Οι τράπεζες για να κερδίσουν 600 εκατ νέα έσοδα, πρέπει 100 χιλ πολίτες να πληρώσουν ξανά… και η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οι τράπεζες για να κερδίσουν 600 εκατ νέα έσοδα,  πρέπει 100 χιλ πολίτες να πληρώσουν ξανά… και η αποτυχία του εξωδικαστικού
Η περίπτωση του εξωδικαστικού μηχανισμού αποδεικνύει ότι οι πολίτες σε σχεδόν καθολικό βαθμό δεν είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν
Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να πετύχουν 600 εκατ νέα έσοδα μέσα σε ένα έτος αρκεί να μην επαναληφθεί η αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Τα προ προβλέψεων έσοδα των τραπεζών θα φθάσουν σε ετήσια βάση τα 3 δισεκ. ευρώ.
Εφόσον συμπεριληφθούν τα 600 εκατ δυνητικά έσοδα από τον νέο νόμο Κατσέλη και τα 113 εκατ νέα έσοδα στην Εθνική από την μετατροπή του Titlos σε ομόλογα θα μπορούσαν να προκύψουν για το 2019 περί τα 3,7 δισεκ. ευρώ προ προβλέψεων έσοδα.
Πως προκύπτουν τα 600 εκατ νέα έσοδα;
Με βάση τον νέο νόμο Κατσέλη οι δανειολήπτες που μετατρέπουν ένα προβληματικό δάνειο σε ενήμερο θα τυγχάνουν επιδότησης δόσης εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια.
Οπότε θα μπορούσαν να επιδοτηθούν 200 εκατ ευρώ σε δόσεις ή το 33% κατά μέσο όρο των δόσεων που συνεπάγεται 600 εκατ αφού τα υπόλοιπα 400 εκατ θα τα καταβάλλουν οι δανειολήπτες.
Θεωρητικά τα 600 εκατ ευρώ αντιστοιχούν σε έσοδα ανά τράπεζα περίπου 150 εκατ Χ 4 συστημικές τράπεζες συνολικά 600 εκατ έσοδα.
Η προσέγγιση αυτή ενώ θεωρητικά είναι σωστή, πρακτικά τελεί υπό βασικές προϋποθέσεις καθοριστικής σημασίας.
Για να προκύψουν τα 600 εκατ σημαίνει ότι 90.000 με 100.000  πολίτες θα ενεργοποιηθούν και θα ξεκινήσουν πάλι να πληρώνουν τα δάνεια και να καταβάλλουν ξανά δόσεις.
Για να γίνει αντιληπτό για να μπορέσουν οι τράπεζες μέσω του νέου νόμου Κατσέλη να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τα 200 εκατ επιδότησης δόσης και να κερδίσουν έσοδα 600 εκατ…θα πρέπει 90 με 100 χιλιάδες άνθρωποι που δεν πλήρωναν να αρχίσουν να πληρώνουν.
Όμως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά;
1)Η επιδότηση μπορεί να είναι ένα bonus το οποίο έχει και μηχανισμό ποσόστωσης μπορεί δηλαδή η επιδότηση δόσης σε κάποιον δανειολήπτη να αντιστοιχεί σε 20% της δόσης και σε κάποιο άλλο σε 50% της δόσης αλλά δεν διασφαλίζει ότι ξαφνικά κάποιοι θα αποφασίσουν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους.
2)Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί μετά τον πρώτο χρόνο άπαξ και τα 200 εκατ ετησίως αποτελούν επιδότηση μόνο για ένα έτος.
Γιατί κάποιος να ενεργοποιηθεί και να αρχίσει να πληρώνει ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο εάν ξέρει ότι σε ένα χρόνο τελειώνει το πρόγραμμα;
3)Υπάρχει και η παρελθούσα εμπειρία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός με μόλις 3000 συμμετοχές έχει στην πράξη και στην ουσία αποτύχει.
Το βασικό πρόβλημα όλων αυτών των μέτρων ήταν ότι δεν στάθμισαν μια πραγματικότητα
Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτό που πιστεύει η πλειοψηφία.
Η σχεδόν καθολική πλειοψηφία αντικειμενικά αδυνατεί να εξυπηρετήσει ένα δάνειο τράπεζας.
Το βασικό λοιπόν ζητούμενο δεν είναι η επιδότηση, για πολλούς η επιδότηση είναι παγίδα γιατί π.χ. όποιος κάνει χρήση της επιδότησης και μετά από κάποιο διάστημα αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του παραβιάσει δηλαδή τους όρους της επιδότησης τότε παύει να ισχύει η προστασία πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει αναπτυχθεί διεξοδικά από το bankingnews.
Γιατί ο πολίτης Α που δεν πληρώνει τα δάνεια του αλλά μπορεί να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη να τυγχάνει στήριξης και επιδότησης και ο πολίτης Β που πληρώνει αδιάλειπτα με συνέπεια να αντιλαμβάνεται ότι αδικείται;
Αυτό το θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο του moral hazard του ηθικού κινδύνου, δηλαδή οι τράπεζες να υποστηρίζουν τους ασυνεπείς και οι συνεπείς…αντιλαμβανόμενοι την αδικία να αποφασίζουν να ακολουθήσουν την γραμμή των ασυνεπών πολιτών για να λάβουν π.χ. στην προκειμένη περίπτωση την επιδότηση δόσης

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS