Τι δείχνει τώρα η σύγκριση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018

Τι δείχνει τώρα η σύγκριση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018
Φθηνές οι μετοχές καθώς οι εισηγμένες έχουν καλή κερδοφορία κάθε χρόνο, δεν χρωστάνε στις τράπεζες και έχουν γεμάτα ταμεία
Διαφορετική πορεία στο ταμπλό του ΧΑ είχαν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2018.
Από τη μία όταν η ΕΥΔΑΠ δημοσίευσε τα αποτελέσματά της η μετοχή αντέδρασε ανοδικά λόγω της σημαντικής βελτίωσης των κερδών και από την άλλη η ΕΥΑΘ υποχώρησε αφού τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν.
Η πτώση των κερδών οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του προσωπικού που έγινε στα τέλη του 2017 και βέβαια αναφερόταν στις λογιστικές καταστάσεις τότε, αν και λόγω της ημερομηνίας πρόσληψης των περισσότερων εργαζομένων (Δεκέμβρης 2017) δεν είχε φανεί η επίδραση στο κόστος.
Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε οριακή μείωση πωλήσεων στα 73 εκατ. ευρώ από 74,4 εκατ. ευρώ και μείωση καθαρών κερδών στα 14 εκατ. ευρώ από 16,4 εκατ. ευρώ.
Η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αυξημένη μισθοδοσία, ενώ όπως φαίνεται η αύξηση του προσωπικού δεν έφερε ανάπτυξη στον τζίρο αν και η διοίκηση αναφέρει πως επενδύει στο προσωπικό και περιμένει ανάπτυξη, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για το πότε και το πόσο.
Η μετοχή υποχώρησε χθες (23/4) κατά 3,23% με καλό όγκο 26 χιλ. τεμάχια.
Στην αποτίμηση των 163 εκατ. ευρώ παίζει με p/e 11,6 φορές το οποίο θα ήταν χαμηλότερο αν δεν υπήρχε η το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας.
Μικρή μείωση κατέγραψαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 71,6 εκατ. ευρώ από 65,2 εκατ. ευρώ.
Το ταμείο αντιστοιχεί στο 44% περίπου της αποτίμησης.
Αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα, αφού ο τραπεζικός δανεισμός είναι μηδενικός, η μετοχή παίζει με p/e 6,5 φορές.
Οι υποχρεώσεις προς τρίτους ανέρχονται στα 36,7 εκατ. ευρώ ενώ η καθαρή θέση είναι στα 173,1 εκατ. ευρώ άρα ο δείκτης p/bv είναι στις 0,94 φορές και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 8%.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασίες διαβούλευσης με το σωματείο των εργαζομένων ώστε να διαμορφωθεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
Από την άλλη, η ΕΥΔΑΠ έχει ενισχυθεί σημαντικά στις τελευταίες συνεδριάσεις με την αποτίμηση να αγγίζει τα 650 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη επίσης δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό και τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν στα 383,5 εκατ. ευρώ από 294 εκατ. ευρώ και στην αύξηση βοήθησαν και οι πρωτοβουλίες είσπραξης απαιτήσεων κυρίως από δήμους.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν εξαιρετικές και ανήλθαν στα 112,2 εκατ. ευρώ από 68,3 εκατ. ευρώ.
Το ταμείο αντιστοιχεί στο 59% της αποτίμησης, ήτοι αρκετά υψηλότερο το ποσοστό αυτό από το αντίστοιχο της ΕΥΑΘ.
Οι υποχρεώσεις ανέρχονταν μόλις στα 63,3 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση ανέρχεται στα 949 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή παίζει με p/bv 0,68 φορές, σημαντικά χαμηλότερο έναντι της ΕΥΑΘ.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 322,4 εκατ. ευρώ από 327,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 47,9 εκατ. ευρώ από 43,4 εκατ. ευρώ.
Πάντως τα μικτά κέρδη ήταν μειωμένα στα 137,2 εκατ. ευρώ από 142,8 εκατ. ευρώ και το όφελος στην τελική γραμμή έχει να κάνει με την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 9 (ΔΠΧΑ), μία εφαρμογή που έδωσε κέρδος από αναστροφή πρόβλεψης απομείωσης πελατών ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.
Αν δεν υπήρχε το έκτακτο όφελος τότε τα καθαρά κέρδη θα ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 ήταν στα 43,4 εκατ. ευρώ ή και λίγο χαμηλότερα.
Η ΕΥΑΘ είχε λόγω της εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου μικρή ζημιά.
Με βάση τη δημοσιευμένη κερδοφορία η μετοχή της ΕΥΔΑΠ παίζει με P/E 13,5 φορές και αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα η μετοχή παίζει με p/e 5,5 φορές.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 5%.
Με βάση την παραπάνω σύγκριση και με δεδομένα τα έκτακτα κέρδη της ΕΥΔΑΠ θα λέγαμε πως η ΕΥΑΘ έχει πάει λίγο καλύτερα για μία ακόμη φορά και ίσως έχει ένα οριακό προβάδισμα, αφού έχει καλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, χαμηλότερο p/e, ενώ η ΕΥΔΑΠ παίζει με καλύτερο p/bv και έχει περισσότερα χρήματα στο ταμείο σε σύγκριση με την αποτίμηση.
Η άποψη της στήλης είναι πως και οι δύο εισηγμένες είναι φθηνές καθώς δίνουν συνεχώς μέρισμα στους μετόχους, παράγουν κέρδη, δεν χρωστάνε στις τράπεζες και έχουν υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS