S&P: Επιβεβαιώνεται σε «ΑΑΑ» η Γερμανία - Σταθερό το outlook

S&P: Επιβεβαιώνεται σε «ΑΑΑ» η Γερμανία - Σταθερό το outlook
Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις της Γερμανίας από την S&P Global Ratings
Σε «ΑΑΑ» -ανώτατη αξιολόγηση- επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Γερμανίας η S&P Global Ratings, χωρίς να μεταβάλλει τις σταθερές προοπτικές (outlook).
Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και την οικονομική ισχύ της Γερμανίας, την ανταγωνιστική οικονομία, τα υψηλά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τη μεγάλη καθαρή εξωτερική θέση πιστωτή.
Οι αξιολογήσεις λαμβάνουν, επίσης, υπόψη την αξιόπιστη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και την πολιτική συναίνεση στη Γερμανία που υποστηρίζει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των επιπέδων χρέους, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε σχετικούς όρους.
Η οικονομία επιβραδύνεται, λόγω της εξασθένησης της παγκόσμιας ζήτησης και της ασθενέστερης δραστηριότητας στον τομέα της μεταποίησης, που εκτιμάται ότι είναι πιθανόν προσωρινά φαινόμενα.
Η εγχώρια ζήτηση θα στηρίξει την ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από την ισχυρή αγορά εργασίας και από μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.
Ο οίκος αναμένει ο σημερινός συνασπισμός να συνεχίσει τη θητεία του, παρά το ότι οι πολιτικές διαφωνίες ενδέχεται να ενταθούν.
Ένας βασικός κίνδυνος για την οικονομία είναι η ενδεχόμενη επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, γεγονός που θα κοστίσει στη Γερμανία 0,45% του ΑΕΠ σε διάστημα δύο ετών.
«Οι διαρθρωτικές προκλήσεις θα μπορούσαν να εξαλείψουν τη θέση της Γερμανίας ως εξαιρετικά ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κέντρου μεσοπρόθεσμα, αν δεν αντιμετωπιστούν προσεκτικά.
Η γερμανική παραγωγή αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 4% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% των εξαγωγών (οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ αποτελούν το 2% των εξαγωγών).
Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του εμβληματικού τομέα για τη γερμανική οικονομία, η οποία πρέπει να κινεί τους κινδύνους από τον προστατευτισμό, τις τεχνολογικές αλλαγές και τα ολοένα και σκληρότερα πρότυπα εκπομπών.
Αν και μειώνεται, το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση στη Γερμανία εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η πρόσφατη απόφαση της Γερμανίας να σταματήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα μέχρι το 2038 θα μπορούσε να προστεθεί στις διαρθρωτικές προκλήσεις.
Οι τιμές της ενέργειας στη Γερμανία είναι ήδη υψηλές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, δεν αναμένουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή την αντιμετώπιση του υψηλού φόρου εργασίας κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο (μέχρι το 2021)», σχολιάζεται.
Τέλος, ένα γήρανση του εργατικού δυναμικού θα περιορίσει τη δυνητική ανάπτυξη.
Ο οίκος αναμένει ο δείκτης δημόσιου χρέους να μειωθεί στο 50% του ΑΕΠ έως το 2022.
«Θεωρούμε ότι η συμμετοχή της Γερμανίας στην ευρωζώνη μειώνει τη νομισματική της ευελιξία.
Τούτου λεχθέντος, έχει επωφεληθεί από το ευρώ και το πρόσφατο QE της ΕΚΤ. (…)
Παρά την άνοδο των τιμών των κατοικιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι μία φούσκα στην αγορά ακινήτων είναι απίθανη τα επόμενα χρόνια, επειδή η γερμανική αγορά κατοικίας παραμένει υποτιμημένη.
Μέχρι πρόσφατα, οι τιμές ήταν στάσιμες για περισσότερο από μια δεκαετία, παρά τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Αν ο κύκλος επέκτασης συνεχίσει με τον ρυθμό που αναμένουμε, οι τιμές δεν θα υποτιμηθούν πλέον έως τα τέλη του 2020».
Οι προβλέψεις του οίκου:

Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS