ ενώ θέλουν να βοηθήσουν δεν θα κάνουν παραχωρήσεις που δεν είναι εναρμονισμένες με το ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο.
Πολλές από τις παραδοχές του διαδόχου νόμου Κατσέλη και του Ιταλικού μοντέλου θα απορριφθούν...ενώ συνολικά η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs στην κυριολεξία βρίσκεται στον αέρα. 

To bankingnews πολύ έγκαιρα είχε αναφέρει ότι ο εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών SSM έχει σοβαρές ενστάσεις για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Εγείρει αντιρρήσεις για την επιδότηση των 50 εκατ ανά τράπεζα, για την διάρκεια του νόμου αλλά και για τα όρια προστασίας πρώτης κατοικίας τα 130 χιλιάδες με βάση τις εμπορικές τιμές και 250 χιλιάδες με βάση τις αντικειμενικές τιμές.
Η κυβέρνηση για να ξεπεράσει τους σκοπέλους σχεδιάζει να διασπάσει τον νόμο Κατσέλη σε δύο επιμέρους νόμους ο ένας θα αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας και ο άλλος νόμος την πτωχευτική διαδικασία.
Οι τράπεζες ανησυχούν γιατί η διάσπαση του διαδόχου νόμου Κατσέλη θεωρούν ότι δεν επιλύει τα προβλήματα και εστιάζονται στις αντιρρήσεις του SSM καθώς μπορεί να αλλάξει όλη την μορφή της αρχικής συμφωνίας τραπεζιτών – κυβέρνησης.
Ο διάδοχος νόμος Κατσέλη μπορεί να εξελιχθεί σε φιάσκο εάν ο SSM επιμείνει σε δομικές αλλαγές στον νόμο.

Οι 5 αντιρρήσεις και η επιδότηση των 50 εκατ ανά τράπεζα

Με βάση τον διάδοχο νόμο Κατσέλη που έχει σταλεί στον SSM από την ελληνική κυβέρνηση για να αξιολογηθεί φαίνεται ότι υπάρχουν 5 σημεία στα οποία εστιάζονται οι διαφωνίες και αντιρρήσεις του SSM.
Μια εξ αυτών είναι τα όρια των εμπορικών τιμών των ακινήτων στις 130 χιλιάδες και των αντικειμενικών τιμών στα 250 χιλιάδες ευρώ.
Όμως έχει ανακύψει σοβαρό πρόβλημα και στο ζήτημα της επιδότησης του κράτους προς τις τράπεζες εφόσον δάνεια μετατρέπονται από κόκκινα σε ενήμερα.
Με βάση το σχέδιο νόμου οι τράπεζες θα μπορούσαν δυνητικά να λάβουν 50 εκατ η κάθε μια ή 200 εκατ οι 4 μεγάλες συστημικές ως επιδότηση για κάθε προβληματικό δάνειο που γίνεται ενήμερο και εφόσον πληρούνται οι όροι της επιδότησης π.χ. κατώτερα όρια προστασίας ακινήτων, ετήσια εισοδήματα κ.α.
Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή ο SSM θέτει το εξής ζήτημα.
Γιατί θα πρέπει ένας πολίτης να τυγχάνει επιδότησης για δάνειο που ήταν μη εξυπηρετούμενο και μετατρέπεται σε ενήμερο και ένας άλλος πολίτης που είναι συνεπής και έχει τα ίδια κριτήρια εισοδηματικά και εμπορικών τιμών να μην απολαμβάνει της επιδότησης του κράτους.
Δεν τίθεται μόνο θέμα state aid δηλαδή κρατικής βοήθειας, το οποίο θα μπορούσε ως εμπόδιο να ξεπεραστεί αντίο να δίδονται π.χ. τα 50 εκατ τον χρόνο σε κάθε τράπεζα να κατατίθενται σε ενδιάμεσο λογαριασμό.
Το βασικό θέμα σχετίζεται με την δικαιοσύνη και ισονομία.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
Υπάρχει ο πολίτης Α που έχει δηλώσει αδυναμία να πληρώνει την δόση στεγαστικού δανείου και έχει εισόδημα 20 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και εμπορική αξία ακινήτου 120 χιλιάδες ευρώ.
Ο πολίτης Α με βάση το νέο πλαίσιο νόμου θα τύχει της επιδότησης στην δόση του π.χ. 600 ευρώ το μήνα τα 200 ευρώ θα τα εισφέρει το κράτος.
Υπάρχει και ένας πολίτης Β που συνεχίζει να πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο κανονικά με τεράστιο κόστος για τον ίδιο και την οικογένεια του, έχει εισόδημα 20.000 ευρώ ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου του είναι 120 χιλιάδες ευρώ.
Ο πολίτης Β δεν θα πάρει καμία επιδότηση.
Ο πολίτης Α που δεν πλήρωνε για αντικειμενικούς λόγους – εξαιρούμε τον δόλο – και θα επιδοτηθεί και ο πολίτης Β που ήταν πάντα συνεπής δεν θα λάβει καμία στήριξη.
Υπάρχει εδώ δικαιοσύνη;
Στο ζήτημα αυτό έχει εστιαστεί ο SSM από ότι αναφέρουν τραπεζικές πηγές και όχι όμως μόνο σε αυτό καθώς υπάρχουν 5 σημεία στο νέο νόμο Κατσέλη που ο SSM είναι αρνητικός ή έχει ενστάσεις.
Πιθανότητα θα υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο του νέου νόμου Κατσέλη όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Η DGComp διαφωνεί με βασικά σημεία του APS ή Ιταλικού μοντέλου για τα NPEs με επίκεντρο τις προμήθειες

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται η αξιολόγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp της πρότασης που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση για το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια.
Ήδη η κυβέρνηση έστειλε στις αρμόδιες αρχές ένα κείμενο με πολλές παραμέτρους στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει.
Ωστόσο ορισμένες πτυχές της πρότασης αυτής ήδη απορρίπτονται.
Κλειδί για το Ιταλικό μοντέλο ή APS είναι το rating δηλαδή η βαθμολογία που θα λάβουν τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα που θα ενταχθούν στον μηχανισμό της τιτλοποίησης.
Η προμήθεια που θα πληρώνουν οι τράπεζες για την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στα senior ομόλογα που θα εκδώσουν θα εξαρτηθεί όχι από το μπάσκετ παραμέτρων που έχουν προτείνει οι τράπεζες καθώς η πρόταση αυτή απορρίπτεται…αλλά από κάποιες παραμέτρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιτόκιο – προμήθεια στο 2,6% με 2,8% και σίγουρα υψηλότερα από την Ιταλία.
Βασικό στοιχείο είναι ότι η πρόταση των τραπεζών στον καθορισμό της προμήθειας με βάση ένα μπάσκετ παραμέτρων απορρίπτεται από την DGComp.

Το Ιταλικό μοντέλο στηρίχθηκε στο 3ετές CDS και εν συνεχεία στο 5ετές CDS των ομολόγων.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια από 440 μονάδες βάσης έχει μειωθεί στις 388 μονάδες βάσης ή 3,88%.
Το κυριότερο ζήτημα για το Ιταλικό μοντέλο…που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα στα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα σχετίζεται με την βαθμολογία των NPEs.
Μέχρι τώρα ότι πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές έχουν χρησιμοποιήσει οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάστηκε να πάρουν βαθμολογία από οίκους αξιολόγησης όπως Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s, DBRs.
Εάν τα προβληματικά δάνεια που θα τιτλοποιηθούν και θα καθορίσουν και το πλαίσιο της εγγύησης του δημοσίου μπορούσαν να ήταν επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ- και υψηλότερα σίγουρα οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν πλεονέκτημα.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως θα είναι να λάβουν βαθμολογία ΒΒ ή ΒΒ+ στο καλύτερο σενάριο.
Η βαθμολογία είναι καθοριστικής σημασίας για τα NPEs.
Τονίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί μόνο τα senior bond που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Π.χ. σε 20 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα μπορούσαν να εκδοθούν 6 δισεκ. senior bond και για τα ομόλογα αυτά το κράτος να τα εγγυηθεί χωρίς να θεωρηθεί state aid.
Οι τράπεζες εάν η προμήθεια είναι 2,8% θα πληρώνουν ετησίως 168 εκατ ευρώ στα 6 δισεκ. senior bond κ.ο.κ.

Η DGComp θεωρεί ασύμβατη την πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs

Αν και με κάποια μορφή τελικώς το Ιταλικό μοντέλο θα περάσει για τα προβληματικά δάνεια, η πρόταση της ΤτΕ που προτείνει δημιουργία SPV εταιρίας ειδικού σκοπού με μεταφορά 40 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων και παράλληλη μεταφορά κεφαλαίων 7,4 δισεκ. αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης…θεωρείται ασύμβατη.
Πηγή στην DGComp αναφέρει στο bankingnews ότι η πρόταση της ΤτΕ δεν αξιολογείται ακόμη ωστόσο με βάση τα όσα έχουν έρθει στο φως δεν είναι συμβατή με βασικά ευρωπαϊκές παραδοχές.
Η ίδια πηγή άφησε να εννοηθεί ότι η πρόταση δεν μπορεί να περάσει.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS