Οι μεγάλες απογοητεύσεις του 2018 – Ποιες εισηγμένες δημοσίευσαν εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα

Οι μεγάλες απογοητεύσεις του 2018 – Ποιες εισηγμένες δημοσίευσαν εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα
Εισηγμένες που έχουν αναδιαρθρώσει τα δάνειά τους βρίσκονται ξανά σε δύσκολη οικονομική θέση
Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως η ΔΕΗ αποτελεί τη μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη της χρήσης 2018.
Οι μεγάλες ζημιές ύψους 542 εκατ. ευρώ απογοήτευσαν τους επενδυτές, έφεραν αθρόες πωλήσεις μετοχών και πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της.
Το αρνητικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης.
Έντονο προβληματισμό προκάλεσε και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Creta Farms, τόσο λόγω των μεγάλων απομειώσεων, αλλά και όσο λόγω της απαίτησης που φέρεται να έχει από την εισηγμένη ένας εκ των δύο βασικών μετόχων, Κωνσταντίνος Δομαζάκης, η οποία υπολογίζεται στα 11,6 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη έκανε μεγάλες απομειώσεις απαιτήσεων αλλά και περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα οι τελικές ζημιές να ξεπεράσουν τα 13 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η απαίτηση του βασικού μετόχου και ο ειδικός έλεγχος που διενεργείται ανάγκασε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να θέσει τη μετοχή εκτός διαπραγμάτευσης.  
Έντονα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία δημιουργούν προβληματισμό αφού έχουν προηγηθεί προγράμματα «διάσωσης» δημοσίευσαν οι εισηγμένες Νηρεύς, Σελόντα, ΑΝΕΚ και Frigoglass.
Η πτώση της τουρκικής λίρας επηρέασε τα αποτελέσματα των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας.
Η Σελόντα δημοσίευσε ζημιές 30,5 εκατ. ευρώ και η Νηρεύς 12,5 εκατ. ευρώ.
Οι δύο εταιρείες που ανήκουν στις τράπεζες και έχει συμφωνηθεί η πώλησή τους είχαν στο παρελθόν διαγράψει σημαντικό μέρος τραπεζικών υποχρεώσεων, αλλά όπως δείχνουν οι ισολογισμοί θα απαιτηθούν πρόσθετοι χειρισμοί.
Η ΑΝΕΚ, η οποία από την αναδιάρθρωση δανείων είχε σημαντικό όφελος στη χρήση 2017, το όφελος αυτό δεν είχε συνέχεια και η εισηγμένη εμφάνισε ξανά αρνητική καθαρή θέση και ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα μηνύματα στέλνει και ο ισολογισμός της Frigoglass, η οποία είχε κάνει αύξηση κεφαλαίου και είχε αναδιαρθρώσει τα δάνειά της.
Το 2018 είχε ζημιά 8 εκατ. ευρώ.
Η Forthnet παρουσίασε για μία ακόμη χρήση μεγάλες ζημιές ύψους 30,5 εκατ. ευρώ, αλλά η απογοήτευση έχει να κάνει με τη διαγραφή μεγάλης απαίτησης ύψους 100 εκατ. ευρώ που είχε από τη θυγατρική της Forthnet Media.
Η Ιντραλότ επίσης απογοήτευσε τους επενδυτές όχι μόνο λόγω της ζημίας ύψους 25,6 εκατ. ευρώ αλλά και λόγω των προοπτικών της και των δράσεων που αναλαμβάνει η διοίκηση προκειμένου να συμμαζέψει τις υποχρεώσεις του ομίλου οι οποίες είναι εξαιρετικά υψηλές.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως μεγάλες ζημιές ύψους 124 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Ελλάκτωρ αλλά η νέα διοίκηση είχε φροντίσει από πριν να επικοινωνήσει την πρόθεσή της να γράψει τις ζημιές από την κατασκευαστική δραστηριότητα το 2018 και να καθαρίσει τον όμιλο.
Έτσι οι ζημιές δεν ανησύχησαν τους επενδυτές και η μετοχή αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των αναλυτών και υποψήφια για turnaround story.
Σημειώνεται πως η χρήση σημαδεύτηκε από μεγάλες απομειώσεις απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων, άυλων και ενσώματων που έλαβαν πολλές εισηγμένες λόγω αλλαγής λογιστικών προτύπων.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS