Ερωτηματικά από την θολή πρόταση της Intrum – Θέλει να εξαγοράσει την RBU της Πειραιώς, να διαχειριστεί 27 δισ NPEs έναντι 400 εκατ με ρήτρες

Ερωτηματικά από την θολή πρόταση της Intrum – Θέλει να εξαγοράσει την RBU της Πειραιώς, να διαχειριστεί 27 δισ NPEs έναντι 400 εκατ με ρήτρες
Η πρόταση της Intrum βραχυπρόθεσμα διασφαλίζει την Πειραιώς αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποδειχθεί ένα μεγάλο βάρος που ίσως να μετεξελιχθεί σε μη διαχειρίσιμο.
Στις 27 Μαρτίου 2019 υποβλήθηκαν οι μη δεσμευτικές προσφορές στην τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά την μονάδας διαχείρισης προβληματικών δανείων RBU και την διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων ύψους έως 27 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα θα πουληθούν και 1,5 με 2 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα NPEs.

Η Intrum και η Cerberus υπέβαλλαν προσφορές αν και όπως έχει αναλυθεί η Intrum θα είναι ο προτιμητέος επενδυτής εφόσον προχωρήσει η διαδικασία.
Ταυτόχρονα μια εντελώς διαφοροποιημένη πρόταση παρουσίασε το Fortress το οποίο ωστόσο δεν συμμετείχε στην διαδικασία προσφορών.
Είναι αληθές ότι η Πειραιώς προσπαθεί ώστε να φέρει αποτελέσματα και η διοίκηση Μεγάλου έχει αρχίσει να αποδίδει έργο, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στην συμπεριφορά της μετοχής.
Το έδειξε με τις επιδόσεις δ΄ τριμήνου ή χρήσης 2018 και βεβαίως με την προσπάθεια διαχείρισης των προβληματικών δανείων.
Η Intrum είναι ο πιθανότερος διεκδικητής όμως η πρόταση του σουηδικού ομίλου διαχείρισης NPEs έχει πολλά κενά, ασάφειες και από ορισμένους χαρακτηρίζεται έωλη.
Nα σημειωθεί ότι η Intrum πρέπει να προσφέρει πολλά περισσότερα στην Τράπεζα Πειραιώς.
Προφανώς και η διοίκηση αλλά και το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς έχουν γνώση ώστε να αποδεχθούν ή να μην αποδεχθούν προτάσεις που δεν είναι προς το συμφέρον της τράπεζας και προφανώς θα υπάρξουν πολλές τροποποιήσεις.
Το bankingnews θα αναλύσει όχι τόσο πως θέλει να κινηθεί η Πειραιώς αλλά κυρίως πως θέλει να εκμεταλλευτεί την περίσταση η Intrum.
Να σημειωθεί ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο η Intrum έκανε ακριβώς την ίδια συζήτηση και με άλλη ελληνική τράπεζα για την διαχείριση δεκάδων δισεκατομμυρίων NPEs.
Η Πειραιώς έχει ένα βασικό στόχο να διαθέσει την διαχείριση σε μια εταιρία διαχείρισης, να βρει κεφάλαια ώστε να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες όπως αποπληρωμή 160 εκατ τόκους σε ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές Cocos ύψους 2 δισεκ. ευρώ και βεβαίως να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Η Πειραιώς κάνει αυτό που πρέπει να κάνει αναζητάει λύσεις με την βέλτιστη απόδοση για την τράπεζα.

 Ποια είναι τα βασικά μειονεκτήματα της πρότασης της Intrum;

Η Intrum θα αγοράσει την RBU δηλαδή την μονάδα που διαχειρίζεται προβληματικά δάνεια 27 δισεκ. μαζί με 1300-1500 εργαζόμενους και έναντι αυτών άπαξ και θα αναλάβει την διαχείριση των NPEs 27 δισεκ. θα πληρώσει 400 εκατ ευρώ ή σε ένα εύρος 350 με 400 εκατ ευρώ.
Τα βασικά προβλήματα στην πρόταση της Intrum είναι τα εξής
1)Η Πειραιώς είναι υποχρεωμένη – όπως όλες οι τράπεζες – να μειώσουν τα NPEs.
Όταν η Πειραιώς θα έχει διαθέσει – όχι πουλήσει αλλά διαθέσει για διαχείριση – 27 δισεκ. στην Intrum και θέλει να πουλήσει 5 δισεκ. NPEs πως αυτό θα το πετύχει;
Η λύση που βρέθηκε είναι η Intrum να παίρνει μια προμήθεια επί των πωλούμενων προβληματικών δανείων.
Ποιο είναι το πρόβλημα;
Θα ξεπεράσουμε γρήγορα το εμπόδιο εάν μια τέτοια πρόταση μπορεί να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και θα εστιάσουμε σε ένα ζήτημα.
Η Intrum και κάθε εταιρία διαχείρισης προβληματικών ανοιγμάτων πως αποτιμάει μια εταιρία διαχείρισης NPEs;
Έσοδα για μια 10ετία σε παρούσες αξίες, έξοδα για μια 10ετία σε παρούσες αξίες και με κάποιες άλλες παραμέτρους καταλήγει στα 350 με 400 εκατ ευρώ.
Η Intrum κάθε φορά που μειώνεται το χαρτοφυλάκιο θα μειώνεται και το δυνητικό περιθώριο κέρδους.
Συν τοις άλλοις όταν η Πειραιώς έχει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των NPEs η Intrum ουσιαστικά καλείται να διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο που από 27 δισεκ. θα απομείνει 12-14 δισεκ. σε 2 χρόνια.
Το πρώτο ερώτημα είναι πως η Intrum μπορεί να αποτιμήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα βαίνει συνεχώς μειούμενο;
Η Πειραιώς είναι διατεθειμένη να πληρώνει προμήθεια στην Intrum κάθε φορά που θα πωλούνται προβληματικά ανοίγματα;
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Πουλώντας μια εταιρία διαχείρισης ακόμη και έχουν υπογραφεί SLA και άλλες δεσμευτικές ρήτρες ποιος εγγυάται ότι αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί εάν ξεκινήσουν προβλήματα και ποιος εγγυάται εάν η αξία του χαρτοφυλακίου μεταβληθεί επί τα χείρω.

Και ξαφνικό ενδιαφέρον από την Fortress

Πριν λίγες ημέρες επισκέφθηκε την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς κλιμάκιο της Fortress και από ότι αναφέρουν οι πληροφορίες πρότεινε μια διαφορετική πρόταση σε σχέση με ότι έχει εξετασθεί έως τώρα.
Τμηματοποίηση σε 3-4 πακέτα των NPEs ύψους 27 δισεκ. και συνδυασμό λύσεων αξιοποίηση – πώληση κ.α.

Συμπέρασμα

Η Πειραιώς έχει κινηθεί ξεκάθαρα εντός του πλαισίου που ορίζεται ως εξής… πρόβλημα αναζήτηση λύσης, βελτιστοποίηση απόδοσης για την τράπεζα.
Η Πειραιώς ορθώς εξετάζει όλες τις λύσεις αλλά στην πράξη οι λύσεις τύπου Intrum είναι έωλες έως αποικιοκρατικού τύπου.
Η πρόταση της Intrum βραχυπρόθεσμα διασφαλίζει την Πειραιώς αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποδειχθεί ένα μεγάλο βάρος που ίσως να μετεξελιχθεί σε μη διαχειρίσιμο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS