Μπορούν οι εταιρίες διαχείρισης NPEs να κάνουν καλύτερη δουλειά από τις τράπεζες - Θα φθάσουν τους 5.500 εργαζομένους

Μπορούν οι εταιρίες διαχείρισης NPEs να κάνουν καλύτερη δουλειά από τις τράπεζες - Θα φθάσουν τους 5.500 εργαζομένους
Οι εταιρίες διαχείρισης NPEs σήμερα απασχολούν περί τα 2.000 άτομα αλλά ο αριθμός τους αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, με την πλειοψηφία των στελεχών να προέρχονται από τις τράπεζες
Η Ελληνική αγορά κόκκινων δανείων, είναι η 4η μεγαλύτερη σε όγκο στην Ευρώπη, προσεγγίζει τα 100 δισ. (80 δισ. βρίσκονται στο ενεργητικό των Τραπεζών, ενώ περίπου 20 δισ. είναι εκτός ενεργητικού), ενώ σε επίπεδο ποσοστού είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη με περίπου 45% των δανείων, να χαρακτηρίζονται NPEs.
Με βάση την Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Προβληματικών δανείων το ύψος των δανείων που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος είναι σήμερα περίπου 20 δισ. όμως με δεδομένα τα πλάνα που οι Ελληνικές τράπεζες έχουν υποβάλλει πρόσφατα στον SSM, πάνω από 30 δισ. θα βγουν σε πωλήσεις και τιτλοποιήσεις έως το 2021.
Άρα θα δημιουργηθεί μια αγορά που θα ξεπεράσει τα 50 δισ. σε δάνεια υπο διαχείριση τα 2-3 επόμενα χρόνια.
Το δύσκολο αυτό έργο θα αναλάβουν οι Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων οι οποίες εκτός από την εμπειρία διαθέτουν και μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης.
Πόσες εταιρίες δραστηριοποιούνται: 17 εταιρίες έως σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την ΤτΕ, αλλά υπάρχουν και άλλες προς αδειοδότηση.
Οι εταιρίες αυτές σήμερα απασχολούν περί τα 2.000 άτομα αλλά ο αριθμός τους αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, με την πλειοψηφία των στελεχών να προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα.
Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι εταιρίες διαχείρισης θα απασχολούν πάνω από 5.500 εργαζομένους.

Παράλληλα, με την ανάπτυξη της αγοράς αυτής των διαχειριστών έχει αναπτυχθεί επιπρόσθετα και ένας κλάδος υποστηρικτικών υπηρεσιών πχ. συμβούλων, νομικών υπηρεσιών, εισπρακτικών εταιριών, λογιστών, ειδικών στα φορολογικά θέματα, Εκτιμητών ακινήτων, Real Estate, Μηχανικών κτλ. που υποστηρίζει τις εργασίες των διαχειριστών, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά η αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα απορροφήσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων.
Η λειτουργία των Εταιριών Διαχείρισης Δανείων θα δράσει εξυγιαντικά στην αγορά και στην οικονομία, δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός τους είναι να ξεκαθαρίσει την αγορά και να επιτρέψει στις εταιρείες που είναι βιώσιμες να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν την υγιή λειτουργία τους και παράλληλα να εντοπισθούν όσες εταιρείες πρέπει να οδηγηθούν σε εκκαθάριση. Επιπλέον, μέσα από τις βιώσιμες λύσεις που θα προσφέρει στους δανειολήπτες πολλά δάνεια που βρίσκονται σήμερα σε καθυστέρηση θα μετατραπούν σε ενήμερα, προς όφελος τόσο της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων της και των προοπτικών της, όσο και του τραπεζικού συστήματος.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαχείρισης, μέσα από τις αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων που αντικειμενικά θα προκύψουν, θα ακολουθήσουν επιπλέον επενδύσεις επισκευών/αναβάθμισης των ακινήτων, που θα ωφελήσουν στο σύνολό τους την ελληνική οικονομία.
Γιατί οι εταιρίες διαχείρισης και όχι οι τράπεζες μπορούν να λύσουν πιο αποδοτικά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων;
a. Οι τράπεζες διέπονται από ένα πολύ δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας (EBA Rules)
b. Οι τράπεζες έχουν σαν κύριο σκοπό τους να χρηματοδοτούν την οικονομία και να δέχονται καταθέσεις ΟΧΙ να κυνηγούν τα κόκκινα δάνεια
c. Υπάρχει πάντα ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) και ο φόβος να μολυνθεί το ενήμερο χαρτοφυλάκιο ( contamination effect)
d. Οι εταιρίες είναι πιο ευέλικτες & λιγότερο γραφειοκρατικές σε σχέση με τις τράπεζες.
Κύριοι στόχοι της Ένωσης :
a) Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων αυτών, με βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, με την χρήση της τεχνολογίας, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων δηλ. των Τραπεζών, των επενδυτών στα χαρτοφυλάκια αυτά και βεβαίως των δανειοληπτών/επιχειρήσεων.
b) Σαν Ένωση προετοιμαζόμαστε και εργαζόμαστε από κοινού με όλα μας τα μέλη, μέσα από επιτροπές και ομάδες εργασίας, και έχουμε ήδη ξεκινήσει μέσω του ΔΣ και των επιτροπών που θα συσταθούν, έναν αποτελεσματικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τους θεσμούς, τις ειδικές επιτροπές των τραπεζών, την Πολιτεία κλπ.
c) Δημιουργία Επιτροπών
Δημιουργούμε στα πρότυπα των ξένων αντίστοιχων Ενώσεων, ένα Κώδικα Δεοντολογίας που θα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας μας, καθώς και την επικοινωνία μας με πελάτες, δανειολήπτες και επενδυτές. Επίσης με συμμετοχή όλων των μελών, ξεκινούν άμεσα ομάδες εργασίας, 3 επιτροπών.
• Κανονιστικών θεμάτων
• Νομικών θεμάτων
• Οικονομικών, Διοικητικών και φορολογικών θεμάτων
Με στόχο να διαμορφώνουν και να προτείνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις στο κανονιστικό και νομικό & φορολογικό πλαίσιο που θα βελτιώνουν και θα υποστηρίζουν την λειτουργία της διαχείρισης απαιτήσεων.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS