Αποκλειστικό - Ολόκληρη η ρύθμιση για τις 120 δόσεις σε πρώην ΙΚΑ, Ταμεία Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών

Αποκλειστικό - Ολόκληρη η ρύθμιση για τις 120 δόσεις σε πρώην ΙΚΑ, Ταμεία Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών
Διακόπτεται από σήμερα η e-υποβολή ΑΠΔ για τις επιχειρήσεις με χρέη
Προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με την επιστροφή Τσακαλώτου από την Ουάσιγκτον αναμένεται η κατάθεση της ρύθμισης με τις 120 δόσεις στη Βουλή για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία από σήμερα Τρίτη παύουν να δέχονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, για όσους έχουν οφειλές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Και αυτό γιατί, στις επαφές του υπουργού Οικονομικών στο περιθώριο της συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας τράπεζας, θα συμμετέχουν και ευρωπαίοι εταίροι, ώστε να «κλείσουν» και τυπικά οι όποιες εκκρεμότητες.
Η ρύθμιση που παρουσιάζει αποκλειστικά το bankingnews θα έχει διττό χαρακτήρα και θα αφορά οφειλές των επιχειρήσεων προς το πρώην ΙΚΑ
ύψους 18,2 δις ευρώ, με κούρεμα στις προσαυξήσεις από 50% έως και 100% και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις.
Ασφαλιστικές οφειλές, ύψους 14,5 δις ευρώ, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με επανυπολογισμό και κούρεμα της βασικής οφειλής έως και 60% και ταυτόχρονα μείωση των προσαυξήσεων κατά 85% και ρύθμιση σε 120 δόσεις.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση τοποθετείται στα 50 ευρώ με ετήσια προσαύξηση δόσης 5%, ενώ αναμένεται να ενταχθούν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και 31.12.2018.
Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν επίσης 585.000 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 22.000 του ΕΤΑΑ και  356.000 αγρότες του ΟΓΑ, ενεργοί
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ προβλέπεται: Εθελοντικός επανυπολογισμός οφειλών της περιόδου 2002-2016 με βάση το καθεστώς του ΕΦΚΑ, δηλαδή το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που είχαν οι οφειλέτες την περίοδο δημιουργίας της οφειλής.
1.    Ο επανυπολογισμός θα γίνεται μετά από αίτηση και συναίνεση του ασφαλισμένου-οφειλέτη και θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη μελλοντική σύνταξη του. Αυτόματο κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%.
2.    Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 που θα επανυπολογίζονται, οι προσαυξήσεις και η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιμα.
3.    Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση 50 ευρώ και με ετήσια προσαύξηση 5%.
4.    Οι οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ θα επωφελούνται  από τις 120 δόσεις και το κούρεμα των προσαυξήσεων του συνολικού χρέους κατά 85% και δε θα μπορούν να επανυπολογίσουν τη βασική οφειλής τους, καθώς σε κάποιες ασφαλιστικές κλάσεις πριν το 2007 είχαν μικρότερες εισφορές, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 30 ευρώ.
5.    Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους ο επανυπολογισμός των οφειλών θα βοηθήσει περίπου 80.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύνταξη.
6.    Η ρύθμιση προβλέπει όριο οφειλής το οποίο θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του οφειλέτη (ως 30.000 ευρώ  για ελεύθερους επαγγελματίες, 15.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ως 10.000 ευρώ για αγρότες).

Διακοπή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Ο ΕΦΚΑ με επείγουσα εγκύκλιό του την Τρίτη 8 Απριλίου, δίνει εντολή διακο0πής των ΑΠΔ εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής, καθώς δεν κατέβαλαν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Η υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να αντλούν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία απασχόλησης για κάθε ασφαλισζόμενο πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η άντληση τους από το από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ. και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης: I. Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρόνο υποβολής των Α.Π.Δ., II. Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των Α.Π.Δ., είναι η διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η καταχώρηση των Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, για τις μισθολογικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων έως τον 02/2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/05/2019.
Για τις Α.Π.Δ. που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  Μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ, σύμφωνα με τα ανωτέρω για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου, θα αποστέλλεται 4 έγγραφο προς τη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών - Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax 210- 5236558), ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS