Τα αποτελέσματα 2018 Εθνικής και Alpha bank… εξέπληξαν αρνητικά – Μεγάλη πίεση στο PPI και στα κεφάλαια, ενσωμάτωσε φορολογικό όφελος η Alpha

Τα αποτελέσματα 2018 Εθνικής και Alpha bank… εξέπληξαν αρνητικά – Μεγάλη πίεση στο PPI και στα κεφάλαια, ενσωμάτωσε φορολογικό όφελος η Alpha
Alpha bank – Πλήρης αξιοποίηση πιστωτικού φόρου αλλά και πίεση στα κεφάλαια - Η Εθνική με το χαμηλότερο PPI στην ιστορία της στο δ΄ τρίμηνο του 2018
Τα αποτελέσματα της Εθνικής τράπεζας και της Alpha bank για την οικονομική χρήση 2018 αποτελούν αρνητική έκπληξη.
Παρά την προσπάθεια – που είναι όντως επιτυχής – της μείωσης των NPEs με όρους προ προβλέψεων εσόδων PPI τα αποτελέσματα Εθνικής και Alpha bank προκαλούν απογοήτευση.
Η Alpha bank ήταν η πρώτη τράπεζα – έως τώρα – που ενσωμάτωσε το φορολογικό όφελος 452 εκατ ευρώ που αφορούσε νομοθετική ρύθμιση του 2017 που δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες όταν εγγράφουν ζημίες από πώληση NPEs να λαμβάνουν φορολογικό bonus.
H Alpha bank ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησε και η Πειραιώς το 2017.
Τόσο ο Παύλος Μυλωνάς ο CEO της Εθνικής, όσο και ο Βασίλης Ψάλτης ο CEO της Alpha bank εστιάζουν στην εξυγίανση των NPEs και όχι στα κέρδη…ωστόσο η πίεση στα PPI στα προ προβλέψεων έσοδα είναι εξέλιξη που προβληματίζει.
Οι τράπεζες σημείωσαν μείωση κεφαλαίων, μείωση margin, μείωση στα προ προβλέψεων έσοδα στο δ΄ τρίμηνο 2018 ενώ ειδικά η Alpha bank πέτυχε έκτακτα έσοδα 462 εκατ ευρώ.
Χωρίς αυτά τα έκτακτα ο ισολογισμός της τράπεζας θα ήταν εντυπωσιακά διαφοροποιημένος.

Μόλις 76 εκατ τα προ προβλέψεων έσοδα στο δ΄ τρίμηνο του 2018 της Εθνικής τράπεζας

Η Εθνική τράπεζα στην χρήση 2018 εμφάνισε ζημία -84 εκατ ευρώ ενώ ειδικά στο δ΄ τρίμηνο του 2018 η ζημία ήταν -120 εκατ ευρώ.
Με όρους προ προβλέψεων εσόδων PPI μειώθηκαν στα 399 εκατ το 2018 έναντι 676 εκατ το 2017.
Πάντως στο δ΄ τρίμηνο του 2018 τα προ προβλέψεων έσοδα δέχθηκαν ισχυρότατη πίεση στα 76 εκατ ευρώ που είναι μια από τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία της τράπεζας.
Με βάση τα NPEs διαμορφώνονται σε 40,9% ή 154 δισεκ. ευρώ ενώ στόχος για το 2019 είναι τα 11,1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι με βάση το coverage ratio NPEs δηλαδή δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις η Εθνική βρίσκεται στην πιο προνομιακή θέση με 59,1% τον υψηλότερο δείκτη στον κλάδο.
Το 59,1% coverage ratio δομείται ως εξής στεγαστικά 42%, καταναλωτικά 90%, μικρομεσαίες 77% και επιχειρηματικά 67%.
Η Εθνική τράπεζα μέσα στο β΄ τρίμηνο του 2019 θα προβεί σε πωλήσεις και τιτλοποιήσεις 2 δισεκ. 900 εκατ NPEs μικρομεσαίων εταιριών και 1,1 δισεκ. NPEs λιανικής τραπεζικής.
H τράπεζα διενήργησε 299 εκατ ευρώ με μόλις 60 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
Κεφαλαιακά η Εθνική δέχθηκε πίεση καθώς ο δείκτης CET 1 μειώθηκε στο 16,1% ή 5,6 δισεκ. ευρώ.
Τα πραγματικά κεφάλαια της τράπεζας διαμορφώνονται σε 4,962 δισεκ. ευρώ έναντι 4,6 δισεκ. που είναι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ τα κεφάλαια μειώνονται σε 4,4 δισεκ. ή 12,8% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας common equity tier 1.
Η Εθνική διαθέτει 65 δισεκ. ενεργητικό, DTA δηλαδή αναβαλλόμενο φόρο 4,9 δισεκ. και καταθέσεις 53 δισεκ. ευρώ.

Alpha bank – Πλήρης αξιοποίηση πιστωτικού φόρου, πίεση στα κεφάλαια 

Η Alpha bank εμφάνισε κέρδη 53 εκατ ευρώ το 2018 αλλά οριακές ζημίες 0,4 εκατ ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
Τα προ προβλέψεων έσοδα αυξήθηκαν στα 1,44 δισεκ. στην χρήση 2018 αλλά σε τριμηνιαία βάση και ειδικά στο δ΄ τρίμηνο του 2018 σημείωσαν κάμψη στα 269 εκατ από 373 εκατ στο γ΄ τρίμηνο του 2018.
Η Alpha bank διενήργησε μεγάλη αύξηση προβλέψεων 669 εκατ ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2018 διαμορφώνον τας τις συνολικές προβλέψεις στα 1,614 δισεκ. ευρώ όταν η Εθνική πήρε προβλέψεις μόλις 299 εκατ ευρώ.
Είναι αξιοσημείωτο πάντως η Alpha bank να ακολουθεί την πιο επιθετική πολτική εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων - και ορθώς - και οι άλλες τράπεζες να ακολουθούν άκρως συντηρητική πολιτική.
Σε προ φόρων βάση τα αποτελέσματα ήταν ζημία -289 εκατ ευρώ αλλά πιστωτικός φόρος 342 εκατ συνέβαλλε ώστε η τράπεζα να εμφανίσει κέρδη.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2018 ο πιστωτικός φόρος ήταν 452 εκατ ευρώ που αφορούσε νομοθετική ρύθμιση του 2017 που δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες όταν εγγράφουν ζημίες από πώληση NPEs να λαμβάνουν φορολογικό bonus.
H Alpha bank χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησε και η Πειραιώς το 2017.
Με τα 452 εκατ ευρώ πιστωτικό φόρο η Alpha bank εμφάνισε κέρδη εάν δεν είχε χρησιμοποιήσει αυτή την μέθοδο θα εμφάνιζε ζημία 350 εκατ ευρώ.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι προ φόρων βάση οι ζημίες από το retail φθάνουν τα 709 εκατ, σημειώνεται κάμψη εσόδων από τα επιχειρηματικά ενώ εκτινάχθηκαν τα προ φόρων κέρδη από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα 601 εκατ ευρώ.
Τα κεφάλαια της Alpha bank διαμορφώνονται στα 7,66 δισεκ. tangible book, έχουν μειωθεί ωστόσο συνεχίζουν να αποτελούν το πιο ισχυρό χαρτί του ισολογισμού της τράπεζας.
Πάντως μέσα σε ένα τρίμηνο στο δ΄ τρίμηνο του 2018 η Alpha bank μείωσε τα κεφάλαια της κατά 530 εκατ ευρώ και αυτό αποδίδεται στην μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια.
Στο παρελθόν - και το κείμενο αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις - το bankingnews είχε αποκαλύψει ότι ο ισολογισμός της Alpha bank κρύβει μια ζημία κοντά στο 1 δισεκ. σχεδόν το 70% έχει καταγραφεί.
Η Alpha bank εμφανίζει NPEs 48,9% ή 21,9 δισεκ. ευρώ με στόχο στο τέλος του 2019 να διαμορφωθεί στο 16,.2%.
Το coverage ratio o δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώνεται στο 48%.
Με βάση την δομή των NPEs 48,9%, τα επιχειρηματικά 39%, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 79,5%, τα στεγαστικά 50% έχει πιάσει τον στόχο της ΕΚΤ και τα καταναλωτικά 56,8%

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS