Η διοίκηση της Ελβιεμέκ «καρφώνει» τους βασικούς μετόχους και αναζητά χρηματοδότη

Η διοίκηση της Ελβιεμέκ «καρφώνει» τους βασικούς μετόχους και αναζητά χρηματοδότη
Η διοίκηση της Ελβιεμέκ αναφέρει «οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εισφέρουν χρήματα για την υλοποίηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου»
Στην αναζήτηση επενδυτή προκειμένου να βρει κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο βρίσκεται η διοίκηση της Ελβιεμέκ.
Όπως αναφέρει στη λογιστική κατάσταση χρήσης 2018 προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να αποπληρώσει κεφάλαια που χρωστάει ακόμα στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και να αξιοποιήσει τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της.
Μάλιστα δεν παραλείπει να ρίξει τα βέλη της και στους βασικούς μετόχους για την έλλειψη κεφαλαίων και όπως λέει δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εισφέρουν χρήματα για την υλοποίηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου και έτσι αναζητά επενδυτές.
Πιο αναλυτικά αναφέρει στη λογιστική κατάσταση: Η διοίκηση της Ελβιεμέκ, έχοντας εξασφαλίσει κάποιο χρονικό διάστημα ειρηνικών σχέσεων µε την τράπεζα Πειραιώς, στην οποία οφείλει σημαντικά ποσά και τα οποία δεν δύναται, υπό τις παρούσες συνθήκες, να αποπληρώσει, έχει εστιάσει όλες της τις προσπάθειες στην ανάπτυξη των δύο σημαντικών της ακινήτων τα οποία ευρίσκονται στην περιοχή του Νομού Βοιωτίας.
Λειτουργώντας µε το ελάχιστο απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας τρεις μόνιμα εργαζομένους και δύο μερικής απασχόλησης, η εταιρεία προσπαθεί να προβάλει και να προωθήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια, ως προς την ανάπτυξη των ακινήτων της. Με δεδομένο ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εισφέρουν χρήματα για την υλοποίηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου, η μόνη δυνατότητα υλοποίησης κάποιας επιχειρηματικής κίνησης είναι µέσω της ανεύρεσης κάποιου επενδυτή / developer.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση της εταιρίας κατευθύνει όλη της την προσπάθεια στην αναζήτηση επενδυτών.
Πραγματοποιεί συνεχείς επαφές και συναντήσεις µε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, βελτιώνει τις παρουσιάσεις της και τα επιχειρηματικά της σχέδια και ευελπιστεί ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες, μαζί µε την προοπτική βελτίωσης της οικονομίας και του επενδυτικού κλίματος στη χώρα, θα φέρουν σύντομα κάποιο αποτέλεσμα.
Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάποια θετική έκβαση των συνομιλιών, σε βαθμό που να μπορεί να ανακοινωθεί.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com    
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS