Στα 2,3 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Generali για το 2018

Στα 2,3 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Generali για το 2018
Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε όλους τους κλάδους, δίνοντας τη δυνατότητα διανομής μερίσματος 0,90 ανα μετοχή
Κατά 1 δις ευρώ πάνω από τους στόχους κινήθηκαν το 2018 τα καθαρά συνολικά λειτουργικά διαθέσιμα του Ομίλου Generali που έκλεισε τη χρονιά στα 8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας τα σωρευτικά μερίσματα ανήλθαν στα 5,1 δισ. ευρώ (υπέρβαση 100 εκ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 9,4% και τα λειτουργικά στα 4,9 δισ. ευρώ (αύξηση 3%).
Σύμφωνα με την εταιρία το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε όλους τους κλάδους, δίνοντας τη δυνατότητα διανομής μερίσματος 0,90 ανα μετοχή.
Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε στο 4.35%. To Combined Ratio διαμορφώθηκε στο 93% (+0.1 π.μ.), το καλύτερο στον κλάδο, ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη την αρνητική επίδραση των φυσικών καταστροφών και την αύξηση των αποζημιώσεων.
Εξαιρετικές Καθαρές Εισροές στον κλάδο Ζωής στα 11,4 δισ. ευρώ (+5.2%).Τεχνικά αποθεματικά στον κλάδο Ζωής στα 343 δισ. ευρώ (+2.2%). Συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα στα 66,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.9%, χάρη στα θετικά αποτελέσματα τόσο στον κλάδο Ζωής & Περιουσίας, όσο και στον κλάδο Ζημιών
Στο τομέα των επενδύσεων τα καθαρά κέρδη στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων είναι αυξημένα κατά 24%, στα 235 εκατ. ευρώ, η δε κεφαλαιακή θέση βελτιώθηκε με Συντελεστή Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας στο 216% (από 207% το 2017).
Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Philippe Donnet, δήλωσε ότι η Assicurazioni Generali ολοκλήρωσε το τριετές στρατηγικό της σχέδιο 2015-18 υπερβαίνοντας όλους τους στόχους και ολοκληρώνει επιτυχώς τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό. Αυτό επιτεύχθηκε ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη το δύσκολο μακροοικονομικό σενάριο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλους τους εταίρους μας.
Για αυτό το επίτευγμα, τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους αφοσιωμένους εργαζόμενους της Generali ,σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και στο Δίκτυο Διανομής μας και σε όλους τους Συνεργάτες του Ομίλου.
Επιπλέον, το 2018 η Generali επιβεβαίωσε την τεχνική της υπεροχή, με το καλύτερο Επιχειρηματικό Περιθώριο και Combined Ratio σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Από την 1η Ιανουαρίου, ολόκληρος ο Όμιλος δεσμεύεται να εφαρμόσει το νέο στρατηγικό πλάνο «Generali 2021», στόχος του οποίου είναι να δημιουργήσει αυξανόμενη αξία για τους μετόχους, επενδύοντας σε κερδοφόρα ανάπτυξη, καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS