Εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες το TaxisNet

Εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες το TaxisNet
TaxisΝet: Εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες 
Εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών και συντήρησης της πληροφοριακής της υποδομής, πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Σήμερα, Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15.00 έως τις 20.00, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.
Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8.00 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 24.00, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS