Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ στην Κομισιόν για απελευθέρωση αγοράς και σύζευξη με Ιταλία - Βουλγαρία

Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ στην Κομισιόν για απελευθέρωση αγοράς και σύζευξη με Ιταλία - Βουλγαρία
Οι ενστάσεις για το νέο μοντέλο της που υιοθετεί η ΡΑΕ
Οι εκκρεμότητες στον τομέα των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που θα έχουν στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν σήμερα Τρίτη (26/3).
Πέραν της παρακολούθησης της πορείας του νέου εγχειρήματος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και των ιδιωτικοποιήσεων ΕΛΠΕ και ΔΕΠΑ, τα νέα χρονοδιαγράμματα των οποίων είναι εν πολλοίς συμφωνημένα, τις συναντήσεις με τα στελέχη του υπουργείου Ενέργειας και της ΡΑΕ θα απασχολήσουν θέματα που συνδέονται με την λειτουργία του target model, της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς, μοντέλο που μετά και τη νέα παράταση θα λειτουργήσει από 1/1/2020.  
Η λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό υπό την προϋπόθεση της σύζευξή της με τις αγορές που υπάρχουν διεθνείς διασυνδέσεις, δηλαδή της Βουλγαρίας και της Ιταλίας.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος των ενστάσεων που έχει διατυπώσει η ΕΒΙΚΕΝ κατά της πρότασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας περί εισαγωγής ανώτατης και κατώτατης οριζόμενης τιμής εντολών της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς και συγκεκριμένα 600 ευρώ/MWh και 0 ευρώ /Mwh αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που άνοιξε η ΡΑΕ.
Για το θέμα η ΕΒΙΚΕΝ έχει ενημερώσει σχετικά με επιστολή της και την Κομισιόν, η οποία και αναμένεται να παρέμβει προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, δεδομένου ότι ο νέος Κανονισμός που ψηφίζεται μέσα στον επόμενο μήνα από την Επιτροπή για να τεθεί σε ισχύ από 1/1/20 προβλέπει κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων.
Η ΕΒΙΚΕΝ με επιστολή της προς τη ΡΑΕ επισημαίνει ότι η πρόταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι συμβατή με τον προτεινόμενο Κανονισμό (άρθρο 9 παρ. 1) σχετικά με την εσωτερική λειτουργία αγοράς ενέργειας.
Επιπλέον επισημαίνει η ΕΒΙΚΕΝ τα όρια αυτά δεν είναι συμβατά με  τις εναρμονισμένες ανώτατες και κατώτατες τιμές εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την από 14.11.2017 απόφαση του ACER και υπογραμμίζει ότι «αποτελεί στην πράξη σημαντική στρέβλωση καθότι περιορίζει την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, ενώ είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας».  
Επισημαίνει επίσης ότι  η συγκεκριμένη πρόταση είναι αντίθετη στην ήδη εκπεφρασμένη θέση της Επιτροπής επί του ζητήματος και ως εκ τούτου «δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την αντίληψη του λειτουργού της αγοράς για τη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και πισωγυρίσματα».  
Η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει την κάθετη διαφωνία της και - με την ευκαιρία - τον προβληματισμό της για την θέσπιση του πλαισίου και κανονισμού λειτουργίας της προθεσμιακής αγοράς.

Στα 300 ευρώ/MWh η ανώτατη τιμή

Το υφιστάμενο μοντέλο χονδρεμπορικής αγοράς λειτουργεί με ανώτατη οριζόμενη τιμή στα 300 ευρώ/MWh όπως καθορίστηκε με απόφαση της ΡΑΕ στις 15 Ιουλίου του 2016 η οποία έλαβε υπόψη τις παραμέτρους που προβλέπονται στον Κανονισμό της ΕΕ.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η αποφυγή προσδιορισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα συνιστά καίρια επιλογή για τη λειτουργία της αγοράς υπό όρους ρευστότητας και ανταγωνισμού.
Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα το σύστημα του Nord Pool όπου συμμετέχουν οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες και στο οποίο το ανώτατο όριο είναι 3.000 ευρώ/MWh, όπως επίσης και στο Βέλγιο και την Ιταλία.
Το εν λόγω όριο προσαυξάνεται στις 10.000 ευρώ/MWh για τις χώρες που συμμετέχουν στο EPEX (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία), ενώ ακόμη και στην Ιρλανδία, όπου η αγορά λειτουργεί κατά το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπραξίας, όπως και στην Ελλάδα, η ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή αγγίζει τα 1.000 ευρώ/MWh.
H ανώτατη και κατώτατη διοικητικά οριζόμενη τιμή, όπως αναφέρεται στην αναλυτική εισήγηση της ΕΒΙΚΕΝ προς την ΡΑΕ και την Κομισιόν, δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη διαμόρφωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι μέσα από την ευέλικτη διαμόρφωση των εν λόγω τιμών δίνονται κατάλληλα σήματα στο διασυνοριακό εμπόριο, για επενδύσεις σε κατασκευές νέων μονάδων παραγωγής και ιδιαίτερα σήματα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε νέες εφαρμογές όπως για παράδειγμα η εφαρμογή διαχείρισης ζήτησης.
Επιπλέον επιτρέπει την καλύτερη εκμετάλλευσης της υπάρχουσας υποδομής.
Η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει τέλος τις ανώτατες και κατώτατες διοικητικές τιμές που έχει ορίσει ο ACER, το εύρος των οποίων είναι μεγάλο.
Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει τις εξής τιμές:
Α) Εναρμονιζόμενη κατώτατη τιμή εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας την τιμή -500 ευρώ/MWh και ανώτατης τιμής στις 3.000 ευρώ/ΜWh.
B) Εναρμονιζόμενη κατώτατη τιμή εκκαθάρισης Ενδοημερήσιας Αγοράς για τη Συνεχή Συναλλαγή στα -9.999 ευρώ|MWh και ανώτατη τιμή αντίστοιχα στα 9.999 ευρώ/ΜWh.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS