Η κοινοτική οδηγία ξύπνησε τα ΤΕΑ

Η κοινοτική οδηγία ξύπνησε τα ΤΕΑ
Οι εποπτικές αρχές πρέπει να προβλέψουν τη δυνατότητα πολλαπλών παρόχων, την ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεων των διαχειριστών της περιουσίας των Ταμείων και την επίτευξη υπεραποδόσεων
Η Κοινοτική Οδηγία ΕΕ 2341/2016 «ξύπνησε» το χώρο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα στελέχη του με διάφορες εκδηλώσεις προσπαθούν να προβάλουν τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Η πιο πρόσφατη ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το διεθνές ερευνητικό κέντρο Institute of Finance and Financial Regulations στις 25 Φεβρουαρίου, στο χώρο του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο, στο οποίο συμμετέχουν καθηγητές διεθνών Πανεπιστημίων, αλλά και επαγγελματίες με μακρά προϋπηρεσία στη διαχείριση των επενδυτικών επιλογών των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη από τους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργεία, εποπτικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρίες, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θεσμικοί επενδυτές) και πανεπιστημιακοί. Οι ομιλητές παρουσίασαν αναλυτικά θέματα αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), τις στρατηγικές διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και την αναγκαιότητα προσαρμογής του επενδυτικού σχεδιασμού ενός ΤΕΑ στις ειδικές ανάγκες και υποχρεώσεις του.
Τα κύρια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις ομιλίες ήταν ότι:
1. το νομικό πλαίσιο πρέπει να προβλέψει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής παροχών επαγγελματικής ασφάλισης και οι Εποπτικές Αρχές να επιβάλουν την ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεων των διαχειριστών της περιουσίας των ΤΕΑ σε όρους τόσο απόδοσης αλλά και κινδύνου.
2. είναι αναγκαία η επίτευξη υπεραποδόσεων από τους διαχειριστές της περιουσίας των ΤΕΑ, προκειμένου να είναι εφικτή η καταβολή ικανοποιητικών συντάξεων και προς αυτό το σκοπό θα μπορούσαν να εξεταστούν καινοτόμες στρατηγικές διαμόρφωσης επενδυτικών χαρτοφυλακίων και
3. η επενδυτική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις ενός συνταξιοδοτικού ταμείου.
Πιο συγκεκριμένα, η κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΤΕΑ. Επ' ευκαιρία της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ επισήμανε, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, σημεία της εθνικής νομοθεσίας, που χρήζουν βελτίωσης, προκειμένου να αναπτυχθεί ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη διεύρυνση των παρόχων υπηρεσιών επαγγελματικής ασφάλισης και στην πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής περισσότερων προγραμμάτων (καθεστώτων) επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και στη θέσπιση της δυνατότητας των ασφαλισμένων να επιλέγουν πρόγραμμα και πάροχο.
Στη συνέχεια, η κα Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, αναφέρθηκε στη διάκριση μεταξύ επενδυτικών αποφάσεων, όταν ο ορίζοντας της επένδυσης είναι βραχύς (tactical asset allocation) και μακρύς (strategic asset allocation), καθώς και στη σημασία που έχει η επίτευξη υπεραποδόσεων, προκειμένου να είναι εφικτή η καταβολή ικανοποιητικών συντάξεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στα κριτήρια επιλογής του αριθμού των διαχειριστών ενός ΤΕΑ με κριτήρια το μέγεθος του ΤΕΑ, αλλά και το κόστος και την αποδοτικότητα της επενδυτικής στρατηγικής.
Από τη μεριά του, ο κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Queen Mary University of London και διευθυντής του IFFR, τόνισε την ανάγκη να αξιολογείται η επίδοση των διαχειριστών ΤΕΑ με μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τόσο την απόδοση όσο και τον κίνδυνο (risk adjusted measures of performance) της επενδυτικής στρατηγικής και την ανάγκη οι Εποπτικές αρχές να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν το σχετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια παρουσίασε αποτελέσματα επιστημονικών μελετών σχετικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές των ΤΕΑ επιτυγχάνουν ικανοποιητικές υπεραποδόσεις διεθνώς. Κλείνοντας, παρουσίασε νέες επενδυτικές στρατηγικές, βασιζόμενος σε τρέχουσα ακαδημαϊκή έρευνα, οι οποίες δυνητικά θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους διαχειριστές των ελληνικών ΤΕΑ, σε συνδυασμό με προτεινόμενους νέους ποσοτικούς δείκτες.
Τέλος, ο κ. Μιχάλης Ανθρωπέλος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Fellow του IFFR, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο σχεδιασμός της επενδυτικής πολιτικής ενός συνταξιοδοτικού ταμείου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ενός ΤΕΑ. Επισήμανε την αναγκαιότητα προσαρμογής των επενδυτικών στόχων στις ειδικές ανάγκες ρευστότητας, όπως αυτές πηγάζουν από την αναλογιστική μελέτη, ενώ παρουσίασε και παραδείγματα αντίστοιχων επενδυτικών στρατηγικών, οι οποίες διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των ΤΕΑ (liability investment strategies, LDI).
Ακολούθησε ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σε θέματα επενδυτικών κριτηρίων και στρατηγικών που προτάθηκαν από τους ομιλητές, σε θέματα πάνω στο θεσμικό και εποπτικό πλαίδιο, τους επενδυτικούς κινδύνους, αλλά και το κόστος διαχείρισης και λειτουργίας των ΤΕΑ.
Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθυντής του IFFR, καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος, αναφερόμενος στον σκοπό της εκδήλωσης, ο οποίος είναι συνεπής με το όραμα του IFFR, δηλαδή τη σύζευξη της πανεπιστημιακής κοινότητας με το χώρο των αγορών και των επιχειρήσεων και τη μεταφορά γνώσης αιχμής σε αυτόν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS