Στο 3,5% - 3,6% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομολογιακό της Aegean 200 εκατ. ευρώ

Στο 3,5% - 3,6% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομολογιακό της Aegean 200 εκατ. ευρώ
Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024
Μεταξύ 3,5% και 3,6% αναμένεται να διαμορφωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο του ομολογιακού της Aegean, ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 5 Μαρτίου, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.
Θα εκδοθούν 200.000 ομολογίες, 1.000 ευρώ εκάστη, με στόχο την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 200.000.000 ευρώ.
Πρόκειται για 7ετή έκδοση που διαιρείται σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ.
Η εταιρεία έλαβε από την ICAP πιστοληπτική διαβάθμιση «Α» (χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος).
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης θα ανέλθουν σε έως 200 εκατ ευρώ.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3,8 εκατ. ευρώ με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Έκδοσης και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια ως ακολούθως: (α) Ποσοστό 75% ήτοι ποσό έως 147,1 εκατ. ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη.
Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα αεροσκαφών για το έτος 2023 και δέκα αεροσκαφών για το έτος 2024.
(β) Ποσοστό 14% ήτοι ποσό έως 27,5 εκατ. ευρώ περίπου θα διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης εκτιμάται από 18 έως 24 μήνες, αρχής γενομένης από την 01.01.2019 και ειδικότερα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ.
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε τον Οκτωβρίου του 2018, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του έργου.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω κέντρο, έκτασης 12.000 τ.μ., θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας, αλλά και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού του Ομίλου (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).
(γ) Ποσοστό 11% ήτοι ποσό έως 21,6 εκατ. ευρώ περίπου θα χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Έκδοσης θα διατηρηθεί η αναλογία 75%-14%-11% μεταξύ των ως άνω προορισμών κεφαλαίων.
Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και, στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 60.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 140.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Η Εταιρεία είχε ζητήσει να λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση από την «ICAP Group A.E.».
Στο πλαίσιο της εν λόγω ανάθεσης, έλαβε την από 26.06.2018 πιστοληπτική διαβάθμιση με βαθμό «A» (χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS