Ο Μιχαηλίδης κατέχει θέσεις στην Εθνική Τράπεζα με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ

Ο Μιχαηλίδης κατέχει θέσεις στην Εθνική Τράπεζα με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ
Δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων, καθώς τόσο η Εθνική, όσο και το ΤXΣ, συναινούν στο πλαίσιο λειτουργίας που έχει συμφωνηθεί
Ο Κώστας Μιχαηλίδης κατέχει θέσεις στην Εθνική Τράπεζα - πέραν από πρόεδρος του ομίλου- όπως επικεφαλής σε διάφορες επιτροπές, με ομόφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 40% της τράπεζας.
Έως σήμερα οι επιτροπές αυτές έχουν λειτουργήσει και αποδώσει αποτελεσματικά.
Δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων, καθώς τόσο η Εθνική, όσο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συναινούν στο πλαίσιο λειτουργίας που έχει συμφωνηθεί.
Να σημειωθεί δε ότι ο ρόλος Μηχαηλίδη στο εσωτερικό της Εθνικής Τράπεζας είναι συναινετικός.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS