Οι νέοι προέδροι των επιτροπών της ΕΑΕΕ

Οι νέοι προέδροι των επιτροπών της ΕΑΕΕ
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2019 - 2020, καθώς και τους προέδρους τους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ, στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2019, όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2019 - 2020, καθώς και τους προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.
Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι πρόεδροί τους είναι οι εξής:

Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Φιλίππα Μιχάλη
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών, κ. Giuseppe Zorgno
Αυτοκίνητων, κ. Δημήτριος Ζορμπάς
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, κα Μαριάννα Πολιτοπούλου
Διαμεσολάβησης, κ. Χρήστος Κάτσιος
Διαφάνειας & Πρόληψης, κ. Κάρολος Σαΐας
Ζωής & Συντάξεων, κ. Χριστόφορος Σαρδελής
Νομικής Προστασίας, κ. Μάνος Κάλλης
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων & Μεταφορών, κ. Ερρίκος Μοάτσος
Υγείας,    κ. Ιωάννης Καντώρος
Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων, κ. Παναγιώτης Βαγιακάκος
Solvency II, Risk & Οικονομικών Θεμάτων, κ. Παναγιώτης Δημητρίου

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS