Βασιλική Ρούσση (Ευρωπαϊκή Πίστη): Η ανατροπή είναι το στοίχημα

Βασιλική Ρούσση (Ευρωπαϊκή Πίστη): Η ανατροπή είναι το στοίχημα
Η έμπειρη και καταξιωμένη εμπορική διευθύντρια της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε 5 καυτά ερωτήματα για το μέλλον της διαμεσολάβησης και της αγοράς μας
Μαρίνα Δρακάτου: Παρά τη στροφή πολλών εταιριών σε εναλλακτικά κανάλια διανομής και παρά τα συνεχή εμπόδια που αντιμετωπίζει η διαμεσολάβηση, εσείς δείχνετε μια προσήλωση στην ανάπτυξη μέσω συνεργατών. Πώς επιτυγχάνετε τη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου Δικτύου Πωλήσεων;
Βασιλική Ρούσση: Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, σε στάδιο προσαρμογής, στους νέους κανόνες της Αγοράς, που είναι και πολλοί και περίπλοκοι. Από το Κανονιστικό Πλαίσιο (Solvency II), την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), τον Γενικό κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές βρίσκουν εαυτόν σ’ ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον.
Και η ανατροπή αυτού ακριβώς του περιβάλλοντος είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Και θα εξηγήσω αναλυτικά τι εννοώ.
Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει έναν αναπτυξιακό Κανονισμό, που υποστηρίζει ουσιαστικά και ενισχύει οικονομικά το πολυπληθές και ποιοτικό δίκτυο των συνεργατών μας. Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018 είχαμε 5.393 συνεργάτες, οι οποίοι υπάγονται σε μια πλήρως οργανωμένη διοικητική δομή, που αποτελείται από 5 βαθμίδες (Εμπορική Διεύθυνση, Διευθυντές Πωλήσεων, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Καταστημάτων, Προϊστάμενοι Πωλήσεων) και υποστηρίζεται από 100 εταιρικά καταστήματα πανελλαδικά.
Έτσι οι 600 νέοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που το 2018 εντάχθηκαν στο δίκτυό μας, ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν από την πρώτη μέρα τις σημαντικές παροχές, τα ανταγωνιστικά προϊόντα και κυρίως τις πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες της εταιρίας, που επιτρέπουν σε κάθε συνεργάτη να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το γραφείο του.
Αυτά σε πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα, σε επίπεδο δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας και υποστήριξης, θεωρώ ότι το επαγγελματικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι μοναδικό: η ξεκάθαρη πολιτική μας για ανάπτυξη αποκλειστικά μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, η σταθερότητα του Κανονισμού Πωλήσεων, η κεφαλαιακή μας βάση και το επίπεδο φερεγγυότητας της εταιρίας δημιουργούν και διατηρούν ένα εξαιρετικό κλίμα υποστήριξης, αλληλεγγύης και προσανατολισμού στη συνεχή αυτοβελτίωση και εξέλιξη του συνεργάτη, που έχει συνδέσει την καριέρα και τη ζωή του με την εταιρία.

Μ.Δ.: Πώς εξελίσσεται το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών; Έχει βρει την ανταπόκριση που περιμένατε;
Βασιλική Ρούσση: Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δημιουργήσαμε το 2017 το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών (ΔΕΣ), το οποίο σήμερα απαρτίζεται από περίπου 650 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, που ακολουθούν συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας, στο πλαίσιο του νέου εταιρικού «ΟΝΕΙΡΟΥ».
Όπως αντιλαμβάνεστε, η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Τα 650 άτομα, που περιλαμβάνονται στους ΔΕΣ, είναι αυτά που καθημερινά ενημερώνουν υπεύθυνα την κοινωνία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τον τρόπο για να εξασφαλιστεί έναντι αυτών, αποκτώντας το κατάλληλο Ασφαλιστικό Προϊόν.
Για το νέο σύστημα ΔΕΣ, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει δημιουργήσει ένα πλήρες πρόγραμμα ανάπτυξης, που περιλαμβάνει συστηματική εκπαίδευση, διαρκή παρακίνηση, πρόσθετες παροχές και κίνητρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έμπειροι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που εντάχθηκαν στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών, αύξησαν κατακόρυφα τα εισοδήματα τους, αξιοποιώντας τους πελάτες του Κλάδου Αυτοκινήτου και ενίσχυσαν αντίστοιχα την πιστότητα των πελατών τους.

Μ.Δ.: Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι σταθερά κερδοφόρα τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των θετικών αυτών αποτελεσμάτων;
Βασιλική Ρούσση: Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, όταν μάλιστα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί μόνιμο φαινόμενο ετών, προέρχεται μόνον από την ύπαρξη αρχών και πολιτικών, που τηρούνται αταλάντευτα μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες, που κάθε φορά επικρατούν.
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, από τη στιγμή της γέννησης της εταιρίας έως σήμερα, αποφασίσαμε όλοι μαζί να πορευτούμε με σύνεση, συνέπεια και φιλεργατικότητα.
Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη χρηστή διαχείριση των ασφαλίστρων των πελατών, την εξαιρετική και πολύχρονη σχέση με το Δίκτυο Πωλήσεων και τη βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου των ασφαλίσεων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.
Με τον τρόπο αυτόν έχουμε ικανοποιημένους και τους τρεις πυλώνες στους οποίους εδράζεται κάθε εταιρία, ήτοι πελάτες, εργαζόμενοι - συνεργάτες και μέτοχοι.
Επιπρόσθετα, η κερδοφορία εξαρτάται από τη σωστή τιμολόγηση κάθε προϊόντος, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφήνει ένα μικρό ή μεγαλύτερο κέρδος, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να σταματά η διάθεσή του.

Μ.Δ.: Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα θα θεσμοθετηθεί κάποτε η συμπληρωματικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική ή πρόκειται για μία ουτοπική κατάσταση και θα πρέπει ο κλάδος μας να υιοθετήσει άλλες στρατηγικές, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό της διείσδυσής του στην ελληνική κοινωνία;
Βασιλική Ρούσση: Η συμπληρωματικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας εδώ και δύο, ίσως και περισσότερο, δεκαετίες.
Όλο αυτό το διάστημα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει παρακολουθήσει στενά τις μεταρρυθμίσεις που διαδραματίστηκαν και εξακολουθούν να διαδραματίζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διδαχθεί από την εμπειρία τους και πλέον, με την εφαρμογή του Solvency II, την αποτελεσματική εποπτεία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες προτάσεις και λύσεις, τόσο στο συνταξιοδοτικό, όσο και στο φλέγον θέμα της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Παρότι θέλω να ελπίζω πως το θέμα της συμπληρωματικότητας θα τεθεί πολύ σύντομα επί τάπητος και θα αφορά και τους δύο παραπάνω άξονες, δεν μπορώ να πω πως είμαι και πολύ αισιόδοξη, κυρίως γιατί η χώρα μας συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις παρενέργειες μιας ιδιαιτέρως αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής.
Παράλληλα, η πολυπόθητη ανάπτυξη δεν έχει γίνει, προς το παρόν, αισθητή, ενώ η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση των νέων, η γήρανση του πληθυσμού και το αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον αποτελούν επιπρόσθετα προβλήματα, που η όποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της.
Επομένως, αυτό που θα πρότεινα εγώ αρχικά και που θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει και το κυρίως μεταβατικό στάδιο προς τη συμπληρωματικότητα, είναι η σωστή φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ειδικά αυτών που στην ουσία απαλλάσσουν το κράτος από το βάρος της όποιας αποζημίωσης.
Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι, αν το κράτος, αν η όποια κυβέρνηση κατανοήσει και αναγνωρίσει ότι ο πολίτης ο οποίος στρέφεται στην ιδιωτική ασφάλιση -είτε για την προστασία του εαυτού του και της οικογένειάς του είτε για την προστασία της περιουσίας του- χρήζει επιβράβευσης, τότε μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που λέγεται συμπληρωματικότητα.

Μ.Δ.: Πώς θα περιγράφατε με μια λέξη το Δίκτυο Πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης;
Βασιλική Ρούσση: Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις το Δίκτυο Πωλήσεων της εταιρίας με μια λέξη.
Παρόλα αυτά θα το χαρακτήριζα δυναμικό, αποτελεσματικό, αφοσιωμένο και με μεγάλη συνοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS