Εθνική: Προηγείται με βραχεία κεφαλή η προσφορά των Elliott - Centerbridge στο Symbol

Εθνική: Προηγείται με βραχεία κεφαλή η προσφορά των Elliott - Centerbridge στο Symbol
ΕΤΕ: Θα ολοκληρώσει με κέρδος το project Symbol - Προηγείται με βραχεία κεφαλή η προσφορά των Elliott - Centerbridge
Πετυχημένη συναλλαγή αναμένεται να αποτελέσει για την Εθνική η πώληση χαρτοφυλακίου με καταγγελμένα και σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές των δύο βασικών μονομάχων, της κοινοπραξίας Elliott- Centerbridge και της Fortress διαμορφώνονται, με βάση και τους όρους των προτεινόμενων συμβάσεων, σε επίπεδα υψηλότερα του 22% των 950 εκατ ευρώ....δηλαδή 210 εκατ ευρώ.
Παρ ότι η προσφορά των Elliott –Centerbridge φαίνεται να προηγείται, είναι πιθανόν να ζητηθούν από την Εθνική βελτιώσεις.
Κύκλοι της Εθνικής δεν αποκλείουν το παραπάνω ενδεχόμενο, τονίζοντας, πάντως, ότι ακόμη και με τα προσφερόμενα τιμήματα, η συναλλαγή είναι κερδοφόρος.
Εφόσον οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συνιστά επιτυχία καθώς σε αντίθεση με τις Πειραιώς και Alpha Bank η Εθνική έβγαλε προς πώληση ένα χαρτοφυλάκιο με πολύ περισσότερα δάνεια ( περίπου 13.000), τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 7.900 ακινήτων.
Γίνεται αντιληπτό ότι η μέση αξία του ενεχύρου είναι σημαντικά μικρότερη απ΄ αυτή των projects Amoeba ( Πειραιώς) και Jupiter (Alpha).
Η Εθνική προγραμματίζει να ξεκινήσει, εντός των επόμενων δύο μηνών, διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για δάνεια αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και βιομηχανοστασίων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS